Füüsika instituudi teadusaparatuur

Namur+

 • Analüütiline läbivalgustav elektronmikroskoop (HR-TEM) FEI Titan Themis 200
 • Elektronkiire modulaator Raith Elphy Quantum, ühendatud FEI Helios NanoLab 600 skaneeriva elektronmikroskoobiga
 • Fotolitograafia seade Heidelberg Instruments μMLA
 • Mikromehaaniline tester Bruker Hysitron TI 980 TriboIndenter
 • Profilomeeter Bruker DektakXT Stylus Profiler
 • Kontakteerimisseade 53XX BDA
 • Skraibeerimsseade 53xxBDA (F&S Bondtec Semiconductor GmbH)

Rohkem infot: https://namurplus.ut.ee/node/19442

 

Biofüüsika labor

 • Pikosekundilise ajalise lahutusega fluorestsentsspektrokronograaf
 • Selektiivspektroskoopia katseseade
 • Mikrospektroskoopia kompleks
 • Tsirkulaarse dikroismi (CD) spektromeetria

Rohkem infot: Arvi Freiberg (arvi.freiberg@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/biofuusika-labor

 

Kiletehnoloogia labor

 • Plasmaergastusega aatomkihtadestamise reaktor PicosunTM R-200 (Picosun)
 • Keemilise aurufaasi sadestamise seade
 • Metall- ja mittemetallkilede sadestamise seadmed (elektronkiir, termiline, magnetron)
 • Röntgendifraktomeeter SmartLab (Rigaku)
 • Sondijaam Cascade Microtech MPS150 koos mõõtekambriga (Beaverton)
 • Röntgen fluoresents-spektromeeter ZSX (Rigaku)
 • Spektroskoopiline ellipsomeeter GES-5E (Semilab)

Rohkem infot: Aile Tamm (aile.tamm@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/kiletehnoloogia-labor-0

 

Nanostruktuuride füüsika labor

 • Skaneeriv elektronmikroskoop Nova NanoSEM 450 (FEI)
 • Skaneeriv elektronmikroskoop Vega II SBU (Tescan)
 • Aatomjõumikroskoop Dimension Edge (Veeco)
 • Lihvimismasin Buehler Beta Grinder Polisher

Rohkem infot: Rünno Lõhmus (runno.lohmus@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/nanostruktuuride-fuusika-labor

 

Laserspektroskoopia labor

 • Renishaw MikroRaman spektromeeter
 • Spektrofotomeeter Jasco V-570
 • Spektrofluorimeeter FluoroMax-4P

Rohkem infot: Sven Lange (sven.lange@ut.ee)

 

Keskkonnafüüsika labor

 • Gammaspektromeetrid BSI, Canberra, Ortec E&G
 • Alfaspektromeeter Canberra 7410
 • Vedelikstsintillatsiooniloendur Perkin Elmer Quantulus 1220
 • Vedelikstsintillatsiooniloendur Hidex Triatler
 • Portatiivne radoonimonitor Studsvik Instrument
 • PSM - aerosoolispektromeeter
 • OPS 3330 - optiline aerosooli spektromeeter
 • APS 3321 - aerodünaamiline aerosooli spektromeeter 
 • LAS 3340 - laseriga aerosooli spektromeeter
 • NAIS - neutraalsete klastrite ja õhuioonide spektromeeter
 • EAS - elektriline aerosooli spektromeeter
 • CIC - klasterioonide loendur
 • FMPS - aerosoolispektromeeter
 • SMPS - skaneeriv aerosooli spektromeeter
 • NO3-CI-APiTOF - keemilise laaduriga massispektromeeter
 • Thermo Scientific ja Los Gatos Research gaasianalüsaatorid (SO2, NOx, O3, süsivesinikud - THC, H2S, CO2, CH4, H2O)
 • Elektrivälja mõõtur CS110

Rohkem infot: Heikki Junninen (heikki.junninen@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/keskkonnafuusika-labor

 

Röntgenspektroskoopia labor

 • Fotoelektronspektroskoopia (XPS) uuringute kompleks
 • UV-Vis spektromeeter Cary 5000
 • FTIR spektromeeter Vertex 70
 • DLS mõõteseade Malvern Zetasizer Nano ZSP
 • Kliimakapp Memmert CTC 256

Rohkem infot: Vambola Kisand (vambola.kisand@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/rontgenspektroskoopia-labor

 

Sensortehnoloogiate labor

 • Elektriliste ja optiliste gaasisensorite mõõtekompleks
 • Impulss-lasersadestusseade

Rohkem infot: Raivo Jaaniso (raivo.jaaniso@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/sensortehnoloogiate-labor

#rahvusvaheline #teadus
graphene based gas sensor

Grafeenil põhinevad gaasisensorid jõuavad pooljuhttööstuse pilootprojekti

#teadus
Skaneeriva elektronmikroskoopia pilt korrodeerunud puidu pinnast peale testi Euroopa Kosmoseagentuuris, kus simuleeriti pikaajalist kokkupuudet madalal orbiidil oleva atomaarse hapnikuga.

Tartu Ülikooli materjaliteadlased uurivad puidu korrosiooni kosmoses

#teadus
FinEstBeAMS kiirekanal_autor Rainer Pärna

Eesti teadlaste ja tehnoloogiaarendajate uurimisvõimalused Lundis MAX IV laboris