Plasmafüüsika labor

Plasmafüüsika laboris uuritakse füüsikalisi ja keemilisi protsesse, mis toimuvad nii gaaslahendusplasmas kui ka plasmaga töödeldavates objektides (tahkised, vedelikud). Plasma ergastamiseks keskmistel ja atmosfäärilähedastel rõhkudel kasutatakse alalis-, impulss- ja kõrgsageduspinget ning lühikesi laservälkeid. Põhiline, kõiki labori erinevaid uurimisvaldkondi ühendav eksperimentaalne meetod on plasmaspektroskoopia, mis koos elektriliste ja optiliste mõõtmisandmetega on tulemuste interpreteerimise/modelleerimise baasiks.

Tähtsamad uurimissuunad:

 • Plasmadiagnostika
 • Tokamak seinte koostise määramine/diagnostika EUROfusion raames
 • Plasmameditsiin
 • Pindade töötlemine
 • Õhusaaste vähendamine

Indrek Jõgi 26.02.2022 Inseneerias: Ükskord me saame tehispäikese niikuinii!

Indrek Jõgi 13.02.2022 ERR "Päevakajas": Edukaimast tuumasünteesikatsest Suurbritannias ning termotuumaenergeetika eelistest võrreldes tuumaenergeetikaga

Jasper Ristkok 11.02.2022 Eesti Teaduste Akadeemias: Uus energiaallikas: tuumasünteesireaktor

Indrek Jõgi 9.02.2022 Novaatoris rubriigis Tehnika: Murdeline katse tõi lähemale tähtede energiaallika, intervjuu  ERR "Aktuaalses kaameras"

Jasper Ristkok 7.02.2022 Novaatoris rubriigis Teadus 3 minutiga: Eesti teadlased aitavad päästa inimkonda energiakriisist

Jüri Raud 11.04.2021 ERR "Päevakajas": Potentsiaalne vähiravi plasmaaktiveertud vedeliku abil

Sirli Raud 08.04.2021 Novaatoris rubriigis Tervis: Gaasplasma võib aidata tulevikus vähktõbe ravida

Indrek Jõgi 10.11.2020 Novaatoris rubriigis Tehnika: Õunad ja sõõrikud inspireerivad teadlasi looma tuleviku tuumareaktoreid

Indrek Jõgi 06.10.2020 Tartu Postimehes: Tartu ülikoolis algab viis uuringut koroonaviirusega seotud probleemide lahendamiseks

Indrek Jõgi ja Peeter Paris 29.07.2020 ajakirjas Director: Astakümneid ehitatud tehispäike hakkab varsti voolu andma

Indrek Jõgi 22.03.2019 Novaatoris rubriigis Tehnika: TÜ plasmafüüsikud arendavad tehnoloogiat, mis aitab õhku puhastada

Kaarel Piip ja Peeter Paris 24.10.2019 Fortes rubriigis Horisont: Maapealse energiat tootva Päikese käivitamine on suur katsumus

Kaarel Piip ja Peeter Paris 22.11.2017 Novaatoris rubriigis Tehnika: Eesti teadlased panustavad maailma suurima termotuumareaktori käivitamisse

Matti Laan 16.12.2015 ERR Pealtnägijas: Peadpööritavalt keerulisest ja kallist fusioon-energia projektist, kus löövad kaasa ka Eesti teadlased

 

 

2024

 • 11. juunil toimus plasmafüüsika labori traditsiooniline väljasõiduseminar. Esimene pikem peatus oli Tõravere Observatooriumis, kus kahe tunni jooksul tutvusime observatooriumi tegemistega. Edasi liikusime Sangastesse, kus külastasime Sangaste lossi ja ringtalli. 
 • 8-11. märtsil osales Indrek Jõgi Soomes VTTs EUROfusion prgrammi PWIE tööpaketi aastakohtumisel.
 • 13-22. märtsil toimusid Soomes VTTs ettevalmistavad katsed LIBS seadme testimiseks, mida soovitakse JET reaktoris robotkäega integreerida ja seejärel LIBS abil reaktori seinte koostist määrata. Katsetel osalesid 13-14. märtsil Indrek Jõgi ja 18-22. märtsil Jasper Ristkok.

2023

 • 12-13. toimus DIFFER instituudis Hollandis EUROfusion üldkoosolek, kus toimus pidulik ameti üleandmine kauaaegse EUROfusion programmi juhi Tony Donne poolt uuele juhile Ambrogio Fasoli. Üldkoosolekul esindas Tartu Ülikooli ja Eestit Indrek Jõgi.
 • 4-8 detsembril külastasid Jasper Ristkok ja Indrek Jõgi DIFFER instituuti (Holland) ja viisid seal läbi LIBS katseid He ning D tuvastamiseks plasmale eksponeeritud volframkatetega.
 • 4- 7. septembril osales Jüri Raud Itaalias, Bolognas toimunud rahvusvahelisel plasmameditsiinialasel koosolekul COST PlasTher 2nd Annual Meeting ja esines seal suulise ettekandega "The influence of cancer cells FeCl2 pretreatment on the cytotoxicity of reactive chlorine species"
 • 18-19. juulil osales Indrek Jõgi EUROfusion üldkogul, mille käigus valiti uueks EUROfusion programmi juhiks Ambrogio Fasoli.
 • 20. juunil toimus taas plasmafüüsika labori väljasõiduseminar. Seekord kulges väljasõit Põhja-Lätis, võidupüha puhul külastasime Võnnut (Cesis) ja sealseid lossivaremeid, sõitsime kitsarööpmelisel raudteel ja lõpuks tutvusime lähemalt Alulinna (Aluksne) mõisaga.
 • 6. juunil toimus Prantsusmaal Cadarache's asuvas ITERis esmakordselt Eesti tööstuspäev, kus lisaks Eesti ettevõtjatele ning EAS/ETAG esindajatele osales ka Indrek Jõgi Euroopa tuumasünteesiga seotud organisatsioonide EUROfusion ja Fusion for Energy Eesti esindajana.
 • 2. juunil toimusid bakalaureusetööde kaitsmised, kus Plasmafüüsika laborist kaitsesid edukalt Robin Reino (Rasmus Talviste juhendamisel) ja Ingrem Laanepere (Peeter Parise ja Indrek Jõgi juhendamisel).
 • 22-26. mail toimus Saksamaal Bonnis rahvusvaheline konverents PFMC-19, millel osales doktorant Jasper Ristkok postriettekandega "LIBS plasma in atmospheric pressure argon, nitrogen and helium:
  spatio temporal distribution of plume emission and Hα line width"
 • 9. veebruaril osales Indrek Jõgi Fusion for Energy esinduskogus, mille käigus valiti Fusion for Energy organisatsioonile järgnevateks aastateks uus juhataja Marc Lachaise.

2022

 • 19-20. septembril külastasid Peeter Paris ja Indrek Jõgi taas DIFFER instituuti Hollandis. Külastuse eesmärgiks oli mõned nädalad tagasi läbiviidud katsete jätkamine.
 • 7. septembril kaitses meie laboris töötanud Iram Tufail Tallinna Tehnikaülikoolis doktoritöö "Fast assessment of oil shale quality by spectral methods". (juhendajad Jaan Kalda ja Matti Laan).
 • 5-9. septembril külastas Peeter Paris DIFFER instituuti Hollandis. Külastuse eesmärgiks on tuumasünteesi reaktorites kasutatavate materjalide koostise ja kütusesisalduse uurimine laser-indutseeritud plasmaspektroskoopia abil eksponeerides materjale DIFFERis asuva lineaarse plasmaseadme abil enne mõõtmisi ITER sarnasele plasmale.
 • 21-25. augustil osales Indrek Jõgi rahvusvahelisel konverentsil Hakone XVII, mis toimus seekord ühes Euroopa suurimas kloostris Rolduc's, Kerkrade linnas Hollandis. Indrek Jõgi esitas konverentsil postriettekande elektrostaatilise filtri kasutamisest aerosoolide ja viiruste eemaldamisel.
 • 14. juunil toimus plasmafüüsika labori traditsiooniline väljasõiduseminar. Seekord käisime Kesk-Eestis, külastasime Eesti Ringhäälingumuuseumi ja Laupa mõisa.
 • 11-20. mail käisid plasmafüüsika labori doktorant Jasper Ristkok ja kaasprofessor Peeter Paris välislähetusel Soomes VTT instituudis. Seal tugevdasid nad sidemeid külalislaboriga Slovakkiast, Poolast ja Itaaliast ning kasutasid ära VTT võimalusi ohtlikke berülliumist materjalide uurimiseks. Mõõtmised aitavad arendada laserseiremeetodit LIBS, mida hakatakse potentsiaalselt kasutama uutes tuumasünteesireaktorites ohutusnõuete tagamiseks.
 • 27. aprillil lahkus hea kolleeg ja labori üks alustalasid Mart Aints
 • 13. aprillil fotografeeris Jaak Kikas Plasmafüüsika labori töötajaid ja seadmeid. 
 • 25. märtsil esitati meie laborist ETAG konkursile kaks granti: Indrek Jõgi juhtimisel rühmagrant vähiteraapiast plasma ning nanoosakeste koosmõjul ja Rasmus Talviste juhtimisel stardigrant inertgaasi ja molekulaarsete gaaside segude elektrilistest omadustest
 • 28. veebruaril toimunud e-õppe vahendite väljatöötamisele pühendatud  seminaril rääkisid oma sellesuunalistest tegemistest Jüri Raud ja Indrek Jõgi. Meie labori poolt töötatakse HITSA IT-akadeemia toetusel välja eelteadmisi kontrollivad veebitestid elektripraktikumi ning elektri ja magnetismi kursuse jaoks.
 • 26. veebruaril rääkis Indrek Jõgi ajakirjas Inseneeria värskest tuumasünteesirekordist, plasma rakendustest üldisemalt ning ka füüsikaõppest. 
 • 13. veebruaril esines Indrek Jõgi ERR uudistesaates "Päevakaja" ja rääkis hiljutisest edukaimast tuumasünteesikatsest Suurbritannias ning termotuumaenergeetika eelistest võrreldes tuumaenergeetikaga.
 • 11. veebruaril Teaduste Akadeemia korraldatud konkursil "Teadus kolme minutiga" jõudis viie parema hulka ja pälvis seega tunnustuse Jasper Ristkok ettekandega "Uus energiaallikas: tuumasüntees
 • 9. veebruaril ilmus teadusportaalis Novaator Indrek Jõgi artikkel "Murdeline katse tõi lähemale tähtede energiaallika", milles on juttu hiljutisest rekordilise energiasaagisega termotuumakatsest. Samal teemal andis ta intervjuu  ERR uudistesaatele "Aktuaalne kaamera".
 • 7. veebruaril ilmus teadusportaalis Novaator Jasper Ristkoki  artikkel  "Eesti teadlased aitavad päästa inimkonda energiakriisist" , milles räägitakse Euroopa tuumasünteesi uuringuid koordineeriva EUROfusion raames uuritud diagnostikameetodist tuumasünteesi reaktorite seinte koostise määramiseks.

2021

 • 5. novembril osales Jasper Ristkok Tartu Ülikooli kolmeminuti loengute konkursil ja tutvustas seal uut energiaalliat, milleks on tuumasünteesireaktor https://www.uttv.ee/naita?id=32172. Jasper sai seal konkursil esikoha ning läheb uue aasta veebruaris Teaduste Akadeemia finaalüritusele.
 • 22. septembril tutvustas Indrek Jõgi Teadlaste öö festivali raames AHHAAs toimunud teaduskohvikus SARS-CoV-2 sihtgrandi raames välja arendatud õhupuhastusseadme tulemusi.
 • 26. augustil  toimus plasmafüüsika labori traditsiooniline väljasõiduseminar. Seekord tutvuti Värska ümbruse vaatamisväärsustega (kindral Reegi majamuuseum, Seto Tsäimaja, Värska talumuuseum, Saatse Seto muuseum). Seminari lõpetas õdus õhtusöök Vaike ja Matti talus.
 • 07. juuni kaitses Jasper Ristkok magistritöö  "Laserindutseeritud plasma temperatuuri ja elektronide tiheduse karakteriseerimine ruumis ning ajas."  (juhendajad Indrek Jõgi ja Peeter Paris).
 • 08. aprillil ilmus teadusportaalis Novaator Sirli Raua  artikkel "Gaasplasma võib aidata tulevikus vähktõbe ravida", milles ta tutvustas ETAg projekti "Plasmaproduktide mõju kasvajarakkude elulemusele" käigus saadud tulemusi.
 • 31. märtsil esitas Rasmus Talviste ETAg 2021 aasta uurimistoetuste konkursile stardigrandi „Gaasi ionisatsiooni parameetrite eksperimentaalne määramine atmosfääri rõhul plasmameditsiinis rakendatavates gaasisegudes“ jätkutaotluse.
 • 31. märtsil esitas Sirli Raud ETAg 2021 aasta uurimistoetuste konkursile rühmagrandi „Vähiteraapia selektiivsuse parandamine plasma- ja nanoosakeste koostoimel“. 
 • 01. jaanuar.  Rasmus Talviste alustas projektiga PSG639 "Gaasi ja ionisatsiooni parameetrite eksperimentaalne määramine atmosfääri rõhul plasmameditsiinis rakendatavates gaasisegudes (1.01.2021−31.12.2021)" .

