Skip to main content

Neutronhajumise töörühm

Töörühm kasutab biomolekulide ja membraanide struktuuri ja dünaamika uurimiseks erinevaid neutronhajumise meetodeid, näiteks väikese nurga hajumine, neutronspektroskoopia ja difraktsioon.

 

Fotolülitatavate valkude ja membraanide uurimine viiakse läbi aktiivsete olekustruktuuride ja nende molekulaarse paindlikkuse määramiseks. See hõlmab neutronite hajutamiseks valgustuse all olevate in-situ meetodite väljatöötamist. Loomulike fotosüsteemide PSI ja PSII lahenduste struktuure uuritakse väikeste nurkadega hajutamise abil peaaegu füsioloogilistes tingimustes, mida kasutatakse funktsionaalsete uuringute ja biotehnoloogiliste rakenduste jaoks. Meetodit kasutatakse ka pesuvahendi lahustamise ja kristallide moodustumise tingimuste parandamiseks kõrge eraldusvõimega struktuuride saamiseks.

Fotosünteetilisi valguse kogumise komplekse uuritakse neutron-spektroskoopia abil, et paremini mõista päikeseenergia püüdmist füsioloogilistes tingimustes.

Töörühm arendab Euroopa neutronkiirguse allika ESSi tehnilist infrastruktuuri (vt www.esss.ee). See puudutab peamiselt bioloogiliste protsesside optilise aktiveerimisega pumba-sondiga eksperimentide väljatöötamist ning järgnevat valgu struktuuri ja dünaamika ajalist tuvastamist.

Oranži karotenoidvalgu lahuse struktuur, mis on määratud väikese nurga hajumisega in situ valgustuse all (Golub et al. J.Phys.Chem.B 2019)

 

Jörg Pieper
Biofüüsika professor
E-post: jorg.pieper@ut.ee

 

Maksym Golub
Neutronhajumise teadur
E-post: maksym.golub@ut.ee

 

#rahvusvaheline #teadus
DEMO elektrijaam

EUROfusioni konsortsium alustab tuumasünteesil põhineva näidiselektrijaama loomist

Jaga
05.07.2022
#teadus
Pilt Tartu Ülikooli Physicumi fuajeest_Foto autor Andero Kalju

Tartu Ülikool asub suurendama kliimateadlikkust

Jaga
14.06.2022
#teadus
Soo

Soogaaside mõju kliimale on arvatust keerulisem

Jaga
13.06.2022