Skip to main content

Plasmafüüsika labor

Plasmafüüsika laboris uuritakse füüsikalisi ja keemilisi protsesse, mis toimuvad nii gaaslahendusplasmas kui ka plasmaga töödeldavates objektides (tahkised, vedelikud). Plasma ergastamiseks keskmistel ja atmosfäärilähedastel rõhkudel kasutatakse alalis-, impulss- ja kõrgsageduspinget. Põhiline, kõiki labori erinevaid uurimisvaldkondi ühendav eksperimentaalne meetod on plasmaspektroskoopia. Emissioon-ja neeldumis-spektroskoopia tulemused kombineerituna elektriliste ja optiliste mõõtmisandmetega on tulemuste interpreteerimise/modelleerimise baasiks.

Tähtsamad uurimissuunad:

  • Plasmadiagnostika
  • Tokamak seinte koostise määramine/diagnostika EUROfusion raames
  • Plasmameditsiin
  • Pindade töötlemine
  • Õhusaaste vähendamine
#teadus
Salatit sööma

Värske teadus: söömisest, suguhaigustest, zoosemiootikast ja sademetest

Jaga
19.01.2022
#teadus

Nanostruktuuride füüsika labor

Nanostruktuuride füüsika labor (NSL) on oma uurimis- ja õppetöös spetsialiseerunud materjaliteadusele ja madaladimensionaalsete struktuuride füüsikale ning nende rakendustele.

Jaga
20.12.2021
#teadus

Neutronhajumise töörühm

Töörühm kasutab biomolekulide ja membraanide struktuuri ja dünaamika uurimiseks erinevaid neutronhajumise meetodeid, näiteks väikese nurga hajumine, neutronspektroskoopia ja difraktsioon.

Jaga
16.12.2021