2020

 • 6.-10. detsembril toimus rahvusvaheline konverents "47th IEEE International Conference on Plasma Science (ICOPS), 6-10 December, Singapore". Sirli Raud esines suulise ettekandega "Impact of Ambient Gas Composition of Argon Plasma Jet on Pam Composition and Cancer Cell Viability" ja postriettekandega "The Influence of O2, N2 or Air Ambient Gases on PAM Chemical Composition Produced by Argon RF Plasma Jet"
 • 1. detsember. Indrek Jõgi alustas projektiga  LLTFY20490 "Kõrgtemperatuuriliste püroelektriliste röntgengeneraatorite materjalide arendamine (1.12.2020−30.06.2022)"
 • 1. detsember. Indrek Jõgi alustas projektiga COVSG31 "Plasmatehnoloogial põhinevad lahendused respiratoorsete viiruste siseõhust eemaldamisel (1.12.2020−31.12.2021)"
 • 20-25. septembril Osales Peeter Paris virtuaalsel konverentsil  31th Symposium on Fusion Technology (SOFT2020)
 • 8. juunil kaitses Carl-Thomas Piller magistritöö "Kõrgsageduslik plasmajuga kontrollitud gaasikeskkonnas:  karakteriseerimine ja kasutamine deioniseeritud vee töötlemisel"  (juhendajad Jüri Raud ja Sirli Raud)
 • 8. aprillil toimus EUROfusion üldkogu (General Assembly) koroonakriisi tõttu erandkorras veebikoosolekuna. Üldkogul osales Indrek Jõgi.
 • 3. märtsil esitati Baltic Research Programme Leedu juhtimisel läbiviidud konkursil Leedu energiainstituudi, TÜ füüsika instituudi, Läti Ülikooli tahkiste füüsika instituudi ja Norra SINTEF energiainstituudi ühisprojekt „Long-term efficiency of high-voltage equipment with environmentally friendly gases“. Projekti eesmärgiks on elektrivõrkude kõrgepingeseadmetes kasutatava kasvuhoonegaasi SF6 asendamine uute keskkonnasõbralike gaasisegudega. Projektitaotluses osales TÜ füüsika instituudist plasmafüüsika labor Indrek Jõgi juhtimisel.
 • 31. märtsil esitas Rasmus Talviste ETAG 2020 aasta uurimistoetuste konkursile stardigrandi projekti „Gaasi ionisatsiooni parameetrite eksperimentaalne määramine atmosfääri rõhul plasmameditsiinis rakendatavates gaasisegudes“.
 • 31. märtsil esitas Indrek Jõgi ETAG 2020 aasta uurimistoetuste konkursile rühmagrandi projekti „Vähiteraapia selektiivsuse parandamine madalatemperatuurse atmosfäärirõhulise plasma ja afiinsus-suunatud nanoosakeste koostoimel“. Projekt kirjutati koostöös TÜ füüsika instituudi plasmafüüsika labori ja TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi füsioloogia ning biomeditsiini osakondadega.
 • 12. märtsist kuulutati Eestis seoses COVID-19 pandeemiaga välja eriolukord. 
 • 12. veebruaril toimus veebikohtumine EUROfusion juhtkonnaga, kus arutati TÜ osalust EUROfusion programmis järgmisel eelarveperioodil. Kohtumisel osalesid TÜ füüsika instituudist Indrek Jõgi, Peeter Paris, Madis Kiisk, Aleksandr Lushchik, Eduard Feldbach, Marco Kirm ja Toomas Plank ning EUROfusion juhtkonnast Tony Donne ja Federici Gianfranco. EUROfusion juhtkond tutvustas järgmiseks eelarveperioodiks koostatava programmi põhiseisukohti ja füüsika instituudis osalevate töörühmade juhid tutvustasid töörühmade plaane.
 • 02.02-29.02 viibis magistrant Carl-Thomas Piller praktikal Saksamaal, Ruhr Ülikool Bochumis, plasma- ja aatomifüüsika õppetool. Töö seisnes madalarõhulise induktiivse sidestusega Ar plasma elektriliste parameetrite selgitamises  (kasutades Langmuir sondi) ja Ar metastabiilses seisundis 1s5 olevate aatomite kontsentratsiooni määramises (TDLAS meetodil).  
 • 27. jaanuaril esitas Javed Iqbal Pakistanist Indrek Jõgi juhendamisel Mobilitas järeldoktori projekti „Assessment of the applicability of calibration-free LIBS for the fuel retention analysis in ITER relevant coatings“.

 

 

2019

 • 16.-17. detsembril võttis Indrek Jõgi osa EUROfusion üldkogust (General Assembly), mis toimus Ateenas, Kreekas. Olulisim üldkogul vastuvõetud otsus oli 2014-2020 perioodil EUROfusion programmi juhtinud Tony Donne taas juhiks valimine (aastani 2023).
 • 02.-06. detsembril viisid Peeter Paris, Kaarel Piip ja Jasper Ristkok Hollandis, Eindhovenis plasmauuringute instituudis DIFFER läbi katsed, mille käigus eksponeeriti volfram-katteid deuteeriumi plasmale. Seejärel uuriti nende katete deuteeriumisisaldust in-situ LIBS meetodiga.
 • 18.-21. novembril võttis Indrek Jõgi osa Slovakkias, Bratislavas toimunud EUROfusion tuumasünteesi programmi tööülesande WP PFC aastakoosolekust. Koosolekul tutvustati ka meie laboris läbi viidud LIBS uuringuid ja planeeriti järgmise aasta ja 2021 aastast algava eelarveperioodi tegevusi.
 • 14. novembril külastasid Rasmus Talviste ja Indrek Jõgi puidutehnoloogia kompetentsikeskust TSENTER. Rasmus Talviste tutvustas seal enda järeldoktorantuuri käigus puidu plasmaga töötlemise käigus saadud tulemusi. Arutati ka võimalike järgnevaid ühistegevusi.
 • 06. septembril kaitses Kalev Erme doktoritöö "The effect of catalysts in plasma oxidation of nitrogen oxides."  (juhendaja Indrek Jõgi)
 • 17.-18. juulil osales Indrek Jõgi EUROfusion üldkogul (General Assembly), mis toimus Lätis, Riias. Ühe olulise teemana arutati üldkogul programmi tegevusi alates 2021 aastast.
 • 20. juunil kaitses Aaro Abolkaln bakalaureusetöö "Deioniseeritud vee aktiveerimine plasmaga, selle mõju vähirakkude elulemusele."  (juhendajad Jüri Raud ja Sirli Raud)
 • 18. juuni. Labori väljasõit Varbusele algas kell 8.00. Kaasas olid Hans, Helle, Indrek, Jüri, Matti, Märt, Peeter, Tõnu, Vaike, Villu. Külastasime Maanteemuuseumi, jalutasime Tilleoru matkarajal.
 • 7. juunil kaitses Jasper Ristkok bakalaureusetöö "Laserindutseeritud plasma ruumiline ning ajaline areng argoonis ja lämmastikus."  (juhendaja Indrek Jõgi)
 • 16.-17. aprillil osales Indrek Jõgi EUROfusion üldkogul (General Assembly), mis toimus Itaalias, Frascatis. Üldkogul tutvustati olulisemate uute seadmetega seoses Frascatisse ehitatavat keskmise suurusega tokamaki, mille eesmärgiks on erinevate divertori konfiguratsioonide uurimine (Italian Divertor Test Tokamak I-DDT).
 • 22. märtsil ilmus teadusportaalis Novaator Indrek Jõgi artikkel "TÜ plasmafüüsikud arendavad tehnoloogiat, mis aitab õhku puhastada", milles ta tutvustas ETAg projekti "Plasmaühendite roll metall-oksiid katalüsaatorite pinnaprotsessides" käigus saadud tulemusi.
 • 08. märtsil külastas Plasmafüüsika laborit Jelena Butikova Riia ülikoolist eesmärgiga arutada ühiseid eksperimente seoses EUROfusion tuumasünteesi programmi tööülesande WP PFC 2019 aasta tegevustega.
 • 04.-05. veebruaril toimus Tartus Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikooli FMTDK teaduskonverents 2019, millel osales Plasmafüüsika labori doktorant Kalev Erme posterettekandega „Metal oxides as catalysts and adsorbents in ozone oxidation of nitrogen oxides“
 • 23.-27 jaanuaril osalesid Toomas Plank ja Jüri Raud Taanis Sönderborgis koosolekul "6th Green PE Joint Project Meeting" ning sellele järgnenud konverentsil.
 • 24.-25. jaanuaril Tartus toimunud sTARTUp day’l tutvustas Indrek Jõgi GreenPE projekti tulemusi ja viis ettevõtjatele läbi töötubasid päiksepaneelide tasuvusaja kohta.
 • 18.-24. jaanuar toimus Slovakkias, Štrbske Plesos rahvusvaheline ühiskonverents 22nd Symposium on Application of Plasma Processes( SAPP XXII) ja 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing. Seekord esindas Plasmafüüsika laborit Kalev Erme kes esines seal posterettekandega „The effect of catalyst on ozone and nitrous oxide production in dielectric barrier discharge“.

 

 

2018

 

 • 26.-30. novembril viisid Peeter Paris ja Kaarel Piip läbi katseid Hollandis, Eindhovenis plasmauuringute instituudis DIFFER. Nad laadisid seal volframil põhinevaid katteid deuteeriumiga eksponeerides katteid lineaarses plasmaseadme Magnum-PSI D plasmas. Seejärel analüüsiti katetesse viidud D kogust ioonikiirtega tuumareaktsiooni analüüsi (NRA) meetodil ning tehti in-situ LIBS võrdlusmõõtmised.
 • 19.-22. novembril osalesid Indrek Jõgi ja Matti Laan Zagrebis EUROfusion tuumasünteesi programmi tööülesande WP PFC aastakoosolekul. Aastakoosolekul planeeriti järgmisi samme, muuhulgas Be ja T sisaldavate katete analüüsimist Tartus ja kalibratsioonivaba LIBS meetodi kasutatavust.
 • 7.-18. oktoobril osales Indrek Jõgi EUROfusion üldkogul (General Assambly), mis toimus seekord Horvaatias, Zagrebis.
 • 17.-19. oktoobril osalesid Toomas Plank ja Jüri Raud Kaunases "5th Green PE Joint Project Meeting" koosolekul.
 • 03.-07. septembril osales Indrek Jõgi Hiinas Pekingis toimunud konverentsil Hakone XVI ( High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium) mille korraldas Tsinghua ülikool. Konverentsil esitas ta suulise ettekande "Ozone Assisted NOx Oxidation and Adsorption on Metal-oxides"
 • 18. mail esines Indrek Jõgi TÜ demopäeval TÜ raamatukogu konverentsikeskuses liftikõnega "Materjalide omaduste määramine laserindutseeritud plasma spektroskoopia (LIBS) abil."
 • 17. mail osales Indrek Jõgi IT akadeemia projekti "Füüsika õppekavade üliõpilaste IKT alaste oskuste arendamine vabavaraliste programmeerimisvahendite õppetöösse lõimumise kaudu" raames seminar-koosolekul TTÜs.
 • 20.-23. märtsil osalesid Toomas Plank ja Jüri Raud Stockholmis toimunud koosolekul "4th Green PE Joint Project Meeting".

2017

 •  
 • Indrek Jõgi külastas 14. ja 15. detsembril kolleege Masaryk Ülikoolis (Brno, Tšehhi vabariik). Külastuse käigus tutvustati Tartus ja Brnos tehtavat teadustööd ja arutati edasisi koostöövõimalusi.
 • 13.- 24 novembrini viibisid Kaarel Piip ja Peeter Paris Hollandis, Eindhovenis plasmauuringute instituudis DIFFER, kus laadimaks volframkatetega proovikehasid eksponeerisid neid lineaarses plasmaseadme Magnum-PSI D plasmas, mille järel proovide katetesse viidud D kogust analüüsiti ioonkiirtega tuumareaktsiooni analüüsi (NRA) meetodil ning seejärel tehti võrdluseks in-situ LIBS mõõtmised. Teadaolevalt tehti selliseid võrdlevaid mõõtmisi esmakordselt.
 • 20.-24. novembrini toimus Ljubljanas EUROfusioni tuumasünteesi programmi tööülesande WP PFC aastakoosolek, kus meie plasmafüüsika laborit esindas Matti. Jagati  mitmeti huvipakkuvat infot. Järjekordse uue ajakava järgi käivitub ITER 2029. aastal ja deuteerium-triitiumi plasmani jõutakse 2036. aastal.  JETist on saadud palju proove, kus ITERi-laadseid pindu on mõjutanud plasma. Nagu arvata, on mitmeid Be-katte sulamisjälgi ja tundub, et reaktori kütuse salvestumine toimub põhiliselt uuesti-sadestunud Be kihtides. Väga problemaatiline on roodiumkattega peeglite pinna puhastamine, töötlus kõrgsagedusplasmaga on väheefektiivne või efekt puudub üldse. Üha olulisemaks saab reaktoris tekkiva tolmu analüüs.  Positiivne on info, et projekt MST2, mille eesmärgiks on LIBS-seadme loomine Itaalia reaktori FTU jaoks ja selle testimine, leiab heakskiidu   peaassamblee   (GA) poolt. Selgeks sai ka meie LIBSi-tegevuse lähiülesanne: miks on raske registreerida vesiniku isotoope kõrgrõhu lämmastikus.
 • Oktoobris 2017 olid meil planeeritud kaks nädalat pikosekundilise laseri LIBS mõõtmised Tartus ja nende võrdlus meie umbes 10 nanosekundilise välkepikkusega laseri abil tehtud mõõtmistega. Kuna laserite välkepikkuste erinevus on umbes 100 korda, võiks pikosekundilise laseri korral oodata vesiniku isotoopide paremat spektraalset lahutust registreeritavas spektris. 

  Jelena Butikova planeeritud saabumine oli 2. oktoobri pealelõunal ja laser pidi DHLiga saabuma järgmisel päeval. Üllatusena saabus aga pakk laseriga veel pisut enne Jelenat ja tal õnnestus jälgida, milliseid pingutusi me tegime, et pakk laseriga üldse majja saada. Nimelt selgub, et ükski Physicumi uks pole ette nähtud laotõstukis abil kauba sisse-väljaviimiseks. Kärutasime laseriga käsitsi kõleda tuule käes eesukse juurest tagauksele, kus Vello juhendamisel tuli lävepakule asetada ligane roostes terasplaat ja kui Rocla laotõstuk siiski takerdus uksepiidale, siis seda edasi lohistada puhtalt toore jõu abil. 

  Katsedki ei läinud tõrgeteta, peale ettevalmistustöid (jahutusvedeliku hankimine ja sissevalamine ning laseri sünkroniseerimine spektreid registreerivate kaameratega) juhtus laseri kordussageduse muutmisel, et see lõpetas ootamatult generatsiooni. Jelena pikkade konsultatsioonidega nii Leedu tootjate kui ka Riia kolleegidega õnnestus generatsioon taastada, nii et tegelike proovidega saime alustada mõõtmisi siis juba järgmise nädala esmaspäeval, 9. oktoobril. Edasine sujus kenasti – väikesi probleeme oli justeerimisega ja võimaliku tulemuste sõltuvusega justeeringust. 

  Laseri tagasisaatmine Riiga jäi meie kanda. Siin üllatas DHL meid 800€ arvega. Otsing internetis võimaldas leida teise 10x odavama kullerfirma, millel küll puudus kauba kindlustus. Umbes 30000€ maksvat õrna seadet enda vastutusele ei soovinud võtta ja seega tuli leida ka kindlustusfirma, mille osas If tegi päris meeldivat koostööd. Ülejäänud kindlustusfirmad põhiliselt tänasid vaid nende poole pöördumise puhul. 

  Edasine sõltub katsetulemuste headusest ja andmetöötluse edukusest. 

