Gravitatsiooniteooria konverents 2023

19.-22 juunil korraldab Tartu Ülikooli füüsika instituut (TÜFI) rahvusvahelise konverentsi „Geometric Foundations of Gravity 2022“, mis toob kokku gravitatsiooniteoreetikud, kosmoloogid, osakestefüüsikud ja matemaatikud. Konverentsil arutatakse, milliseid lahendusi kaasaja alusfüüsika probleemidele võivad pakkuda aegruumi süvastruktuuri kirjeldamisel seni vähe kasutatud võimalused.

Praegune konverents kuulub Tartu rahvusvaheliste gravitatsioonikonverentside sarja, leides aset juba seitsmendat aastat järjest, osundab teoreetilise füüsika kaasprofessor, TÜFI teoreetilise füüsika labori juhataja Laur Järv. Kui vahepeal tuli kaks konverentsi läbi viia praktiliselt vaid interneti teel, siis käesolev konverents toimub rõhuga kohapealsel osavõtul. Koos korraldajatega on Tartusse oodata üle 70 osaleja, lisaks 40 on end registreerinud jälgima ettekandeid videoülekandes.

Huvilised, keda paeluvad kosmosega seotud suured küsimused, saavad oma uudishimu rahuldada konverentsi avalikul loengul teisipäeval, 20. juunil algusega kell 18.15 Tartu tähetornis. Londoni King's College professor ja Euroopa Füüsika Seltsi gravitatsiooniuuringute osakonna esinaine Mairi Sakellariadou kõneleb inglise keeles teemal „Varase universumi kosmoloogia“.

Rohkem infot on konverentsi kodulehel.

Varasemad konverentsid:

27. juunist 1. juulini korraldab Tartu Ülikooli füüsika instituut (TÜFI) rahvusvahelise konverentsi „Metric-Affine Frameworks for Gravity 2022“, mis toob kokku gravitatsiooniteoreetikud, kosmoloogid, osakestefüüsikud ja matemaatikud. Konverentsil arutatakse, milliseid lahendusi kaasaja alusfüüsika probleemidele võivad pakkuda aegruumi süvastruktuuri kirjeldamisel seni vähe kasutatud võimalused.

Ühe konverentsi korraldaja, TÜFI teoreetilise füüsika teaduri dr. Jorge G. Valcárceli sõnul pakub meetrilis-afiinne raamistik kaasaegset lähenemist gravitatsiooniteooriatele, mis püüab haarata mateeria põhiomadused nagu energia, impulss ja spinn ühtsesse geomeetrilisse kirjeldusse. Kuigi nende teooriate matemaatilisi aluseid hakkasid arendama Élie Cartan, Hermann Weyl ja Albert Einstein pea sajand tagasi, muutus kõnealuste mudelite süstemaatiline analüüs ja rakendused kosmoloogiliste ja astrofüüsikaliste nähtuste kirjeldamiseks praktiliselt võimalikuks alles suhteliselt hiljuti seoses arvutialgebra kasutuselevõtuga keeruliste rehkenduste läbiviimisel.

Sedatüüpi teooriate pere erinevate variantide seas on viimastel aastatel Tartu uurijate fookus ja tööpanus puudutanud eriti nn teleparalleelset gravitatsiooni. Ka käesoleval konverentsil umbes pooled ettekannetest käsitlevad just teleparalleelseid mudeleid. Nagu konverentsi korraldaja TÜFI teoreetilise füüsika teadur María José Guzmán selgitab, on teleparalleelne gravitatsioon huvitav, sest pakub Einsteini üldrelatiivsust ületavate teooriate uurimiseks avarat ja paljuski avastamata matemaatilist maastikku, kuivõrd kasutab kõveruse asemel hoopis väände mõistet aegruumi kirjeldamiseks. Seeläbi avanevad uued sihid Universumis vaadeldavate nähtuste seletamiseks, aga tuleb rinda pista ka uute probleemidega, mis ähvardavad teooria sisemist kooskõla rikkuda.

Praegune konverents kuulub Tartu rahvusvaheliste gravitatsioonikonverentside sarja, leides aset juba kuuendat aastat järjest, osundab teoreetilise füüsika kaasprofessor, TÜFI teoreetilise füüsika labori juhataja Laur Järv. Kui kaks viimast konverentsi tuli läbi viia praktiliselt vaid interneti teel, siis käesolev konverents toimub tõeliselt hübriidvormis. Vaatamata vaikselt jätkuvale Covid-19 pandeemiale ja potentsiaalselt ohtlikule julgeoleku olukorrale, tulevad konverentsi ligi 120 osavõtjast umbes pooled Tartusse kohale.

Huvilised, keda paeluvad kosmosega seotud suured küsimused, saavad oma uudishimu rahuldada konverentsi avalikul loengul teisipäeval, 28. juunil algusega kell 18.15 Tartu tähetornis. Professor Davi Rodrigues Espírito Santo ülikoolist Brasiiliast kõneleb inglise keeles teemal „Miks galaktikad pöörlevad?“. Loeng selgitab, miks on alust arvata, et eksisteerib tumeaine või kas äkki õnnestuks neid efekte seletada ka mingil muul alternatiivsel moel. 

Rohkem infot on konverentsi kodulehel.

#rahvusvaheline #teadus
graphene based gas sensor

Grafeenil põhinevad gaasisensorid jõuavad pooljuhttööstuse pilootprojekti

#rahvusvaheline #teadus
DEMO elektrijaam

EUROfusioni konsortsium alustab tuumasünteesil põhineva näidiselektrijaama loomist

#õppimine #rahvusvaheline #teadus
Dark Universe puzzle (Credit: Lynette Cook)

Teoreetilise füüsika seminar