Füüsikalise optika labor

Viktor Palm
arvutusliku kuva teadur
knd (füüsika-matemaatika)
+372 737 4664
W. Ostwaldi 1-B203
Francis Gracy Arockiaraj
füüsika nooremteadur
MSc
W. Ostwaldi 1
Heli Valtna
füüsikalise optika kaasprofessor (tööleping peatatud) 0,1 k
PhD (füüsika)