 • 21. september. Tartu Ülikooli ja Eesti Energia koostöönõupidamise raames tutvusid EE esindajad labori tegevusega põlevkivi kvaliteedi määramisel kasutades LIBS meetodit.
 • 14. juuni. Labori väljasõit Tallinnasse algas kell 8.00. Kaasas olid Ants, Galina, Hans, Helle, Indrek, Iram koos tütrega, Jüri, Madis, Matti, Märt, Peeter, Rasmus, Toomas, Tõnu, Vaike, Villu. Külastasime Glehni parki ja tähetorni. Lõunat sõime  Telliskivi loomelinnaku Reval kohvikus, seejärel külastasime Lennusadama muuseumi. Tagasi olime kell 19.30
 • 2. juunil kaitses Carl-Thomas Piller oma bakalaureusetöö "Argooni metastabiilse aatomi 1s5 kontsentratsiooni leidmine kasutades reguleeritava lainepikkusega laserit"  (juhendaja Jüri Raud)
 • 16.-19. mail osales Peeter Paris Saksamaal Neussis toimunud konverentsil PFMC-16  (16th International Conference on Plasma Facing Materials & Components for fusion Application)
 • 10.-12. mail oli meie laboris lühiajalise visiidi raames katseid tegemas Comeniuse Ülikooli doktorant Ladislav Moravsky (Bratislava, Slovakia)
 • 02. mail tutvustati meie labori võimalusi plasmaga pindade aktiveerimiseks AS Sangari esindajatele
 • 07.-08 märtsil osalesid Kalev Erme ja Indrek Jõgi Tartus toimunud FMTDK teaduskonverentsil
 • 25. jaanuaril kaitses Fred Valk doktoritöö „Nitrogen emissioon spectrum as a measure of electric field strength in low-temperature gas discharges” (juhendajad Märt Aints ja Peeter Paris

 

2016

 

 • 21.-25. novembrini toimus Madriidis traditsiooniline EUROfusioni programmi tööülesannete  JET2 ja PFC (plasma facing components) aastanõupidamine, kus Plasmafüüsika laborit esindas Matti. Nõupidamisel esitas iga alamprojekti liider kokkuvõtte 2016.a. tulemustest. Lisaks sellele olid ettekanded mööduva aasta silmapaistvamatest tulemustest, alamprojektis SP7 oli selleks meie LIBS-diagnostika alane töö "LIBS at different background pressures". Madriidi-sõidu teiseks eesmärgiks oli ka osalemine projekti teadusnõukogus (PB), kus kinnitati 2017. aasta tegevuskava ja finantside jaotus. Lisaks nimetatud planeeritud üritustele toimusid ka LIBSi konsortsiumi (Eesti-Holland-Itaalia-Slovakkia- Soome) nõupidamised, mille raames kujundati uute LIBSi ja tuumareaktorite integreerimisele pühendatud projekti kondikava.
 • 27. oktoobril külastas laborit Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskuse TSENTER juhataja Kalev Kaarna. Räägiti senistest tulemustest puidu väärindamisel plasmaga ning edasistest koostööplaanidest. Arutelul osalesid Gaaslahenduslaborist Indrek Jõgi ja Jüri Raud.
 • 14. oktoobril kaitses Rasmus Talviste doktoritöö „Atmospheric-pressure He plasma jet: effect of dielectric tube diameter” (juhendaja Indrek Jõgi).
 • 9-12. oktoobril osalesid Indrek Jõgi ja Kalev Erme rahvusvahelisel konverentsil Ecobalt 2016, mis toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses.
 • 6. oktoobril Tartus Eesti Rahvamuuseumis toimunud Ettevõtete ja ülikoolide koostööfestivalil "Õigel ajal õiges kohas!" olid kohal Indrek Jõgi ja Peeter Paris.
 • 29. septembril toimus "Atlantises" valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise (RITA) programmi tutvumisüritus, millele järgnes kitsamas ringis (Hella PKKst, TTÜ esindajad, daam X ja Märt, Matti ja Peeter) arutelu meie võimalustest. Tundub, et labori LIBS haakub mitme RITA valdkonnaga, kuid problemaatiline on konsortsiumi moodustamise põhimõttet (keda kaasatakse ja keda mitte). Sellele RITA avaüritusele järgnes kaks hilisemat kohtumist geoloogidega, kuid seni pole olulisi arenguid olnud.
 • 11.-16. septembril osales Indrek Jõgi Brnos Tšehhi Vabariigis toimunud rahvusvahelisel konverentsil HAKONE XV (High Pressure Low Temperature Chemistry Symposium) ja esines seal suulise ettekandega "Comparison of experimental and theoretical spectra of non-self-sustained discharge in N2 and air in wide range of field strenth and pressure"
 • 15. septembril oli EUROfusioni tööülesande SP7.8 koordinaatori Hennie van der Meideni organiseeritud videokonverents "Qualification of LIBS: progress meeting". Eesti-Läti ühistulemustest rääkis Matti. Teistel SP7.8 konsortsiumi liikmetel millestki 2016.a. tehtust rääkida polnudki.
 • 05.-09. septembrini oli Prahas 29. tuumasünteesi tehnoloogia sümpoosion (SOFT), kus laborit esindas Matti - poster P4.44 "Dependence of LIBS spectra on the surface composition and morphology of W/Al coatings". SOFT andis hulgaliselt uut infot uutest trenditest valdkonnas, labori seisukohalt olid olulisemad arengud uute materjalide osas.
 • 05.-06. septembril osales Indrek Jõgi Funktsionaalsete materjalide ja tehnoloogiate doktorikooli suvekoolis "Uued meetodid keemias, füüsikas, materjaliteaduses ja keskkonna tehnoloogias - New Trends in Chemistry, Physics, Materials Science and Environmental Technology" ja esitas seal ettekande "Plasma treatment for surface modification"
 • 22.-25. augustini oli laboris Jelena Butikova Läti ülikoolist. Peeter ja Jelena testisid LIBSiga erinevatel tugigaasi rõhkudel molübdeenalusel deuteeriumiga dopeeritud Al/W kattega objekte. Deuteerium oli detekteeritav ka atmosfäärirõhul.
 • 16. juunil kaitses Kaarel Piip doktoritöö „Development of LIBS for in-situ study of ITER relevant materials” (juhendajad Matti Laan ja Peeter Paris)
 • 09. juuni. Labori väljasõit Narva poole algas kell 8.00. Kaasas olid Ants, Hans, Helle, Iram koos sõbrannaga, Jüri, Kaarel, Matti, Märt, Peeter, Rasmus, Tõnu, Vaike, Villu. Külastasime Kreenholmi tootmiskompleksi, Kunstiresidentuuri, Hermanni linnust, Narva raekoda ja TÜ Narva Kolledžit. Lõunat sõime Narva Jõesuus. Tagasi olime kell 18.30
 • 7. juunil kaitses Lauri Hämarik oma magistritöö "Laetud osakeste dünaamika volframi laserindutseeritud plasmas" (juhendaja Kaarel Piip) ja lõpetas magistrantuuri cum laude.
 • 3. juunil kaitses Uku Püttsepp oma bakalaureusetöö "Raskesti nakkuvate polümeeride liitmine plasmatöötluse abil"  (juhendaja Indrek Jõgi)
 • 2. juunil kaitses Martin Kortspärn oma bakalaureusetöö "Spektrijoonte omaneeldumine volframi laserindutseeritud plasmas"  (juhendaja Kaarel Piip)
 • 29. maist 3. juunini võttis Kaarel Piip Roomas osa plasma ning pinna vastastikmõju konverentsist "International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices (22nd PSI)" ja esines postriettekandega "Loading of deuterium and helium by Pilot-PSI plasma and their detection by in-situ LIBS". Need tulemused on plaanis avaldada ka artiklina ajakirja Nuclear Materials and Energy konverentsile pühendatud väljaandes
 • 18. mail tutvustas Indrek Jõgi plasmatehnoloogia võimalusi puidutöötlemisel Väimelas asuvas Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER. Üritusel osalesid EAS-i ja Rahandusministeeriumi esindajad kes tutvusid kompetentsikeskuse seniste tegemiste ja edasiste plaanidega
 • 28.-29. aprillil võttis Kaarel Piip osa reaalteaduste doktorantide konverentsist Haanjamehe talus ning pidas ettekande LIBSi rakendamisest ITERis. Ettekande põhjal valmis ka 100 sekundi video
 • Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane Aksel Allas osales Plasmafüüsika laboris tehtud tööga "Peegeldusspektroskoopia rakendamine põlevkivi kütteväärtuse määramisel" 28.-29. aprillil õpilaste teadustööde riikliku konkursi lõppvoorus ning pälvis Eesti Energia, Teaduskeskuse AHHAA, Eesti Teaduste Akadeemia ning Tartu Ülikooli eripreemiad
 • 12. aprillil tutvustas Plasmafüüsika labori delegatsioon Eesti Energia peakontoris Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti "LIBS-tehnoloogia rakendamine Eesti maavarade ekspress-analüüsiks" tulemusi. Kokkuvõtva ettekande esitas Matti Laan, arutelul osalesid Gaaslahenduslaborist ka Märt Aints, Peeter Paris ja Indrek Jõgi
 • 18. märtsil oli Tallinnas EUROfusioni projekti raames Eesti-Soome-Slovakkia seminar. Soomest olid kohal Antti ja Jari, Slovakkiast - Pavel Veis ja meilt Märt, Lauri, Indrek, Madis, Matti, Peeter ning Kaarel. Nagu ikka oli eelnevalt õhtusöök, seekord restoranis "Aed" . Nõupidamisel andsid osalejad ülevaate oma tegemistest ja plaanidest. Märkimisväärset elevust tekitas Jari poolt tutvustatud idee koostada projekt, mis ühendab reaktori seinte puhastamise ja LIBSi
 • 14.-16.märts külastas Indrek Jõgi Šveitsis asuvat ABB Corporate Research Center-it. Külastuse käigus räägiti Tartus Gaaslahenduslaboris läbi viidavate katsete korraldusest, tutvustati Plasmafüüsika labori ning ABB teaduskeskuse võimekusi ja arutati täiendavaid koostöövõimalusi
 • 04. veebruaril külastas laborit firma Bruker Baltic OÜ esindaja ja tutvustas IR peegeldus-spektroskoopia seadmeid
 • 02. veebruaril külastas laborit Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskuse TSENTER juhataja Kalev Kaarna. Arutati koostöö võimalusi (puidu väärindamine plasmas toodetud reaktiivsete osakestega töötlemisel)
 • 02. veebruaril valiti TÜ FI teadusnõukogu aseesimeheks Indrek Jõgi.

 

2015

 • 16. detsembril näidati ETV Pealtnägija saates labori kaastööd termotuumasünteesi seadme kasutamisel. Matti ja Peeter andsid selgitusi.
 • 23.-27. novembrini oli Culhamis tuumasünteesi energia keskuses (CCFE) tuumasünteesi programmi Eurofusion tööülesannete WPJET2 (work package of joint European tokamak) ja WP PFC (work package of plasma facing components ) aastakoosolek, kus meis esindas Matti. Meie tegutsesime sel aastal alamprogrammi WP PFC SP5 (Migration and LIBS) raames. Meie tegutsemisest andis ülevaate alamprogrammi juht Antti Hakola. Järgmistel aastatel kuulub LIBS aga alamprogrammi Plasma characterisation, mille juhiks on Hennie van der Meijden. ITERi meeskonna visioonist andis ülevaate Greg de Temmerman - LIBS on kindlalt lülitatud ITERisse
 • 17.-19. novembril toimus Kolobrzegis (Poola) rahvusvaheline konverents "9th Symposium on Vacuum based Science and Technology", millel Gaaslahenduslaborist osales Indrek Jõgi ettekandega "Mid-pressure RF discharge for radical production". Ürituse raames toimus ka BalticNet-PlasmaTec klastri nõupidamine kus arutati võimalikke ühisprojekte seoses pinnakatete valmistamisega.
 • 17. novembril 2015 käis Peeter oma autoga Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimunud VII Põlevkivikonverentsil, kus kohtus põlevkivirahva tublide esindajatega, kuulas ettekandeid ja sai Põlevkivi Kompetentsikeskuse laborile üle anda kütteväärtuse määramiseks umbes 100 kg põlevkivi proove.
 • 14.oktoobril korraldati Tallinnas MEKTORYs ettevõtete ja ülikoolide vahelise koostöö edendamisele suunatud koostööfestival "Õigel ajal õiges kohas". Gaaslahenduslabori ettevõtlusele suunatud tegevusi tutvustasid festivalil Matti Laan ("LIBS - universaalne kontaktivaba, kiire ja tundlik kvantitatiivse analüüsi meetod") ja Indrek Jõgi ("Õhusaaste vähendamine plasmaga").
 • P. Paris osales 5. -- 9.-oktoobrini Eurofusion programmi raames rahvusvahelise töögrupi koosseisus ITERi seina sarnaste proovide LIBS mõõtmistel VTT-s berülliumi (Be) käsitlusloaga laboratooriumis. Objektideks olid mitmed deuteeriumiga dopeeritud ja dopeerimata W, W-Be segu ning Al-W segu katetega proovikehad. Töö eesmärgiks oli sügavusprofiilide ja ablatsiooni kiiruste alusel kindlaks teha, mil määral võib LIBS mõõtmistel Be asendada ohutu Al komponendiga. Teine eesmärk oli proovides deuteeriumi detekteerimine ja selge eristamine vesinikust Balmeri seeria ajoonte põhjal. Töös osalesid veel Antti Hakola VTT-st, Juuso Karhunen Aalto Ülikoolist ning Pavel Veis ja Marek Pribula Slovakkiast, Comeniuse ülikoolist.
 • 14 - 17 septembrini 2015 toimus Tuumasünteesi tööpakettide PFC SP2, Sp3 ja SP5 poolaasta ühiskohtumine-nõupidamine (monitoring meeting) Müncheni lähedal Garchingis, Saksamaal. Meilt, Gaaslahenduse laborist osalesid seal kahel päeval 16 ja 17. septembril, kui toimusid LIBS mõõtmisi puudutavad ettekanded, Kaarel Piip ja Peeter Paris. Kaarel esines ettekandega "Overview on Tartu activities: Pilot-PSI related activities and new experiments", mida jälgiti huviga - lisaküsimused, ettepanekud ja märkused tulid põhiliselt Sebastijan Brezinsekilt. Kohtumisel informeeriti veel programmi seisust, rahastamisraskustest ja soovitati tungivalt rohkem publitseerida. Tihedama jätkuva koostöö plaane arutasime lähemalt Antti Hakola ja Pavel Veisiga. Kuna Kaarli mõõdetud proove oli jaotatud täiendavateks pinnauuringuteks mitmetesse laboritesse, siis edasise infovahetuse osas leppis Kaarel kokku Sabina Markelj'iga Sloveeniast.
 • 26.- 31.07.2015 osalesid Indrek Jõgi ja Rasmus Tavliste rahvusvahelisel konverentsil ICPIG 2015 (International Converence on Phenomena in Ionized Gases) mis toimus seekord Rumeenias Iasi linnas. Indrek esitas konverentsil postriettekande "Oxidation of NO by ozone in the presence of TiO2 catalyst" ja Rasmus esitas postriettekande "Development of plasma pulses in He jet ignited with sinusoidal AC voltage in the kHz frequency range".
 • 18.06 Labori väljasõit Soomaale. Sadas terve päeva. Kaasas olid Matti, Vaike, Peeter, Tõnu, Indrek, Kaarel, Rasmus, Toomas, Hans, Helle, Villu, Galja, Lauri, Karoliina Jõgi ja Kasperk Sellis. Külastasime Kõpu mõisa (kooli), käisime Öördi matkarajal ja järve ääres, lõunat sõime Jõesuu kodukõrtsis ja peale lõunat käisime Kurgja talumuuseumis.
 • Erik Levoll kaitses 4.juunil magistritööd "Molekulaarse lämmastiku kiirgusspektri sõltuvus taandatud elektrivälja tugevusest", juhendas Indrek Jõgi.
 • 29. mail esines labori seminaril Indrek Aarna Eesti Energiast. Ta andis põhjaliku ülevaate EEs kasutusolevatest põlevkiviõli tootmistehnoloogiatest ja vastas ka arvukatele küsimustele. Selgusid prioriteetsed suunad, milles oleks võimalik EE ja meie koostöö.
 • 28.05-12.06.15 viibis Hollandis DIFFER instituudis Kaarel Piip koos Lauri Hämariku ja Juuso Karhuneniga (Soome). Ühiseksperimendi käigus eksponeeriti volframist pinnakatteid lineaarsel plasmaseadmel Pilot PSI. Eksperimendi käigus laeti mitmed katsekehad *post mortem* analüüside tarvis deuteeriumi ja heeliumiga. Teostati *in situ* LIBS mõõtmisi, mis tõestasid eksperimentide edukust: volframkatetes detekteeriti nii deuteeriumit kui heeliumit.
 • P. Paris osales 18-22 mail 2015 Aix-en-Provence'is toimunud konverentsil PFMC15 -- (15th International Conference on Plasma Facing Materials & Components for fusion Application PFMC 2015 - Plasmakontaktsed materjalid ja komponendid ning nende rakendused tuumasünteesis). Konverentsil ilmnes kasvav huvi LIBS diagnostika arendamise vastu.
 • 12. mail olid Märt, Indrek, Matti ja Peeter Eesti Energia peamajas (Lelle 22, Tallinn) nõupidamisel, mille peaeesmärke oli kaks:
  1. Info edastamine LIBS meetodist ja meie selle aasta tulemustest (põhijutt Mattilt).
  2. Kokkuleppimine meile vajamineva tükikivi parameetrites ja tarneaegades. Telesilla kaudu osales nõupidamisel ka Jõhvi rahvas, kokku oli EEst ca kümme inimest ja firmat LDI Investment esindas Ott Rebane, kes töötab poole kohaga ka ülikoolis. Arutelu oli pikk ja asjalik , EE erinevad tooted vajavad on-line kontrolli ja rikastusvabrik ei ole LIBSi ainus rakenduskoht. Millal ja kas üldse EE meid finantseerib, jäi muidugi lahtiseks.
 • 14-25. aprill külastas Indrek Jõgi Bratislava Comeniuse Ülikooli plasmalaborit. Lisaks plasmafüüsikaga seotud erinevate eksperimentidega tutvumisele viidi ühiselt läbi katsed mille käigus töödeldi plasmajoa abil vees olevaid amiinohappeid.
 • 19-22. aprillini oli Matti koos Antti Hakolaga (VTT, Soome) Bratislavas Comeniuse Ülikoolis, kus Eesti-Slovakkia-Soome töönõupidamisel pandi paika EUROfusioni projekti "Plasma Facing Components" allosaga SP5.2 seonduv tegevuskava. Bratislava-poolseks läbirääkijaks oli professor Pavel Veis. Oma seminariettekandes "Laser-induced breakdown spectroscopy as a technique for plasa-surface interaction studies" rääkis Matti eelmise aasta DIFFER mõõtmiste tulemustest.
 • 6. märtsil olid Märt, Indrek, Matti ja Peeter järjekordselt Kohtla-Järvel Põlevkivi Kompetentsikeskuses (PKK). Päevakorras oli
  1. Meie poolt LIBSiga saadud kütteväärtused ja PKK analüüsi tulemused.
  2. LIBSi tutvustamine Timo Muttonenile, kes on killustiku tootmisjuht firmas Purustaja OÜ. Koos leiti, et LIBS võiks sobida aheraine kõvaduse määramiseks. Nüüd jääb vaid oodata, millal EAS arendusosakuteks raha leiab.
 • Gaaslahenduslabori magistrant Erik Levoll külastas ajavahemikul 26.01-14.02.2015 Risos asuvat Taani Tehnikaülikooli kampust kus ta uuris polümeeri pindade puhastamist plasma abil.
 • Neljapäeval, 15. jaanuaril, toimus Euroopa tuumasünteesi programmi EUROfusion raames Eesti-Läti-Soome ühisseminar. Seminari temaatika oli seotud programmi alamülesandega "Plasma facing components" ja ettekanded olid meilt (Märt, Matti, Lauri, Peeter, Kaarel), Tallinna Ülikoolist (Tõnu Laas), Läti Ülikoolist (Gunta Kinzane, Jelena Butikova), Aalto Ülikooli (Juuso) ja Soome teadusuuringute keskusest VTT (Antti). Üllatavalt palju oli kuulajaid ka meie instituudist.
 • 14. jaanuaril paigutati D-tiiva 4. korruse koridori Gaaslahenduslabori teaduslugu kajastav pannoo, kujundas Vivian Klimušev. 

