Nanostruktuuride füüsika labor

Nanostruktuuride füüsika labor (NSL) on oma uurimis- ja õppetöös spetsialiseerunud materjaliteadusele ja madaladimensionaalsete struktuuride füüsikale ning nende rakendustele. Laboril on ka väga hea insenertehnoloogiline kompetents.

Tähtsamad uurimissuunad

  • Nanotriboloogia (ehk osakestevahelised vastasmõjud nanoskaalas)
  • Materjalitehnoloogia (uurime termoplastikuid, puitmaterjale – näiteks vineer)
  • Pinnatöötlus (puitmaterjalide ja metallide katmine erinevate funktsionaalsete kiledega)

Koostöö

NSL-l on mitmeid erinevaid koostööpartnereid nii instituudi seest kui ka väljastpoolt: Laserspektroskoopia labor, Röntgenspektroskoopia labor, Keemiainstituut, Tehnoloogiainstituut, TallTech. Aktiivselt tegeldakse ka ettevõtluskoostööga (nt Andrese Klaasi AS, Otepää Kymmene OÜ, KuMa Wood OÜ, Nordfix OÜ).

 

 

Rünno Lõhmus
materjaliteaduse kaasprofessor
E-post: runno.lohmus@ut.ee

 

 

 

Kristjan Saal
materjaliteaduse kaasprofessor
E-post: kristjan.saal@ut.ee

 

 

 

Sergei Vlassov
materjaliteaduse kaasprofessor
E-post: sergei.vlassov@ut.ee

 

 

 

Sven Oras
Nanomanipulatsiooni teadur
E-post: sven.oras@ut.ee

 

 

 

Madis Lobjakas
Insener
E-post: madis.lobjakas@ut.ee

 

 

 

 

PRG1198 "Laseril põhineva pliiatsi-tüüpi mõõtepea-MS süsteemi väljatöötamine kultuuriväärtuslike objektide analüüsimiseks (1.01.2021−31.12.2025)", Signe Vahur, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, keemia instituut.

PLTFYARENG53 "Antimikroobsete reaalelu oludes testitud pinnakatete arendamine katsetootmise faasi (18.02.2021−31.12.2021)", Vambola Kisand, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

LLTFY21434 (2014-2020.4.02.21-0348) "Taaskasutatavad monopolümeersed plastikpakendid (1.07.2021−27.12.2023)", Sven Lange, Tartu Ülikool, Loodus- ja täppisteaduste valdkond, füüsika instituut.

Skaneeriv elektronmikroskoop Nova NanoSEM 450 (FEI)

  • Lahutusvõime kuni 1.4 nm.
  • Võimaldab mõõta ka madala vaakumi režiimis ehk võimaldab visualiseerida halvasti elektrit juhtivaid katseobjekte (nt. klaas, keraamika, puit).
Image
SEM seade Nova NanoSEM 450 (FEI)

 

Skaneeriv elektronmikroskoop Vega II SBU (Tescan)

  • Võimaldab katseobjektide kiiret visualiseerimist; ideaalne juhul, kui eesmärgiks on kiire pilguheit objekti pinnale, et tuvastada selle iseloomulikke karakteristikuid (pinnakaredus, praod); ei võimalda kõrglahutust.
  • Väga lihtne kasutada, sobib õppevahendiks elektronmikroskoopia aluste õpetamisel.
Image
SEM seade Vega II SBU (Tescan)

 

Aatomjõumikroskoop Dimension Edge (Veeco)

  • Seade võimaldab kõrglahutust nii elektrit juhtivatest kui ka mittejuhtivatest katseobjektidest.
Image
AFM seade Dimension Edge (Veeco)

 

Lihvimismasin Buehler Beta Grinder Polisher

  • Seade võimaldab lihvida ja poleerida katseobjekte etteantud pinnakareduseni.
  • Võimaldab valmistada katseobjekte mikroskoopiaks, kui soovitakse uurida delikaatse katseobjekti sisemust (nt. bioloogiline kude, habras mineraal). Katseobjekt sukeldatakse kahekomponentsesse polümeeri (epoksiid) ning peale polümeeri kõvastumist lihvitakse soovitud pinnakareduseni. Saadud ristlõige võimaldab visualiseerida katsebjekti sisemust (optiline, aatomjõu-, elekronmikroskoopia).
Image
Lihvimisseade Buehler Beta Grinder