Skip to main content

Nanostruktuuride füüsika labor

Nanostruktuuride füüsika labor (NSL) on oma uurimis- ja õppetöös spetsialiseerunud materjaliteadusele ja madaladimensionaalsete struktuuride füüsikale ning nende rakendustele. Laboril on ka väga hea insenertehnoloogiline kompetents.

Tähtsamad uurimissuunad

  • Nanotriboloogia (ehk osakestevahelised vastasmõjud nanoskaalas)
  • Materjalitehnoloogia (uurime termoplastikuid, puitmaterjale – näiteks vineer)
  • Pinnatöötlus (puitmaterjalide ja metallide katmine erinevate funktsionaalsete kiledega)

Koostöö

NSL-l on mitmeid erinevaid koostööpartnereid nii instituudi seest kui ka väljastpoolt: Laserspektroskoopia labor, Röntgenspektroskoopia labor, Keemiainstituut, Tehnoloogiainstituut, TallTech. Aktiivselt tegeldakse ka ettevõtluskoostööga (nt Andrese Klaasi AS, Otepää Kymmene OÜ, KuMa Wood OÜ, Nordfix OÜ).

 

 

Rünno Lõhmus
materjaliteaduse kaasprofessor
E-post: runno.lohmus@ut.ee

 

 

 

Kristjan Saal
materjaliteaduse kaasprofessor
E-post: kristjan.saal@ut.ee

 

 

 

Sergei Vlassov
materjaliteaduse kaasprofessor
E-post: sergei.vlassov@ut.ee

 

 

 

Sven Oras
Nanomanipulatsiooni teadur
E-post: sven.oras@ut.ee

 

 

 

Ants Lõhmus
Insener
E-post: ants.lohmus@ut.ee

 

 

PRG1198 "Laseril põhineva pliiatsi-tüüpi mõõtepea-MS süsteemi väljatöötamine kultuuriväärtuslike objektide analüüsimiseks (1.01.2021−31.12.2025)", Signe Vahur, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.

PLTFYARENG53 "Antimikroobsete reaalelu oludes testitud pinnakatete arendamine katsetootmise faasi (18.02.2021−31.12.2021)", Vambola Kisand, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

LLTFY21434 (2014-2020.4.02.21-0348) "Taaskasutatavad monopolümeersed plastikpakendid (1.07.2021−27.12.2023)", Sven Lange, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

#teadus
Salatit sööma

Värske teadus: söömisest, suguhaigustest, zoosemiootikast ja sademetest

Jaga
19.01.2022
#teadus

Neutronhajumise töörühm

Töörühm kasutab biomolekulide ja membraanide struktuuri ja dünaamika uurimiseks erinevaid neutronhajumise meetodeid, näiteks väikese nurga hajumine, neutronspektroskoopia ja difraktsioon.

Jaga
16.12.2021
#teadus
RSL labori töö kiirekanalil

Röntgenspektroskoopia labor

Jaga
13.12.2021