 

2014

 • 16.detsembril olid Märt, Indrek, Matti ja Peeter Kohtla-Järvel Põlevkivi Kompetentsikeskuses (PKK). Peale PKK rahva oli nõupidamisel ka Kiviõli Keemiatööstuse keskkonnadirektor Vahur Keerberg. Matti rääkis labori hiljutistest arengutest LIBS/põlevkivi valdkonnas. Arutelu käigus selgus, milliseid põlevkiviproovide karakteristikuid vajame PKKst KIKi projekti täitmiseks. Hella Riisalu tutvustas uhiuue PKK laborikompleksi võimalusi.
 • 24.-27. novembrini oli Saksamaal Jülichi Teaduskeskuses (Forchungszentrum Jülich, FZJ) Euroopa tuumasünteesi programmi "EUROfusion" tööülesannete (WP) PFC ja JET2 ühine aastakoosolek. Peale üldettekannete ja kõikide alamprojektide liidrite aruandluse kanti ette ka iga alamprojektiga seonduvad huvitavamad tulemused. Alamprojekti SP5.2 "highlight talk" oli Mattilt. Tema ettekande "In situ LIBS and methods to determine relative concentration profiles" sisuks oli meie labori põhitulemused 2014. aastal. Meie mätta otsast on väga oluline, et alates nüüdsest kuulub ITERi prioriteetide (high priority issue) hulka ka lasermeetoditel baseeruv diagnostika (sh LIBS).
 • 20. oktoobril külastas laborit kolmeliikmeline delegatsioon Tallinna Ülikooli plasmalaborist. Ühisseminaril rääkis professor Tõnu Laas oma töörühma teadustegevusest ning otsiti ka edasise koostöö võimalusi.
 • 23. 09-11.10.14 viibis Hollandis DIFFER instituudis Kaarel Piip koos Lauri Hämariku ja Juuso Karhuneniga (Soome). Ühiseksperimendi käigus eksponeeriti volframist pinnakatteid lineaarsel plasmaseadmel Pilot PSI, teostati in situ LIBS mõõtmisi ja uuriti erosiooni volframi pinnal.
 • 29. sept. kuni 3. okt. toimus San Sebastianis 29. tuumasünteesi tehnoloogia alane sümpoosion SOFT 2014. Gaaslahenduslaborit esindas Matti, kes esitas posterina ka meie, soomlaste ja sakslaste ühistööna valminud uurimuse. Sümpoosionil kuuldu võimaldas fikseerida valdkonna hetkeseisu ja meie lähiaja tegevuskava.
 • 21.- 26.09.2014 võttis Indrek Jõgi osa rahvusvahelisest konverentsist Hakone XIV (The 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry) kus ta esitas postriettekande "Characterization of an atmospheric pressure RF argon plasma jet by electrical and spectral measurements".
 • 2. septembril oli Tallinna hotellis "Metropol" traditsiooniline Eesti-Soome tuumasünteesi diagnostika seminar. Soomest osalesid Jari, Antti ja Juuso, meilt olid kohal Märt, Lauri, Matti, Peeter ja Kaarel. Võeti kokku poolaasta põhitulemused ja pandi paika eelseisvate kuude tegevus. Peale seminari oli tutvumiskäik Tallinna Ülikooli plasmalaborisse (Tõnu Laas jt), kus soomlased tutvustasid EUROfusionis osalemise võimalusi. Tallinlastel on nišš täiesti olemas, sest nad tegelevad ka volframi uurimisega.
 • Alates augustist on Jüri aastaks järeldoktor Masaryki ülikoolis Brnos (Tšehhi Vabariik).
 • Alates augustist ei ole labori koosseisus Aleks.
 • 4. juuli 2014 - labori viimaste asjade kolimine uude Physicumi Ravila 14c.
 • 10.-12. juunini 2014 toimunud Rootsi kuningriigi pealinnas Stockholmis Kuninglikus Tehnoloogiainstituudis ("Kungliga Tekniska Högskolan, KTH") Põhjamaade EuroFusiooni uurimisrühmade ühiskohtumisel osales GL-ist Peeter Paris, kes esines suulise ettekandega "Development of Laser Induced Breakdown Spectroscopy for an in situ diagnostics of first wall". Nimetatud seminar on välja kasvanud Soome tuumasünteesialasest TEKES-I aasatseminarist. Sel korral oli esindatud uurimisrühmad lisaks Soomele-Eestile ka Taanist (Risų) ja Rootsist (Stockholm; Göterborg; Uppsala). Kolmel päeval tutvustasid uurijad oma töid ja tegemisi plasma modelleerimise, materjaliuuringute ja muude tuumasünteesi ja -reaktoritega seonduvas. Laienenud seltskonna mõjul on oodata viljakamat suhteliselt lähestiku asuavate uurimisrühmade koostööd. Meie LIBS uuringutulemusi oleks väga asjalik seostada- võrrelda KTH mikroioonkiirel põhinevate pinnaanalüüsidega.
 • 13. juuni - hüvastijätmine füüsikahoonega Tähe 4.
 • 9. juuni - väljasõiduseminar Muuga mõisa, Kundasse ja Toolse linnusesse. Kohal olid Matti ja Vaike Laan, Märt Aints, Tõnu Asu, Peeter Paris, Hans Korge, Toomas Plank, Jüri Raud, Indrek Jõgi, Kaarel Piip, Aleksandr Lissovski, Rasmus Talviste, Villu, Viiu ja Madis Repän, Anari Jalakas, Lauri Hämarik, Helle Roos. Ants ja Saima Haljaste tulid Läänemaalt otse Kundasse oma autoga. H.Korge ja P.Paris tegid pilte.
 • 26.-30. mail võtsid Aleksandr Lissovski ja Kaarel Piip osa Jaapanis Kanazawas toimunud plasma ja tuumasünteesi reaktori seinte vastasmõjule pühendatud konverentsist "21st International Conference on Plasma Surface Interactions". Mõlemad esitasid ka postriettekande.
 • 15. mail toimunud TÜ Füüsika Instituudi 2014 aasta tudengistipendiumi konkursil oli bakalaureuseastmes seekord võidukas gaaslahenduslabori üliõpilane Lauri Hämarik kelle laserablatsiooni alane töö pälvis võidu väga hea esinemise ja küsimustele vastamise eest. Lauri Hämariku juhendajaks oli gaaslahenduslabori doktorant Kaarel Piip.
 • 9. mai - GL kolis põhilise laborisisustuse uude Physicum'i.
 • 10. -14. märtsini 2014 oli Aleksander Soomes VTT-s, kus ta koos Juuso Karhunen'iga rakendas LIBS'i berülliumi sisaldavate objektide uurimisel. Põhirõhk oli deuteeriumi ja vesiniku eristamisel spektris.
 • 13. veebruaril toimus Uppsalas PlasTEP+ projekti viimane seminar "Plasma for Environmental and Energy Applications", kus võeti kokku antud projekti peamised tulemused. Seminaril osales meie laborist Indrek, kelle ettekandes "Plasma treatment of exhaust gases in Estonian oil-shale industry" tutvustati Eesti põlevkivitööstuses läbiviidud välitestide tulemusi. Lisaks arutati seminaril järgnevaid projektitaotlusi antud valdkonnas.
 • 7. veebruaril olid Indrek ja Matti TTÜ Mäeinstituudis. Matti andis ülevaate LIBSist, millele järgnes arutelu Horisont 2020 konsortsiumi teemadel.
 • 2.- 6. veebruarini käis Aleksander Ljubljanas, Sloveenias talvekoolis (Electrical discharges with liquids for future applications).
 • 5-6. veebruaril oli Tallinnas järjekordne Eesti-Soome tuumasünteesi programmi alane nõupidamine. Soomest olid kohal Antti, Jari ja Juuso. Meilt osalesid Märt, Lauri, Madis, Matti, Peeter ja Kaarel. Pikemad ettekanded olid Juusolt, Anttilt, Kaarlilt ja Mattilt. Räägiti ka osalusest 2010. aastal toimuvatel konverentsidel/seminaridel ja ka lähetustest.
 • 22. jaanuaril tutvustas Matti Keskkonnaministeeriumis LIBSi kui universaalset ekspress-analüüsi meetodit kaeviste (sh ka põlevkivi) kvaliteedi määramiseks. Seminar-nõupidamisel osales 9 inimest ministeeriumist ja esindatud oli ka TTÜ Mäeinstituut. Pooletunnisele ettekandele järgnes tunnine sisukas diskussioon. 

 

