Eesti ja üldkeeleteaduse instituut

Jakobi 2, IV korrus
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5221
Liina Lindström
Liina Lindström
instituudi juhataja
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
instituudi arendusjuht
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Tiia Margus
Tiia Margus
koordinaator
+372 737 5221
+372 5621 1096 (5221)
Jakobi 2-433
Liina Lindström
Liina Lindström
osakonna juhataja, tänapäeva eesti keele professor
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Karl Pajusalu
Karl Pajusalu
akadeemik, eesti keele ajaloo ja murrete professor
PhD (soome-ugri keeled)
+372 526 7733 (6124)
Jakobi 2-425
Pire Teras
Pire Teras
eesti foneetika kaasprofessor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe programmijuht, eesti ja soome-ugri keeleteaduse bak. õppe programmijuht
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-411
Sulev Iva
Sulev Iva
lõunaeesti keele ja kultuuri lektor 0,5 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Katrin Kern
Katrin Kern
eesti keele toimetamise ja stilistika õpetaja 0,5 k
Jakobi 2-439
Kirsi Laanesoo
Kirsi Laanesoo-Kalk
eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur
PhD (üldkeeleteadus)
David Paul Ogren
eesti keele süntaksi teadur 0,1 k
PhD (eesti keel)
Triin Todesk
Triin Todesk
lõunaeesti keelte teadur
PhD (uurali keeled)
Jakobi 2-430
Rodolfo Basile
Rodolfo Basile
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA
Jakobi 2-431
Kristiina Vaik
Kristiina Vaik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur
MA (arvutilingvistika)
Jakobi 2-404
Carl Eric Simmul
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,8 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-431
Kelli Pekkenen
keeleteaduse nooremteadur
mag (euroopa ja ameerika nüüdiskeeled ja -kirjandus)
Jakobi 2-431
Axel Carsten Jagau
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (soome-ugri filoloogia)
Jakobi 2-445
Patrick Juho-Ville O'Rourke
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Elisabeth Kaukonen
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Eva Velsker
toimetaja 0,25 k
PhD (eesti keel)
+372 5340 6925
Jakobi 2-439
Andra Rumm
Andra Rumm
eesti keele lektor (tööleping peatatud) 0,5 k, eesti morfosüntaksi ja pragmaatika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)

Foneetika labor

Pärtel Lippus
Pärtel Lippus
eesti foneetika kaasprofessor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-408
Tuuli Tuisk
Tuuli Tuisk
läänemeresoome keelte foneetika teadur
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-409
Katrin Leppik
Katrin Leppik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,6 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2–409
Helen Türk
Helen Wilbur
foneetika teadur (tööleping peatatud) 0,5 k
PhD (üldkeeleteadus)

Suulise ja arvutisuhtluse labor

Andriela Rääbis
Andriela Rääbis
suulise keele teadur
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6163
Jakobi 2-407
Tiit Hennoste
Tiit Hennoste
suulise kõne ja vestlusanalüüsi teadur
PhD (eesti keel)
+372 737 6163
Jakobi 2-407
Andra Annuka-Loik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
PhD (eesti keel)
Piret Upser
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-406

Eesti keele väljendusõpetuse keskus

Riina Reinsalu
Riina Reinsalu
eesti keele tekstiõpetuse lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-404

Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus

Eva Saar
koordinaator 0,3 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Gerson Klumpp
Gerson Stefan Klumpp
osakonna juhataja, soome-ugri keelte professor, eesti keele ja soome-ugri keelte magistriõppe programmijuht
PhD (soome-ugri filoloogia)
+372 737 6537
Jakobi 2-415
Petar Dimitrov Kehayov
läänemeresoome keelte professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-419
Elena Markus
Elena Markus
läänemeresoome keelte kaasprofessor
knd (filoloogia)
Jakobi 2-405
Krisztina Toth
ungari keele külalislektor
mag (ungari keel ja kirjandus)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Miina Norvik
Miina Norvik
läänemeresoome keelte lektor
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-445
Margit Kuusk
Margit Kuusk
soome keele ja kultuuri õpetaja
MA (läänemeresoome keeled)
+372 737 5220
Jakobi 2-420
Valts Ernštreits
liivi keele teadur 0,1 k
PhD (läänemeresoome keeled)
Jakobi 2-413
Eva Saar
läänemeresoome keelte teadur 0,7 k
PhD (läänemeresoome keeled)
+372 737 5422
Jakobi 2-413
Iuliia Zubova
Iuliia Zubova
fennougristika nooremteadur
MSc (fundamentaalne ja rakenduslingvistika)
Jakobi 2-418
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Merit Niinemägi
saami keelte nooremteadur (tööleping peatatud) 0,25 k
MA (soome-ugri keeled)
Renate Pajusalu
Renate Pajusalu
osakonna juhataja, üldkeeleteaduse professor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-403
Kadri Muischnek
Kadri Muischnek
arvutilingvistika kaasprofessor 0,5 k
PhD (eesti keel)
+372 737 6544
Jakobi 2-426
Ilona Tragel
üldkeeleteaduse kaasprofessor
PhD (üldkeeleteadus)
526 4065 (3356)
Jakobi 2-442
Ann Veismann
Ann Veismann
eesti ja üldkeeleteaduse lektor, eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktoriõppe programmijuht
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-402
Helen Hint
Helen Hint
väljendusoskuse lektor 0,25 k, akadeemilise väljendusoskuse teadur 0,75 k
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6022
Jakobi 2-430
Andrea Nagy
Andrea Nagy
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5423
Jakobi 2-432
Maria Reile
Maria Reile
eksperimentaalpragmaatika teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Mari Aigro
Mari Aigro
morfosüntaksi teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-430
Piia Taremaa
Piia Taremaa
üldkeeleteaduse teadur
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Aimi Pikksaar
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Agu Bleive
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,1 k
MA (soome-ugri keeled)
Jakobi 2-439
Johanna Kiik
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-446
Heili Orav
Heili Orav
üldkeeleteaduse teadur (tööleping peatatud) 0,1 k
PhD (üldkeeleteadus)
+372 737 6143
Birute Klaas-Lang
Birute Klaas-Lang
osakonna juhataja, eesti keele (võõrkeelena) professor, uurija-professor
knd (filoloogia)
+372 737 5225
+372 506 9749 (5225)
Jakobi 2-434
Raili Pool
Raili Pool
eesti keele võõrkeelena kaasprofessor
PhD (eesti keel)
+372 737 5307
Jakobi 2-437
Virve-Anneli Vihman
Virve-Anneli Vihman
psühholingvistika kaasprofessor
PhD (lingvistika)
+372 5349 6820
Jakobi 2-416
Kadri Koreinik
Kadri Koreinik
keelesotsioloogia kaasprofessor
PhD (sotsioloogia)
Jakobi 2-416
Maarika Teral
eesti keele võõrkeelena lektor
PhD (eesti keel)
Jakobi 2-436
Maigi Vija
emakeeleõpetuse nooremlektor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja magistriõppe programmijuht
MA (eesti keel)
Jakobi 2-429
Tiina Kikerpill
eesti keele teise keelena didaktika nooremlektor 0,5 k
MA (eesti keel)
Jakobi 2-436
Aive Mandel
eesti keele teise keelena nooremlektor
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-429
Yana Sliusarenko
külalisteadur
Kati Käpp
keeleteaduse nooremteadur
MA (eesti keele ja kirjanduse õpetaja)
Diana Vender
keeleteaduse nooremteadur
MA (keeleõpetaja mitmekeelses koolis)
Katrin Mikk
keeleteaduse nooremteadur
MA (andragoogika)
Jakobi 2-436
Mari-Liis Korkus
eesti ja soome-ugri keeleteaduse nooremteadur 0,5 k
MA (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-431
Laura Kirss
keelehariduspoliitika nooremteadur 0,2 k
MA (avalik haldus ja sotsiaalpoliitika)
Ülle Niin
õppekorralduse spetsialist
+372 737 5227
Jakobi 2-432
Katrin Leppik
Katrin Leppik
projektijuht 0,4 k
MA (üldkeeleteadus)
eesti keele kui teise keele õpetajate koolitusprogrammid
Jakobi 2-409
Kulla Mellov
muu emakeelega üliõpilaste keelenõustaja
MA (eesti keele võõrkeelena õpetaja)
Jakobi 2-437
Liina Lindström
Liina Lindström
keskuse juhataja
PhD (eesti keel)
+372 513 8446 (8446)
Jakobi 2-443
Joshua Wilbur
Joshua Wilbur
digitaalse lingvistika lektor
PhD (üldkeeleteadus)
Jakobi 2-417
Peeter Tinits
Peeter Tinits
digihumanitaaria spetsialist 0,25 k
MA (semiootika ja kultuuriteooria)
Jakobi 2-417