2013

 • 27.-29. novembrini toimus Lissabonis 12. plasma-pinna vastasmõju aastanõupidamine (12th Annual Meeting of the EU-PWI Task Force), kus meid esindas Matti. Väärib rõhutamist, et 13. üldettekandest tervelt kolmes räägiti ka meie töödest. Seonduvalt Euroopa tuumasünteesi uue organisatoorse ülesehitusega on tingimused taotluste finantseerimiseks oluliselt karmimad.
 • 4-8. nov. 2013 külastas Indrek Jõgi Taani Tehnikaülikooli Riso kampust jätkamaks uuringuid seoses NOx ühendite eemaldamisega osooni ja katalüsaatori koostoimel Risos asuva pooltööstusliku mobiilse katsestendi abil.
 • Matti osales 28. ja 29. oktoobril Garchingis toimunud nõupidamisel "Eurofusion: infomeeting". Nõupidamise eesmärgiks oli tutvustada uue tuumasünteesi uuringuid koordineeriva organisatsiooni - konsortsiumi - struktuuri. Antti (VTT) ja Gregiga (DIFFER) toimunud arutelude tulemusena selgus, millistes projektides tuleks meil osaleda.
 • 28.10 - 1.11 oli Aleksander Soomes VTT-s, kus ta koos Juuso Karhunen'iga rakendas LIBS'i JET´i proovide uurimisel.
 • 15.- 20. septembril 2013 toimus Itaalias, Bari linnas VII LIBS-I teemaline konverents seeriast EMSLIBS - EMSLIBS-2013, kus oli 229 osavõtjat 40 riigist. GL labor oli esindatud Peeter Paris'e isikus, kes esines seal suulise ettekandega: P. Paris, K. Piip, A. Lepp, A. Lissovski, M.Aints and M. Laan "LIBS for Estonian Oil-shale Quality Control: Influence of Moisture Content". Nagu muudki konverentsi ettekanded, teenis seegi kuulajate sooja aplausi.
 • 17. septembril toimus tuumasünteesi projekti EFDA tööülesande WP13-A11 (liider G. De Temmerman) vahearuandlusega seonduv telenõupidamine (interim meeting WP13-A11). Kaarli, Alexi ja Juuso poolt DIFFERs saadud tulemused kandis ette Matti.
 • 11-12. septembril oli Garchingis (Saksamaa) tuumasünteesi reaktori seintematerjalidega seonduvate projektide vahearuandlus (Midterm monitoring meeting WP13-IPH_A01-P1, P2 and P3). Antti esitas meie Be-LIBS alased tulemused, laborit esindas Matti.
 • 6. septembril oli Tallinnas (hotell Metropol) järjekordne Eesti-Soome tuumasünteesi projekti alane nõupidamine. Meilt osalesid Märt, Madis, Matti, Aleksander, Peeter ja Kaarel; Soomest - Antti ja Jari. Arutelu objektideks olid berülliumiga seotud mõõtmised, eksperimendid DIFFER-is ja Tartus, kaarlahendusega pinnapuhastus jpm.
 • 22.-31. augustini võtsid Kaarel Piip ja Aleksandr Lissovski Hollandis DIFFER instituudis osa ühiseksperimendist lineaarsel plasmaseadmel Magnum PSI. Eksponeeriti W katteid heeliumi ja deuteeriumi plasma seguga ning teostati neilt katetelt in situ LIBS mõõtmisi.
 • 14-19 juulil 2013 osales Rasmus Talviste 31. rahvusvahelisel ICPIG konverentsil Granadas, Hispaanias ja esitles seal postrit teemal "Atmospheric pressure microjet in microtubes with varying diameter".
 • Matti osales 1.-6. juulini Espoos toimunud Euroopa Füüsikaseltsi 40. Plasmakonverentsil (40th European Physical Society Conference on Plasma Physics) ja esines suulise ettekandega " First Wall Monitoring by LIBS: Options and Limitations" diagnostikale pühendatud satelliitkonverentsil.
 • 16.-28. juunini võttis Kaarel Piip koos Aleksandr Lissovski ja Juuso Karhuneniga Hollandis DIFFER instituudis osa ühiseksperimendist lineaarsel plasmaseadmel Magnum PSI. Eksperimendi käigus eksponeeriti W katteid heeliumi ja deuteeriumi plasma seguga ning teostati neilt katetelt in situ LIBS mõõtmisi.
 • 18. juuni - väljasõiduseminar Paganamaale ja Kolski külla H. Korge uude majja. Osa võtsid Matti ja Vaike Laan, Ants Haljaste, Märt Aints, Toomas Plank, Tõnu Asu, Peeter Paris, Indrek Jõgi, Jüri Raud, Galina Posmetuhhova, Anari Jalakas, Rasmus Talviste, Hans Korge, Helle Roos, Villu, Viiu ja Madis Repän.
 • 17. Juunil LOTE lõpetamine. Bakalaureuse kraadi said M. Laast ja E. Levoll.
 • 11. -14. juunini osales Matti JETi tuumasünteesi tehnoloogia ja üldplaneeringu nõupidamisel (JET Culham Science Centre: 2013 Semi-Annual Monitoring & General Planning Meeting). Olulisemad tulemused: tuumasünteesi uuringute organisatoorne külg muutub oluliselt, JETis on võetud suund in situ LIBSi eksperimentideks.
 • 27.-29. maini võttis Kaarel Piip osa Eesti-Soome tuumasünteesi alasest ühisseminarist Annual Fusion Seminar ja esines seal suulise ettekandega.
 • 21. mail tutvus meie laboriga Cristian Lungu (Head of The Elementary Processes in Plasma and Applications Group National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Romania), kelle rühm valmistab berülliumit sisaldavaid objekte ka meile. Sama päeva pärastlõunal oli meie, Põlevkivi Kompetentsikeskuse (Kalle Pirk, Margus Pensa), Kiviõli Keemiatööstuse ja TÜ ettevõtlussuhete talituse juhataja Alar Tõru osalusel nõupidamine põlevkiviga seonduva LIBSi projekti rahastamise üle.
 • 13.-17. mail võttis Kaarel Piip osa konverentsist "14th International Conference on Plasma-Facing Materials and Components for Fusion Applications" Saksamaal Jülichis ja esitas postri "Influence of He/D2 plasma fluxes on tungsten marker coatings".
 • 6-10.05 oli Aleksander Soomes VTT-s, kus ta koos Juuso Karhunen'iga rakendas LIBS'i JET´i proovide uurimisel.
 • 14. mail külastas Indrek Jõgi Kiviõli keemiatööstus OÜ tootmisüksust seoses seal peatselt läbiviidavate välitestide korraldamisega.
 • 6. mail olid Kaarel, Peeter ja Matti DIFFER instituudis (Nieuwegein, Holland). Seminaril oli Mattilt ettekanne meie hiljutistest tegemistest LIBSi valdkonnas (Surface characterisation by LIBS & effect of plasma flux), millele järgnes terve tööpäeva kestnud arutelu ksperimentidest, mis toimuvad juunis ja juulis Hollandis ning milles osalevad peale Kaarli ka Alex ja Juuso (VTT).
 • K. Piip ja R. Talviste võtsid osa 22.-24. aprillil Tartus toimunud konverentsist "Functional materials and Nanotechnologies-2013" ja esitasid postri pealkirjaga "Influence of He/D2 plasma fluxes on tungsten coatings morphology and crystallinity".
 • 17.04.2013 tutvustas Indrek Jõgi plasmatehnoloogia kasutusvõimalusi õhusaaste ja jäätmete töötlemisel Eesti Kaubandus-Tööstuskojas korraldatud keskkonnateemalisel seminaril "Jäätmed - prügi või kapital".
 • 10. aprillil tutvustasid Indrek Jõgi ja Kaarel Piip Gaaslahenduslabori tegemisi Eesti Füüsika Üliõpilaste seltsi seminaril.
 • 28. märtsil olid Märt, Matti, Aleks ja Peeter Virumaa kolledžis, kus Matti rääkis LIBSi rakendamisest põlevkivi kvaliteedi määramisel. Meie ning kolledži, Põlevkivi Kompetentsikeskuse, Kiviõli Keemiatööstuse ning EE Kaevanduste esindajate osalusel toimunud arutelul leiti, et tuleb tegutseda üheskoos edasi.
 • 21.-22. märtsil Tõraveres toimunud Eesti füüsikapäevadel oli Mattilt 45 minutine ettekanne "Kuhu on jõudnud tuumasünteesi energeetika".
 • 5. märtsil oli Tallinnas järjekordne tuumasünteesi alane Soome (Antti, Juuso, Jari) - Eesti (Märt, Madis, Matti, Aleks, Peeter, Kaarel) nõupidamine. Põhitähelepanu kuulus berülliumit sisaldavate objektide testimisel saadud tulemuste interpreteerimismetoodikale ja juunis Hollandi DIFFER instituudis toimuvate eksperimentide planeerimisele.
 • 21. veebruaril olid Tartus Antti ja Juuso Karhunen (Aalto Ülikool). Juuso andis seminaril ülevaate berülliumit sisaldavate objektide testimisest LIBSi meetodil.Järgnenud arutelul analüüsiti metoodika täiustamise võimalusi ja pandi paika ühistegevuse kava lähiajal.
 • 14. veebruaril olid Indrek, Matti ja Peeter Kohtla-Järvel, kus toimus Viru Keemia Grupi (VKG) esindajatega arutelu, mille eesmärgiks oli välja selgitada VKG huvid LIBS-diagnostika rakendamisel põlevkivitööstuses.
 • 28.01-1.02.2013 oli Aleksander Soomes VTT-s, kus ta koos Juuso Karhunen'iga rakendas LIBS'i berülliumi sisaldavate objektide uurimisel. 

 

2012

 • 10. - 14. dets. 2012 osalesid Peeter Paris ja Kaarel Piip Hollandis, RijnhuizeniFOM InstituteDIFFER-s eksperimendis eesmärgiga eksponeerida W kattega Mo alusel proove lineaarse plasmaseadme Pilot-PSI plasmas erinevate plasma koostiste (He, D2 ja nende segud) ja parameetrite korral. Eksperimendis osalesid veel Antti Hakola VTT-st Soomest ja DIFFER instituudi doktorant Kirill Bystrov. Arutati ka võimalusi in-situ LIBS mõõtmiste tegemiseks plasmaseadmel Magnum-PSI. Eksponeeritud proove analüüsitakse Tartus SEM, XRD; LIBS ja võib-olla veel mõnel meetodil. Edasi on planeeritud SIMS mõõtmised Soomes.
 • 11-13. detsember külastas Indrek Jõgi taas Taani Tehnikaülikooli laborit Risos seoses eksperimentidega mille käigus uuriti katalüsaatori toimet lämmastikoksiidide oksüdeerimisele osooni abil.
 • 5-6. detsember toimus Berliinis pidulik PlasTEP projekti lõpukonverents (PlasTEP final conference), kus Tartu Ülikooli olid esindamas Toomas Plank, Matti Laan ja Indrek Jõgi.
 • 11.-14. detsembrini toimus Oxfordi-lähedases Culhamis (JET Culham Science Centre) JETi tuumasünteesi tehnoloogiale pühendatud aruandluse ja planeerimise nõupidamine. Meilt osalesid Madis ja Matti. Labori seisukohalt oli ülioluline arutelu, mis oli seotud LIBSi rakendamisega JETis.
 • 28.-30. novembrini oli Tartus Euroopa tuumasünteesi EFDA plasma ja seinte vastasmõju projekti EU-PWI Task Force 11. aastakoosolek. Kokku oli osalejaid 32, meilt Märt, Matti, Aleks, Peeter ja Kaarel. Üldorganisatoorsete küsimustega tegeles Madis ja tehniline töö oli osaliselt Helle õlul.
 • 22. - 24. oktoobril tegi Peeter, asendades planeeritud külalisteadlast Aleksit, koos VTT kolleegide Antti Heikki Hakola ja magistriüliõpilase Juuso Karhuneniga spektraalmõõtmisi DIARC-i uue vaakum-kaar plasmapuhastuseadmel. Arendatav seade on mõeldud tokamak tüüpi reaktori seinte puhastamiseks hooldusperioodil. Spektraalmõõtmisteks oli DIARC-is valmistatud ka erinevate katetega roostevaba terasest prooviplaadid, milledelt kattekihi eemaldamise efektiivsust tuli hinnata alusmaterjali spektri ilmumise ja kattekihi spektri kadumise põhjal. Mõõtmised näitasid, et seade ei töötanud veel optimaalsel režiimil, kuid kattekiht eemaldati ilmselt esimeste lahendusimpulssidega.
 • 22-26 oktoobril külastas Indrek Jõgi PlasTEP projekti Taani parnerit Risųs. Külaskäik oli seotud 23. oktoobril Roskildes toimunud ettevõtjatele mõeldud töötoaga kus Indrek esitas ettekande erinevatest plasmatehnoloogiatest. Lisaks toimusid järgnevatel päevadel ühised eksperimendid lämmastikoksiidide eemaldamiseks osooni ja katalüsaatori koostoimel.
 • 11. ja 12. oktoobril olid Tartus Antti ja Jari VTTst (Soome). Meilt osalesid nõupidamisel Mart, Matti, Aleks, Peeter, Kaarel ja Helle. Täpsustati tuumasünteesi erinevate projektide eesmärke ja arutati novembris toimuva rahvusvahelise PWI nõupidamisega seonduvaid probleeme.
 • 11 oktoobril olid Kohtla-Järvel Viru Keemia Grupil külas Mart, Indrek, Aleks, Allan ja Matti . Paarikümne osalisega seminaris tutvustas viimatimainitu LIBSi kui meetodit põlevkivi kvaliteedi ekspress-analüüsiks. Järgnes arutelu.
 • 28.09.12. toimus Tallinnas Hotell Metropolis PlasTEP projekti raames Gaaslahenduslabori poolt ettevõtetele korraldatud töötuba "Plasma technology for environmental protection". Gaaslahenduslaborist osalesid töötoas Indrek Jõgi, Jüri Raud, Matti Laan ja Toomas Plank ning Indrek Jõgi tegi töötoas ka ettekande erinevatest plasmaseadmetest. Päev varem, 27. sept., osales Indrek Jõgi sarnases töötoas Helsingis.
 • 9.-14. septembrini toimus Kazimierz Dolny's (Poola) rahvusvaheline sümpoosion Hakone XIII (XIIIth International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry). Esindatud oli 19 maad. Meilt osalesid Indrek (suuline ettekanne "Oxidation of nitrogen oxide in hybrid plasma-catalytic reactors based on DBD and Fe2O3), Jüri (poster "Temporal and Spectral Characteristics of atmospheric Pressure PlasmaJet") ja Matti. Indrek valiti rahvusvahelise orgkomitee liikmeks.
 • 3. ja 4. septembril toimus Garchingis projektiga "Emerging technologies - Dust and Tritium Management" seonduv nõupidamine, kus kesksel kohal oli LIBSi valdkonnas tehtu. Kuuelt maalt oli kohale tulnud 12 inimest. 14. ettekandest oli kaks meilt: Peetrilt (Results and analysis from LIBS laboratory measurements in deuterium doped mixed samples in TEKES-EST) ja Mattilt (Results and analysis from LIBS laboratory measurements in deuterium doped Be samples in TEKES-EST). Igati kordaläinud töiselt ürituselt oli kaasa võtta mitu ideed edaspidiseks tegutsemiseks.
 • 28. septembril toimus Tallinnas Eesti-Soome TEKES assotsiatsiooni sügisnõupidamine. Soomest olid kohal Jari Likonen ja Antti Hakola, meilt Aleks, Kaarel, Madis, Matti ja Peeter. Võeti kokku möödunud poolaasta tulemused ja planeeriti lähiaja tegevuskava. Tsentraalne oli Aleksi ettekanne berülliumit sisaldavate objektide uuringust LIBS meetodil.
 • 6.-17. augustini oli Aleksander Soomes VTT-s, kus ta koos Juuso Karhunen'iga rakendas LIBS'i berülliumi sisaldavate objektide uurimisel.
 • 16-27. juulini toimus Vilniuses ja Kaunases PlasTEP suvekool (3rd PlasTEP Summer School and Second Training Course). Osalejaid oli u 30, nende hulgas ka Anari Jalakas. Avaloengutega esinesid Matti (Basics of Plasma) ja Indrek (Plasma Production).
 • 21.06 - väljasõiduseminar Põltsamaale. Kavas olid: linnaekskursioon (vaatamisväärsused linnas, Sõpruse park, roosiaed). Põltsamaa muuseum, Niguliste kiriku vaatetorn, veinikelder. Lõunasöök Kursi jahilossis. Ringkäik Puurmanni lossis ja pargis.
 • Seoses PlasTEP projekti tutvustamisega külastas Indrek Jõgi 18. juunil Saksamaal Frankfurdis toimunud maailma suurimat keskkonnatehnoloogia temaatilist messi ACHEMA2012.
 • Kaarel Piip kaitses oma magistritöö "Laserindutseeritud plasma ruumiliselt lahutatud karakteristikud W märklaua korral" 28. mail. Juhendajaks oli Peeter Paris ja retsensendiks Margus Kodu.
 • 29. mail külastas Indrek Jõgi PlasTEP projekti partnereid Soomes, Lappeenranta Ülikooli Mikkeli üksuses. Külastuse käigus arutati sügisel Helsingis ja Tallinnas korraldatava PlasTEP projekti töötoa üksikasju ja ühiseid eksperimente seoses plasma toimega katalüsaatorile. Lisaks õnnestus tutvuda sealse FTIR seadme eksperimendiskeemiga mis on vajalik orgaaniliste ühendite detekteerimiseks.
 • 29. ja 30. mail oli Tartus Euratom-TEKESi assotsiatsiooni aastaseminar (2012 Annual Seminar of Association Euratom-Tekes). Osalejaid oli ca 45, Eestipoolse ainukese ettekande esitas Matti (Analysis of samples exposed to Pilot-PSI plasma).
 • 21.-25. maini toimus Aachenis 20. tuumasünteesi plasma ja reaktori seinte vastasmõju uuringutele pühendatud konverents (20th PSI Conference Aachen). Meid esindasid Alex, Peeter ja Matti, kes olid ka kahe posteri kaasautorid.
 • 15. mai võttis Indrek Jõgi osa PlasTEP projekti nõupidamisest Varssavis, Poolas, kus arutati projekti praegust seisu ja planeeriti edasisi tegevusi. Päev varem, 14. mai, toimus sealsamas keskkonnakaitses kasutatavat plasmatehnoloogiat tutvustav töötuba väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele ning poliitikutele kus ka Indrek Jõgi esines erinevaid plasmatehnoloogiaid tutvustava ettekandega.
 • 25.-27. aprillini viibis A.Lissovski Soomes Espoos, mõõtes vaakumkaare spektreid.
 • 26. aprillil tutvusid Indrek ja Matti Risos (Taani) oleva plasmatehnoloogia laboriga (Eugen Stamate, DTU Department of Energy Conversion and Storage). Indrek esitas ka ülevaate meil tehtavatest ja projektiga PlasTEP seonduvatest uuringutest.
 • 21. märtsil toimus St. Peterburgis rahvusvaheline foorum "Ecology of Big City" mille raames korraldati ka PlasTEP projekti rahvusvaheline töötuba "Plasma Technologies as a Tool for Environmental Protection". Töötoas tutvustati viimaseid projekti raames saadud tulemusi ja arutati ka tulevasi plaane. Gaaslahenduslaborist osales üritusel Indrek Jõgi.
 • 23-24. veebruaril toimus Oxfordi-lähedases Culhamis, kus asub Euroopa suurim termotuumareaktor JET, triitiumi käitlemisele ja diagnostikale ühendatud nõupidamine (EFDA meeting of dust and tritium management), kus meie poolt osalesid Peeter ja Matti. Viimatimainitult oli ka ettekanne "Dependence of LIBS profiles on laser fluence". Peale meie olid esindatud ka ITER, E4E ning Portugal, Soome, Itaalia, Poola, Holland ja Saksamaa. Pandi paika ka konsortsiumi tegevuskava järgnevaks poolaastaks. 
 • 2. veebruaril toimus firmas DIARC termotuumareaktori seinte puhastamisele ja diagnostikale pühendatud nõupidamine (projekt "Emerging Technologies - Dust and Tritium Management"). Osalejaid oli 11: DIARCist, VTTst ja meilt Mart, Madis, Matti, Alex ja Peeter.
 • 27. jaanuaril tutvustas Gaaslahenduslabor Tartu Ülikooli ettevõtluspäeval labori poolt pakutavaid teenuseid. LIBS temaatika tutvustamiseks valmis selle ürituse tarvis postriettekanne ja täiendavalt koostati infolehed tutvustamaks plasmaga pindade ning gaaside töötlemise võimalusi. Kohapeal esindas laborit Indrek Jõgi. 

2011

 • Peeter Paris töötas ja tegutses 7. - 14. Detsembrini Hollandis FOM Rijnhuiseni plasmauuringute instituudis. Koostöö kaaslasteks olid Antti Hakola (VTT), Greg de Temmerman ja Kirill Bystrov (FOM). Lineaarsel plasmaseadmel Pilot kiiritati kokku 14 proovi kolmelt erinevalt valmistajalt: DIARC, Balinit ja MedC. Lepiti kokku edasiste vajalike diagnostiliste mõõtmiste ja vastavate tööde järjekorras plasmavoos olnud proovikehadega. Eelmise aasta mõõtmiste kokkuvõetud tulemused kandis ette PWI grupi seminaril Antti. Põhjalikum arutelu toimus ka valmivale hiiglaslikule plasmaseadmele Magnum LIBS diagnostikasüsteemi paigaldamise osas Hennie van der Meideniga.
 • 8. detsembril esines Matti Trondheimis asuva Norra Teaduse ja Tehnoloogia Ülikooli (NTNU) ELION labori seminaril ettekandega "Laser induced plasma spectroscopy - a tool for fusion reactors and mining".
 • 7. detsembril toimus termotuuma projektis "T retention " osalejate telenõupidamine, kus tutvustati poolaasta jooksul tehtut ja pandi paika edasine tegevuskava. Meilt osalesid Märt, Aleksandr ja Matti.
 • 17. okt. 2011 toimus Tähe 4-417 XVIII Euratom-TEKES assotsiatsiooni juhtkomitee istung. Osalesid Soome poolt TEKES-I, VTT ja tööstuse esindajad Hannu Juuso, Seppo Karttunen, Juha Linden, Pentti Kauppinen, Tuomas Tala, Harri Tuomisto ja Kari Koskela, Euroopa Komisjonist Marc Pipeleers ja Ruggero Giannella. Eesti poolt esindasid Madis Kiisk, Peeter Paris ja Jüri Raud. kel kaasabil toimis ka videosild Brüsseliga. Istungi järel toimus laboris LIBS mõõtmisseadme tutvustamine, mille vastu näitas tervet huvi Euroopa komisjonär Gianella.
 • 13-15. oktoobril olid Indrek ja Matti Greifswaldis, kus käidi Max Plancki Plasmafüüsika Instituudis (IPP), Lebnizi Plasmateaduse ja -tehnoloogia Instituudis ning Greifswaldi Ülikoolis. 17. oktoobril rääkis Matti Tallinna Ülikooli füüsikutele termotuumaprogrammist ja gaaslahenduslabori tegemistest selles valdkonnas.
 • 11. - 15. septembrini toimus Türgis Izmiri lähedal Ēesmes LIBS teemaline konverents "EMSLIBS 2011 - 6th Euro-Mediterranean Symposium on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy". Peeter Paris esines seal posteriga: P.Paris, M. Laan, M. Aints, A. Lissovski "Discharge-assisted LIBS and Ablation-induced Current Pulses".
 • 9. septembril oli Tallinnas Eesti -Soome termotuumaprogrammi alane nõupidamine, kus osales 10 inimest : Soomest VTT ja DIARC ja meilt Madis, Märt, Peeter, Aleksander ja Matti. Arutelu käis tehtu ja lähitulevikus tehtava üle. Märt esitas põhjaliku kokkuvõtte laserablatsiooni kraatritest.
 • Ilmus raamat "Monitoring, Control and Effects of Air Pollution" ed: A.G. Chmielewski, mille ühe peatüki "Plasma-Based Depollution of Exhausts: Principles, State of the Art and Future Prospects" kirjutamisel osalesid ka Matti Laan ja Indrek Jõgi.
 • 1.09-2.10 - Jüri oli Tšehhimaal Brnos Masaryki ülikooli plasmafüüsika laboris, kus tegeles Ar1s seisundis olevate aatomite kontsentratsiooni määramisega spektraalsel meetodil Ar ja Ar/O2 kõrgsageduslahenduses.
 • 29.08-5.09 - Matti ja Jüri käisid Belfastis konverentsil ICPIG XXX 2011 Belfast (28.08-2.09.2011). Posterettekanne: Excitation of xenon and oxygen atoms in Ar/ O2/ Xe plasma , J. Raud, M. Laan, I. Jõgi
 • 15.08-17.08 Peeter Soomes ESPOO-s VTT-s. Peeter seadistas LIBS mõõtesüsteemi, A. Lissovski jäi sinna mõõtmisi tegema.
 • Magistrant Kaarel Piip võttis osa 17.-24. juulil 2011 Itaalias Sitsiilia saarel Erice's toimunud plasmafüüsika suvekoolist "Plasma Wall Interaction in Fusion Devices: Physics and Technology"
 • 25. juuli - 5. august toimus Poolas, Varssavis ja Sczcecinis projekti PlasTEP raames suvekool "Plasma Technologies for Environment" millest võttis osa ja esitas loenguid ka Indrek Jõgi.
 • 14. ja 15. juulil oli Garchingis tolmu ja triitiumi käitlemise projekti (EFDA) avanõupidamine (Kick off Meeting Technologies -Dust and Tritium management). Meie tegevus on seotud kahe alamprojektiga :
  1.Arc-discharge spectroscopic system
  2. Laser Induced Breakdown Spectroscopy
  Esindatud olid Saksamaa, Itaalia, Poola, Soome, Eesti ja Portugal. Meid esindas Matti, kes kandis ette ka meie põhilised tulemused LIBSi valdkonnas. Ettekannetele järgnenud viljaka arutelu tõttu võib nõupidamist lugeda väga kordaläinuks.
 • Ajavahemikus 4.-8. juuli toimus Prantsusmaal, Nantes's konverents CIP2011 (International Colloquium on Plasma Processes), kus Indrek Jõgi esitas postriettekandel uurimistöö tulemused seoses SO2 osküdeerimisega hübriidse plasma-katalüsaator reaktoriga
 • 28. juunil oli Mattilt ettekanne "Spektrid ja energeetika" füüsikaõpetajate suvekursusel "Füüsikaalased teadusuuringud Eestis". Umbes 35 osalejaga üritus toimus KBFIs.
 • 16. juuni telekonverentsil "JET Fusion Technology 1st semi-annual monitoring meeting" kandis Matti ette Nd/YAG laseri rakendamisega seonduvad tulemused (tööülesanne JW10-FT-1.17, D2: Application of Nd/YAG laser).
 • 14.06 väljasõiduseminar -Illuka kool/mõis, Kuremäe klooster, Vasknarva, villa Cumulus. Kohal olid Matti, Vaike, Märt, Toomas, Peeter, Hans, Tõnu, Ants, Helgi, Viktor Seeman, Jüri, Aleksandr Lissovski, Allan Lepp, Anari Jalakas, Villu koos Viiu ja Madisega, Raavo ja Helle. 
 • Peeter ja Matti olid 7-8. juunini Euratom -Tekes assotsiatsiooni aastanõupidamisel (Helsingi-Stockholm-Helsingi, Silja Serenada). Mattilt ka ettekanne "Testing of Plasma-Exposed Samples by LIBS".
 • 6.06 Märt Tallinnas - kohtumine firma "Laser Diagnostics Instruments" esindajatega.
 • 30. mail kaitsesid oma bakalaureusetöid Anari Jalakas (juh.M. Aints, "Laserablatsiooniga kaasnevate elektriliste signaalide mõõtmine") ja Mikk Vahtrus (juh. I. Jõgi -"Heitgaaside puhastamiseks kasutatava plasma uurimine optilise spektroskoopia meetoditega").
 • 15.05-22.05 - A. Lissovski Grenoble's koolitusel "The 2nd EIROforum School of Instrumentation".
 • Peeter ja Matti osalesid 19. ja 20. mail Aalto Ülikoolis (Espoo) toimunud nõupidamisel "Joint Meeting of the SEWGs on Material Migration and ITER Material Mix". Üritus oli pühendatud termotuumareaktori seintel toimuvatele protsessidele. Suurt tähelepanu pöörati berülliumile. Lisaks põhiüritusele toimus ka lühike, kuid viljakas, arutelu soomlastega.
 • 17-18. mail toimus Vilniuse Gediminase Tehnikaülikoolis (Vilnius, Leedu) PlasTEP projekti koosolek kus Gaaslahenduslaborit esindas Indrek Jõgi. Koosolekul võeti kokku senised tulemused ja planeeriti edasisi samme, ennekõike plasmatehnoloogia suvekooli korraldamisega seonduvat.
 • 19. aprillil toimus firmas DIARC (Helsinki, Soome) termotuumaprogrammi tööüleannetega (kõrgrõhu kaarlahendus, tema spektroskoopia ning ka LIBS) seonduv arutelu, kus osalesid Jari, Antti, Jukka (Kolehmainen), Sanna (Tervakangas) ja meie poolt Matti.
 • 15.04 valiti Indrek Jõgi vanemteaduriks.
 • 28. märtsist 1.aprillini toimus Prantsusmaal Les Houches'is tööseminar (workshop) "Fundamentals of Aerodynamic Flow and Combustion Control by Plasmas" (Põlemise ja aerodünaamilise voolu plasmamõjutuse alused). Seminarist, mis toimus Prantsuse Füüsikakooli (Ecole de Physique) pinnal, võttis osa P. Paris, kes esines kutsutud loenguga "Estimation of electrical field strength in low temperature plasmas by optical emission spectrum". Oluline osa seminari temaatikast käsitles plasma diagnostikat, plasma rakendusi ja plasma kineetikat, millega on ka meie laboril palju ühist. Suhteliselt väike osavõtjate arv (umbes 50) tagas head kontaktid ja tiheda koostöö kõigi osavõtjate vahel. Paljud osalejad jäid peale seminari veetma nädalalõppu kaunis Chamonix' orus ja lumistel Alpi nõlvadel. 
 • 28-31 märtsil osalesid A Lissovski ja M Aints Soome füüsikapäevadel Helsinkis. Lissovskil oli stendiettekanne teemal "Lissovski, Aleksandr; Treshchalov, Aleksei: Pulsed high-pressure discharge in argon: spectroscopic diagnostics, modeling and development" ja M Aintsil suuline ettekanne teemal "Aints, Märt; Hakola, Antti; Kiisk, Madis; Kolehmainen, Jukka; Laan, Matti; Likonen, Jari; Paris, Peeter; Ruset, Cristian; Suigiyama, Kazuyoshi; Tervakangas, Sanna: Surface characterisation by laser induced plasma spectroscopy".
  Kohtuti Antti Hakolaga ja külastati Soome koostööpartnerite laborit Odaniemis VTT-s, kus arutati LIBS juurutamisega VTT-s seonduvaid probleeme ning järgmise aasta töö plaane.
 • 31. märts. Indrek Jõgi külastas Pärnus ettevõttele AS Viisnurk kuuluvat puitkiust isolatsioonielementide valmistamise tehast seoses võimaliku koostööga puitkiu plasmatöötluse vallas.
 • 14. jaanuaril olid Aleksandr, Peeter, Märt ja Matti lepingu aruandega Eesti Energia Kaevanduste ja meie vahelistel läbirääkimistel. Lepingu ülesanded loeti täidetuks ja pandi paika edasine tegevuskava. 

 

2010

 • 16. detsembril olid Peeter, Aleksander, Allan ja Matti Jõhvis, kus Matti esitas 18-liikmelisele kuulajaskonnale meie põlevkivi-alaste uuringute tulemused. Oli palju erineval tasemel küsimusi. Väga informatiivne oli kütteväärtuse määramisega tegeleva labori külastamine.
 • Indrek Jõgi tutvus kuuajalise (21. nov. - 21. dets. 2010) külastuse käigus Tshehhis, Brno linnas asuvas Masaryki Ülikoolis Füüsikalise Elektroonika osakonnas sealse labori tegemistega. Lühiajalise järeldoktorantuuri jooksul osales ta ka plasma pinnatöötluse eksperimentides ja atmosfäärirõhul toimiva diffuusse dielektrik-barjäärlahenduse uuringutel.
 • 5. nov. osales Indrek Jõgi PlasTEP projekti raames toimunud tööülesande 3 nõupidamisel Kaunases. Esindatud olid projekti osalised Eestist, Lätist ja Leedust ja anti ülevaade senisest tegevust. Eesti poolt esitati nõupidamisel praegune seis käsiraamatu valmistamisel.
 • Kahel päeval, hingedepäeval 2. nov. ja 3. nov. võeti kastist välja järjekordne GDL suurem seade - Nd-YAG laser YG981C-10 firmalt Quantel. Laseri varustatus võimaldab töötada neljal erineval lainepikkusel: põhiharmoonilisel 1064 nm, maksimaalne väljundenergia 1.2 J, 2 harmooniline 532 nm - 600 mJ, 3 harmooniline 355 nm - 280 mJ ja neljas harmooniline 266 nm - 130 mJ. Valmistajafirma ja hooldusfirma esindajad seadsid laseri töökorda, häälestasid välja jategid esialgse koolituse Aleksander Lissovskile ja Peeter Parisele.
  Edaspidi tuleb pimestavalt suurte välkeenergiate kasutamisel laboritöös märksa rangemalt jälgida ohutusnõudeid.
 • Hollandi plasmauuringute instituudi, Soome VTT ja Tartu Ülikooli koostöökokkuleppe põhjal EFDA projekti raames osales võtmeisik Peeter Paris 24. - 30. oktoobrini Rijnhuizeni FOM instituudis ühiseksperimendis. Vastavalt varasematele plaanidele uurimaks termotuumareaktori pinnakatte erosiooni plasmas eksponeeriti reaktori seinale sarnaseid proovikehasid FOM-i plasmaseadmes Pilot erinevate plasmavoogudega.
 • Alates 1.oktoobrist on osaliselt kaasatud LIBSi alastesse uuringutesse Aleksandr Lissovski.
 • 29.-31.okt. toimus Voorel Täppisteaduste Sügiskool, meilt osalesid Indrek ja Matti. Mattilt oli ka tunniajaline ettekanne "Keskkonnasaaste ja plasmakeemia".
 • 24. oktoobri kella üheksases AK saates rääkisid Indrek ja Matti PlasTEPi projektist ja meie tegevusest selle projekti raames.
 • 14.oktoobril Indrek käis Tallinnas keskkonnaministeeriumis PlasTEP asjus. Koos projektijuhi Alexander Schwockiga tutvustati projekti Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonnas ja saadi informatsiooni võimalike suuremate saasteainete emiteerijate kohta.
 • 4. ja 5. oktoobril olid laboris Jari Likonen ja Antti Hakola. Visiidi ajal oli peamiseks arutlusobjektiks uue, Helsingisse mõeldud, LIBS katseseadme projekteerimisega seonduvad küsimused.
 • 27. septembrist kuni 1. oktoobrini toimus Portos (Portugal) 26. termotuumatehnoloogiale pühendatud sümpoosium 26th SOFT 2010 (Symposium on Fusion Technology, ca 1000 osalejat), kus posterettekandes esitas meie tulemused Matti.
 • 11.-18. 09 Indrek ja Matti Slovakkias konverentsil HAKONE XII (12th International symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry), Kśpelnį Dvorana, Trencianske Teplice 12.-17.9.2010, Slovakia. Indrekult suuline ettekanne: NO oxidation by dielectric barrier discharge and catalyst: Effect of tempereature and water vapor.
 • Ajavahemikus 13. -18. September toimus Memphises (TN, USA) rahvusvaheline laserindutseeritud spektroskoopia konverents LIBS_2010. Peeter Paris osales konverentsil ja esines posterettekandega: "Determination of Elemental Depth Profiles of Multilayer Coatings by LIBS and X-ray microanalysis " P. Paris, M. Aints, M. Kiisk, M. Laan, V. Sammelselg, J. Kozlova, C. Ruset. Konverentsil oli märkimisväärselt tugevaid ja häid ettekandeid LIBS-i aluste kohta maailma juhtivatelt spetsialistidelt. Silmatorkav oli osavõtjate hulgas õppurite osakaal.
 • Toomas Plank osales 5. - 10. septembril 2010 Greifswaldis Saksamaal toimunud XVIII rahvusvahelisel konverentsil Gaaslahendused ja tema rakendused (Gas Discharges and Their Applications) ja pidas ettekande teemal "Koroonalahenduse fotoioniseeriva kiirguse neeldumine sünteetilises CO2 lisandiga õhus" (Absorption Of Photoionizing Radiation Of Corona Discharges In Synthetic Air With CO2 Admixture). Lisaks konverentsile toimus Greifswaldis 9. septembril PlasTEP projekti seminar ja 10. septembril avalik seminar teemal "Ebastabiilsete orgaaniliste ühendite ja aerosooli eemaldamine plasmaprotsessidel põhineva tehnoloogiaga" (Volatile organic compounds and aerosol removal by means of plasma based and plasma assisted technologies). Viimasel osales Toomas Plank ettekandega teemal "Pimelahenduse kasutamine plasmakeemiliste reaktsioonide uurimiseks" (Dark discharge for investigation of plasma-chemical reactions).
 • 15.06 labori väljasõit Leiele - kaasas olid Allan Lepp, Kaarel Piip, Märt Aints, Silvi Aints, Matti Laan, Vaike Laan, Helgi Oks, Tõnu Asu, Jüri Raud, Peeter Paris, Hans Korge, Villu Repän, Viiu Repän, Madis Repän, Fred Valk, Helle Roos, Mart Roos. 
 • 7-8. juunini toimus JETi poolaasta telekonverents 1 SAMM (Task Force Fusion Technology Semi-Annual Monitoring meeting), kus meie tulemused esitas Matti (Development of the in-situ diagnostics for the characterisation of deposited layers and/or coatings).
 • 30. maist kuni 2. juunini oli Jülichis materjalide migratsiooni töörühma (SEWG (Special Expertise Working Group) poolaasta nõupidamine. Mattilt oli teleettekanne meie poolt teema "Applying LIBS in studying erosion/deposition of low-Z materials (WP10-PWI-04-04-02/TEKES/PS)" raames tehtust.
 • 2-3. juunini toimus Tamperes EURATOM-TEKESi assotsiatsiooni aastanõupidamine (Annual Fusion Seminar 2010). Eestist osalesid Märt, Peeter, Madis ja Matti. Viimaselt kahelt oli ka ettekanne.
 • 2010 kaitsmised - Kaarel Piip ja Allan Lepp - bak. tööd, juhendas Peeter Paris. 4. juunil kaitses magistritööd Riho Kägo, juhendas Ants Haljaste.
 • 13. aprillil oli Riias programmi PlasTEP tööülesande WP3 alane nõupidamine. Esindatud olid Saksamaa, Poola, Leedu, Läti ja Eesti. Meilt olid kohal Ants ja Matti. Esitasime oma nägemuse plasmatehnoloogia alasest käsiraamatust. 
 • 30. - 31 märtsil toimus Garchingis (Saksamaal) EFDA Diagnostikagrupi nõupidamine, millest Eesti töögrupis osalesid Madis Kiisk ja Peeter Paris. Kahel päeval kuulati ära umbes 45 ettekannet. Meie osalusega töögrupi (WP08-TGS-01-04: Material deposition and composition of walls) tulemustest kandis ette Giorgio Maddaluno (ENEA; Itaalia). Ta tõi esile tema koordineerimise all olevate töögruppide erilise koostöövalmiduse ja head tulemused ning ka sihid koostööle tulevikus.
 • 16. märtsil toimus Kalju Kudule - füüsikule, õppe- ja teadustöö organisaatorile Tartu Ülikoolis (16.03.1930 - 13.07.2001) pühendatud teadusõhtu, mille peaorganisaatoriks oli Ants. Põhiettekandjaid oli kolm: Henn Voolaid (Kalju Kudu ja üldfüüsika kateeder), Eduard Tamm (Üldfüüsika kateedri ümbersünnitaja) ja Matti (Kalju Kudu juhataja, juhendaja ja kolleegina). Osales ca 40 inimest, nende hulgas ka Kalju perekond. 15.-17. märts - Toomas Plank käis Poolas Szczecinis PlasTEP-i nõupidamisel.
 • Peeter ja Matti osalesid Euroopa termotuumaprogrammi tööülesande TA TGS-01-04 alasel nõupidamisel, mis toimus 8-9. märtsil Frascatis (Itaalia). Poola, Itaalia, Prantsusmaa ja Eesti esindajad esitasid ülevaate Rumeenias valmistatud kilede testimisest LIBSi abil. Rumeenia esindaja kirjeldas kilede valmistamise tehnoloogiat. Analüüsiti tulemuste usaldusväärsust ja pandi paika tegevuskava järgnevaks perioodiks.
 • 3-4. veebruaril oli Tallinnas Euratom-Tekes assotsiatsiooni esindajate kohtumine. Meilt osalesid Madis, Mart, Peeter ja Matti ning Soomest Seppo Karttunen, Jari Likonen ja Antti Hakola. Muu hulgas pandi paika LIBSi-alaste uuringute detailne kava jooksval aastal ja planeeriti ka uurimuste suund järgnevateks aastateks.
 • Peeter esines ettekandega "LIBS - laserspektroskoopia rakendused termotuuma reaktorite diagnostikas" TÜ ja TTÜ doktorikooli "Funktsionaalsed materjalid ja tehnoloogiad" (FMTDK) talveseminaril TÜ Pühajärve residentsi ruumides 30.01.2010. Ta oli edukas ka suusarajal.
 • Tutvumaks tehnoloogiaga ja arutamaks koostööplaane käisid 19. jaanuaril Estonia kaevanduse rikastusvabrikus Märt, Matti, Peeter, Toomas, Jüri ja Fred. 
 • 12. jaanuaril toimus Berliinis Euroopa Liidu projekti PlasTEP (Plasma based technologies for environment protection in BSR) avanõupidamine, kus osalesid Saksamaa, Poola, Leedu, Taani, Rootsi, Soome, Läti ja Eesti esindajad. Meie poolt olid kohal Indrek ja Matti. 

 

2009

 • 9. detsembril olid Peeter ja Matti Jõhvis, kus Matti esines põlevkivitootjatele ettekandega "LIBS kui meetod toorme "on-line" analüüsiks". Järgnenud arutelul koostati esialgne koostöö kava. 
 • 1-4 detsembril toimus Culhamis (Suurbritannia) nõupidamine "Task Force Fusion Technology Semi-Annual Monitoring Meeting and Kick-off", kus termotuumaprogrammis osalevad rühmad esitasid 2009.a. uurimistulemused ning informeerisid oma tegevusest 2010. a. esimesel poolel. Kokku oli 46 ettekannet. Tartust osalesid Madis ja Matti. Mattilt oli kolm ettekannet. 
 • Ajavahemikul 14.- 30. oktoober 2009 oli Peeter Hollandis, Nieuwegein'is, Rijnhuizen'i Plasmafüüsika FOM Instituudis, kus tegi LIBS mõõtmisi sealse Nd-YAG laseri kahel erineval lainepikkusel: 1064 nm ja 355 nm. Eelnevalt oli DHL kullerpostiga sinna ette saadetud meie Mechelle5000 spektromeeter, katsekamber ning ka läätsed, ratsurid. Kahel päeval, 19. ja 20. oktoobril oli süsteemi ülesseadmisel ja mõõtmiste alustamisel tal abiks ka bakalaureusetöö tegija Kaarel Piip. Selline oma aparatuuri kasutamine ja üliõpilaste kaasamine välismaal tehtavate mõõtmiste juures on meie labori ajaloos esmakordne.
 • Jüri Raud kaitses 30.10.2009 oma doktoritööd "Study of negative glow and positive column regions of capillary HF discharge", oponendid olid B. Krõlov ja Ü. Ugaste.
 • 12. oktoobril oli Hans Korge 65. sünnipäev.
 • 27. sept. kuni 1.oktoobrini toimus Rooma-lähedases Tivolis 5. Euroopa Vahemere laserindutseeritud plasmaspektroskoopia sümpoosion (5th Euro Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy), kus meie esindajateks olid Peeter ja Matti. Mattil oli suuline ettekanne "Testing of Multilayer Coatings by UV Laser" (autorid P. Paris, M. Aints, M. Laan). 
 • 8.-18. sept. oli laboris Antti Hakola (Soome, VTT). Koos Peetriga testiti uut LIBSi detekteerimissüsteemi.
 • 10. septembril pidasid oma 65.sünnipäeva Matti ja Mart. Mõlemad said ülikooli väikese teenetemärgi. 
 • 31. augustil tegid lühiviisidi laborisse firma DIARC esindajad Sanna Tervakangas ja Jukka Kolehmainen. Arutelul, kus meilt osalesid Peeter, Märt ja Matti, oli põhiteemaks LIBSi uuringutes kasutatavate objektidega seonduv. Mõlemad pooled on huvitatud koostöö jätkamisest.
 • Kiievis toimus 23-27. augustil plasmakeemia 3. Kesk-Euroopa sümpoosion (III Central European Symposium on Plasma Chemistry), kus osales kutsutud lektorina Matti. Tema 40 minutilise ettekande pealkiri oli "Laser induced spectroscopy for surface studies" (M. Aints, M. Kiisk, M. Laan, P. Paris).
 •  17. juunil toimus labori väljasõiduseminar marsruudil Tartu-Mehikoorma-Räpina-Meenikunna-Tamme-Meremäe-Tartu.
 • 5. juunil kaitses Cum Laude oma magistritööd Kätlin Hein, juh. M. Laan, retsensent oli A. Teshtshalov.
 • 5. juunil oli termotuumatehnoloogia 2009.a.1.poolaasta telekonverents (Fusion Technology – 1st Semi-Annual Monitoring Meeting 2009). Meie tulemused esitas Matti (ettekanne "Assessment of diagnostics for in-situ characterisation of in-vessel components and development of marker coatings for an ITER-like wall. (I and II)").
 • 3-4. juunini toimus Pärnu Strand hotellis Euratom-Tekesi 2009.aasta nõupidamine (2009 Annual Seminar of Association Euratom-Tekes ). Meie laborist osalesid Ants (tehniline orgtöö), Fred, Matti (ettekanne "Development of LIPS for first wall diagnostics") Märt, Peeter. Riia maanteelt veel viis inimest (Marco Kirmi ettekanne "Materials research at Institute of Physics").
 • 1. juunil 2009 kaitsesid oma bakalaureusetöid Siim Tolk ja Mikk Viidebaum.
 • 1. juunist on Indrek Jõgi Uppsala Ülikoolis järeldoktorantuuris.
 • Tallinna Ülikoolis 25. mail toimunud kaitsmisel oponeeris Matti Marian Paduch'i (Varssavi) doktoritööd "The diagnostics problems at implementation of plasma focus technique in material and environmental sciences". Tööd juhendas Ülo Ugaste.
 • 8. aprillil tegi keskkonnafüüsika labori ja gaaslahenduslabori ühisseminaril ettekande "3D-experiments on positive streamers in air and other gases" Eddie van Veldhuizeni (Eindhoveni Tehnikaülikool) doktorant Sander Nijdam.
 • Peeter osales ajavahemikul 1. - 2. aprill 2009 EFDA diagnostikagrupi aastakogunemisel Garchingis (Annual Meeting of the EFDA Diagnostics Topical Group on the 2010-2011 Work programme). Arutuse all olid erinevate töögruppide ja assotsatsioonide senised tulemused ja tööplaan aastaiks 2010- 2011.
 • 20. märtsil toimus Frascatis (Itaalia) EFDA laserdiagnostika töörühmade nõupidamine (Kick-off meeting of the EFDA Topical Groups (TGS) WP08-TGS-01-04 Task). Meie tulemustest rääkis Matti. Nõupidamise tulemusena pandi paika ühistegevuse kava. 
 • Matti esines 18. märtsil XXXIX Eesti füüsikapäeva raames ettekandega "Laserindutseeritud plasmaspektroskoopia termotuumaprogrammis".
 • 13. märtsil oli Tõnu 65. sünnipäev. Seoses selle tähtpäevaga autasustati teda ülikooli väikese medaliga ja rektori poolt oli tänukiri pikaajalise loomingulise tegevuse eest.
 • 2. kuni 13. veebruarini töötas laboris Antti Heikki Hakola (Soome, VTT). Visiit toimus termotuumaprogrammi EFDA raames. Koos Peetriga kohaldati uus Andor spektromeeter laserablatsiooni mõõtmisteks ja registreeriti ajalise lahutusega LIBS spektreid. 
 • Ajavahemikus 17. kuni 22. jaan. 2009. a. toimus Liptovsky Janis (Madal-Tatrad, Slovakkia) 17. plasmaprotsesside rakenduste alane sümpoosion. Meil oli posterettekanne, Peeter käis kohal - Paris P., Aints M. and Valk F., Collisional Quenching Rates of N2+(B2..v=0) (2009) , 17th Symposium on Application of Plasma Processes, Liptovsky Jan, Slovakia; poster 46 pp 227-228
 • 13. jaanuaril toimus projekti JET Task Fusion Tecnology JWP9 raames "kick-off" telenõupidamine, kus Matti esitas visiooni labori 2009.a. tegevuskavast ja vastas küsimustele.

2008

 • 4. detsembril toimus JET-i raames termotuuma-tehnoloogia alane 2. poolaasta telenõupidamine. Meie tulemused kandis ette Matti Laan.
 • 19. dets. valiti Toomas Plank FI teadusdirektoriks.
 • 11.-12. detsembril 2008 oli Rijnhuizeni Plasmafüüsika Instituudis (FOM-Institute ) Soome-Hollandi-Eesti termotuuma-alane nõupidamine, Matti ja Peeter käisid kohal. Matti andis 40 min ettekandes ülevaate meie tegevusest. Nõupidamise tulemusena valmis osapoolte koostööprojekt. 
 • 26.09.2008 Raavo Josepson kaitses edukalt oma doktoritööd "Photoinduced field-assisted electron emission into gases" , juhendas M. Laan, oponendid olid prof Jean Paillol, Pau Ülikoolist Prantsusmaalt ja prof Mirko Černak, Comeniuse Ülikoolist Slovakkiast. 
 • Peeter Paris osales 15.- 19. sept. 2008 Rostockis toimunud termotuumatehnoloogiaalasel konverentsil SOFT 2008 (25 -th Symposium on Fusion Technology), kus esines posterettekandega: P. Paris, M. Aints, M. Laan, M. Kiisk, J. Likonen, J. Kolehmainen and S. Tervakangas, Laser ablation of thin tungsten layers deposited on carbon substrate. 
 • 7-12. septembrini toimus Oleroni saarel (Prantsusmaa) kõrgrõhu madalatemperatuurilise plasma uuringutele pühendatud konverents HAKONE XI, kus osales 130 teadurit 26 maalt. Gaaslahenduslaborit esindasid Indrek ja Matti. Neist esimesel oli suuline ettekanne, milles tutvustati meie tulemusi saastegaaside kahjustamisel.
 • 25. augustil toimus ITERi (Christian Grisolia) eestvõtmisel telekonverents "LIBS Europe meeting" . Konverents oli pühendatud laserdiagnostika rakendamisele Tokamak plasmareaktori seinte testimisel. Ettekanded olid Prantsusmaalt, Saksamaalt, Rumeeniast, Soomest, Kreekast ja meie gaaslahenduse laborist.
 • 21. augustil toimus Tallinnas termotuumaprogrammile pühendatud Eesti-Soome ühisnõupidamine. Nõupidamise eesmärgiks oli osalemine erinevates EFDA projektides. Põhitähelepanu pöörati plasma-reaktori seinte vastasmõjuga seonduvale. Eesti poolelt osalesid Madis Kiisk ning Märt, Peeter ja Matti. Soomest: Seppo Karttunen, Jari Likonen ja Antti Hakola. Viimatimainitu osaleb järgmise aasta algul gaaslahenduslaboris tehtavates uuringutes.
 • Jüri Raud osales EFDA RP koosolekul Padovas 21.06.08-26.06.08. 
 • 12. juunil toimus JET'i raames termotuumatehnoloogia-alane 1. poolaasta telenõupidamine. Meiepoolsed tulemused kandis ette Matti Laan.
 • 11.06 toimus labori väljasõit-seminar Viljandimaale. 
 • 1. ja 2. juunil kaitsesid bakalaureusetöid Riho Kägo (füüsika), juh. A. Haljaste; Artur Tamm (füüsika) - juh. F. Valk; Grete Belõi (füüsika), Andres Piibeleht (Infotehnoloogia), Veiko Vunder (Infotehnoloogia) - juhendas Indrek Jõgi.
 • Märt Aints, Matti Laan ja Madis Kiisk osalesid Euratom-TEKES assotsiatsiooni termotuuma 2008 a. seminaril (üle 60 osaleja, peamiselt Soomest), mis toimus 4-6. juunini Silja Serenadal (Helsingi-Stockholm-Helsingi).
 • Matti Laan käis koos Madis Kiisaga termotuuma tehnoloogia alasel nõupidamisel "Task Force Fusion Technology", 23-24. aprill 2008, Culham, Suurbritannia.
 • FI tudengistipendiumi konkurssi 2008. a. tulemused: Artur Tamm, III preemia, 2000 kr "Lämmastiku molekulaarse iooni ergastatud seisundi põrkelise kustutamise kiiruskoefitsiendi määramine"; juh. F. Valk.
 • Toomas Plank esines konverentsil "E-ÕPE ON SIIN: KUS OLED SINA?, 3.-4. aprill 2008" kahe ettekandega : 1. "Kontrolltöö iga loengu järel - võimalus motiveerida tudengit jooksvalt ainega tegelema" 2. Elektriväljade numbriline modelleerimine"
  Toomas sai ka peaauhinna tunnistuse kursuse "Elektriväljade numbriline modelleerimine " eest - Aasta e-kursus 2007 inseneri ainete valdkonnas, v.a. Tallinnas 03.04.2008.
 • 31. jaanuaril oli laboris plasmareaktori seinte laserdiagnostikaga seonduv nõupidamine. EFDA poolt osalesid Nicolas Bekris (Close Support Unit Culham - JET Fusion Technology), Christian Grisolia ja Paul Coad; Soomest oli Jari Likonen ja meilt M. Aints, P. Paris, M. Kiisk ja M. Laan. 

 

2007

 • 2.-5.dets. Matti Laan oli komandeeringus Prahas: 15th European Fusion Physics Workshop "The development of scenarios for ITER", 3-5 december, 2007, Praha.
 • 15. nov. - Matti ja Peeter käisid Vilniuses PHYWE seminaril.
 • 24.-28.sept. käis Kätlin Hein Greifswaldis plasmafüüsika suvekoolis - IPP Summer University for Plasma Physics.
 • Sügissemestrist 2007 Indrek Jõgi loeb kahte kursust - elektriahelad ja analoogelektroonika.
 • Kolmapäev, 26. septembril kaitses Indrek Jõgi TÜ nõukogu saalis doktoritööd "Juhtivusmehhanismid õhukest aatomkihtsadestatud TiO2 sisaldavates kilestruktuurides" (Conduction mechanisms in thin atomic layer deposited films containing TiO2) optika ja spektroskoopia erialal. Juhendajad dr Matti Laan, dr Kaupo Kukli. Oponendid prof Karol Fröhlich (Slovaki Teaduste Akadeemia Elektrotehnika Instituut) ja prof Enn Mellikov (TTÜ).
 • Indrek Jõgi käis konverentsil: E-MRS Fall Meeting 2007, Symposium C: Atomic layer deposition 2007, mis toimus 17-21 sept. 2007 Poolas Varssavis. Ettekanne (suuline) - Indrek Jõgi, Kaupo Kukli, Mikko Ritala, Markku Leskelä - "Conduction mechanisms in nanolaminates and mixture films grown by atomic layer deposition".
 • 26.08 - Matti ja Raavo käisid Pau's ja Toulouse'is sealsete füüsikutega koostööd arendamas. Matti tuli tagasi 31.08, Raavo jäi sinna kuuks ajaks. 
 • 28.08. 2007 - uued ametikohad - Toomas Plank on füüsikalise infotehnoloogia dotsent, 1.09.2007 - Jüri Raud erakorraline teadur.
 • 23.08 - 2nd Annual Finnish-Estonian Fusion Seminar Tallinnas. Laan, Paris, Aints käisid kohal. 
 • 15.-20. 07. 2007 - 28th ICPIG Prahas, tehti kaks ettekannet ja kohal käisid Peeter, Jüri ja Fred.
 • 18.-22. 06 oli laboris külas prof. J.H. Paillol koos doktorandi Delphine Bessieres'ga.
 • 22. juunil toimus labori väljasõiduseminar koos prantslastega Tammsaare maile. 
 • Indrek käis konverentsil Californias San Diegos - 24.- 27. 06. 2007 - 7th International Conference on Atomic Layer Deposition 2007; San Diego, ettekanne (poster) I. Jõgi, K. Kukli, M. Ritala, M. Leskelä - Characterization of Al 1-x Ti xOy mixtures and Al2O3-TiO2 nanolaminates.
 • 1. juuni 2007 . - bakalaureusetööd kaitses Kätlin Hein (3a) - Atomaarse hapniku genereerimine kõrgsagedusplasmas - juh. M. Laan.
 • Ajakirjas "Praktiline arvutikasutaja " 2007 mai ilmus Toomase artikkel "Ekraanivisioon", lk. 12-13
 • 15. märtsil toimus Rakvere Gümnaasiumis loodusteaduste noortekonverents "Quo vadis, Lääne-Viru noor?" - Ülikooli päevad maakondades. Kohal käis Indrek Jõgi.
 • 15.-17.03. 2007 - 41. Eesti-Soome füüsikapäevad Tallinnas. Matti Laan tegi suulise ettekande: "Analysis of Current Pulses Induced by Laser Ablation", autorid P. Paris, M. Laan, M. Aints, T. Plank. Teine ettekanne (Poster) : "Optical emission spectroscopic measurements of gas temperature in inductive Rf discharge ", autorid P.Paris, J.A. Heikkinen, J. Järvinen, A. Tiitta.
 • Materjaliteaduse ja materjalide tehnoloogia doktorikooli (MMTDK) Teaduskonverents toimus 28.veebruar-01. märts 2007 Hotellis London, Rüütli 9, Tartu. Osa võtsid I. Jõgi, R. Josepson, F. Valk. Ettekanded: (3) R. Josepson, M.Laan, J.Aarik and A.Kasikov. " Field-depending photoinduced electron emission of metal-dielectric structure into gas medium"; (4) I. Jõgi, K.Kukli, M.Laan, M. Ritala, M.Leskelä."Electrical Characterization of Atomic Layer Deposited Al1-xTixOy Mixtures and Al2O3-TiO2 Nanolaminates"; (6) P.Paris, M.Aints, F.Valk, T.Plank, A.Haljaste "Ozone production in dark discharge". Raavo sai ettakande eest rahalise preemia 15 000 eek.
 • 7.-20. jaanuar 2007 - Indrek Jõgi käis Helsingi Üikooli org.keemia laboris mõõtmisi sooritamas. 

 

2006

 • Materjaliteaduse ja materjalide tehnoloogia doktorikooli (MMTDK) teaduskonverents 02. -03. veebruar 2006 Barclay Hotellis, Tartus; "Uued tootmistehnoloogiad ja -protsessid". Raavo ja Indrek tegid seal suulised ettekanded : I.Jõgi, M.Pärs, J.Aarik, A.Aidla, K.Kukli, M.Laan "Effects of Annealing on Structural and Electrical Properties of Atomic Layer Deposited TiO2 Films"; R.Josepson, M.Laan "Photoinduced corona in Nitrogen and Nitrogen-Oxygen Mixtures".
 • 28.02 2006 - Peeter Paris käis Eesti Teaduste Akadeemia seminaril "Eesti teaduskeel ja terminoloogia - kuidas edasi?", moderaator Peeter Saari.
 • Jüri Raud Saksamaal 12.-19. märtsil Samsungi grupiga. 
 • Jüri Raud Tallinnas tehnoloogiamessil "Inimene ja innovatsioon" 3.-4. mail 2006 Samsungi grupi ja TÜ koostööprojekti esindamas.
 • Peeter Soomes 14.04-20.05 Espoos Teadusuuringute keskuses (VTT) - teeb katseid plasmauuringute alal.
 • Indrek Jõgi konverentsil E-MRS 2006 Spring Meeting 29.05- 2.06 2006. Konverents toimus Prantsusmaal Nizzas, suuline ettekanne: "Precursor-dependent structural and electrical characteristics of atomic layer deposited films: case study on titanium oxide".
 • 1.juunil 2006 - Margus Härk (4a) kaitses bakalaureusetööd "NOx kõrvaldamine gaaslahenduse abil"( juh. I. Jõgi) ja Mihkel Rähn (3a) kaitses bakalaureusetööd "Mitteiseseisva elektrilahenduse volt-ampertunnusjoon sõltuvalt fotokatoodi omadustest" - juh. P. Paris, F. Valk.
 • Fred Valk oli komandeeringus 19.06-2.07 2006 Greifswaldi ülikoolis mõõtmisi teostamas. 
 • Labori väljasõiduseminar Palamuse muuseumi, Toila -Orule, Jõhvi kontsertsaali 15.06.2006. 
 • 18.06 -21.06.2006 - Indrek Jõgi BALD-26 konverentsil Oslos.
 • 29.05-7.07 - Raavo oli lähetusel Eindhoveni Tehnoloogiaülikoolis. Lähetuse käigus valmis ja testiti eksperimendiseadet, millega on võimalik registreerida striimeris tekkivat fotoioniseerivat kiirgust. 
 • 27.08.2006 - Matti Laan tegi ettekande "Kuidas päikesetuld maale tuuakse: miks, kuidas, millal ja kas" teadus.ee suvekoolis "Kuidas tuli teadust õpetab" Käsmus.
 • 28.08-2.09 Peeter Soomes Espoos Teadusuuringute keskuses (VTT) katsetas tuumajäätmete utiliseerimist kõrgsagedusplasmaga. 
 • 4. - 8. sept. 2006 Matti Laan esines Sagas, Jaapanis HAKONE X konverentsil suulise ettekandega /M. Laan, J. Raud and J. Aarik, High Frequency Discharges in Ar/O2 Mixture/. 
 • Kogumikus "Teadusmõte Eestis. Täppisteadused", Tallinn 2006, vastut. toimetajad I. Koppel ja P. Saari on peatükis "Optika iseseisvas Eestis " (lk. 111-118) juttu ka meie labori tegemistest, oluliste autoritena on ära toodud M. Aints, A. Haljaste, M. Laan, P. Paris, T. Plank.
 • 15. sept. 2006 osalesid Märt ja Matti Soome-Eesti ja Brüsseli esindajate nõupidamisel, mille sisuks oli EFDA programmiga seonduvad finantsprobleemid. Nõupidamine toimus Tallinnas KBFIs.
 • 25.09-29.09 Fred käis termotuumafüüsika (Fusion Physics) suveülikoolis Garching'is, kavas olid loengud ja laborikülastused.
 • 1.sept. 2006 Peeter Paris sai vanemteaduriks.
 • 1.okt 2006 - Indrek Jõgi on elektroonika erakorraline assistent 0.5 k.
 • 15.-21. okt. Peeter Soomes Espoos Teadusuuringute keskuses (VTT) jätkab katsetamist - tuumajäätmete utiliseerimist kõrgsagedusplasmaga.
 • 9. nov. 2006 - Gaaslahenduslabor on tänasest uus struktuuriüksus füüsikaosakonnas, juhataja on Matti Laan.
 • 1.-9. dets. Peeter Soomes Espoos Teadusuuringute keskuses (VTT) jätkab katsetamist - tuumajäätmete utiliseerimist kõrgsagedusplasmaga.
 • 4. - 5.dets. Laboris külas soomlased Elizaveta Vainonen-Ahlgren (VTT Technical Research Centre of Finland), Sanna Tervakangas (DIARC Smart Surface Solutions), Pamela Lindfors (Oxford Instruments Analytical OY), Jukka Kolehmainen (DIARC Smart Surface Solutions) ja Seppo Karttunen (Head of the Research Unit Association Euratom -Tekes. Toimus Euratomi projekti arutelu.
 • 5. detsembril 2006 toimus Tähe 4 auditooriumis 160 lektor Toomas Planki venia legendi dotsendi kutse saamiseks "E-õpe: kas auditoorse õppe tugi või asendaja?".