Füüsika instituudi teadusaparatuur

Namur+

 • Analüütiline läbivalgustav elektronmikroskoop (HR-TEM) FEI Titan Themis 200
 • Elektronkiire modulaator Raith Elphy Quantum, ühendatud FEI Helios NanoLab 600 skaneeriva elektronmikroskoobiga, võimaldades fokuseeritud ioonkiire abil tahkete nano-objektide ristlõigete prepareerimist koos nende objektide visualiseerimisega. Samuti on võimalik sama seadme abil üliõhukestest objektidest n.-ö. lamellide valmistamine enne HR-TEM analüüse.
 • Maskivaba fotolitograafia seade Heidelberg Instruments μMLA
 • Mikromehaaniline tester Bruker Hysitron TI 980 TriboIndenter nn nanoindenteerimise võimaldamiseks. Saab mõõta nii ca. 50-5000 nm paksusvahemikus tahkiskihtide kui ka massiivsete objektide pindade mehhaanilist kõvadust ning elastsust.
 • Profilomeeter Bruker DektakXT Stylus Profiler
 • Kontakteerimisseade 53XX BDA
 • Skraibeerimsseade 53xxBDA (F&S Bondtec Semiconductor GmbH)

Rohkem infot: https://namurplus.ut.ee/node/19442

 

Biofüüsika labor

 • Pikosekundilise ajalise lahutusega fluorestsentsspektrokronograaf
 • Selektiivspektroskoopia katseseade
 • Mikrospektroskoopia kompleks
 • Tsirkulaarse dikroismi (CD) spektromeetria

Rohkem infot: Arvi Freiberg (arvi.freiberg@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/biofuusika-labor

 

Kiletehnoloogia labor

 • Plasmaergastusega aatomkihtadestamise reaktor PicosunTM R-200 (Picosun)
 • Keemilise aurufaasi sadestamise (CVD, chemical vapor deposition) seade, ehitatud grafeeni sadestamiseks
 • Metall- ja mittemetallkilede füüsikalise aurufaassadestamise (PVD, physical vapor deposition) seadmed: elektronkiiraurustus (electron beam evaporation, EBE), termiline aurustus (thermal evaporation), magnetrontolmutamine (magnetron sputtering)
 • Röntgendifraktomeeter SmartLab (Rigaku), koos võimekusega kindlaks teha ja mõõta libiseva ja pindkihis difrageeruva (GIXRD, grazing incidence X-Ray diffraction) või kihilt peegelduva (XRR, X-ray reflection röntgenkiire detekteerimise rezhiimides ka väga õhukeste (5-50 nm paksuste) tahkiskihtide struktuuri, paksust, tihedust ja pinnakaredust
 • Sondijaam Cascade Microtech MPS150 koos mõõtekambriga (Beaverton), mõeldud tahkiskihtide elektrilise käitumise karakteriseerimiseks, sh. juhtivus, elektritakistus, dielektriline läbitavus, dielektriline dispersioon (mahtuvus-sagedus sõltuvused
 • Röntgenfluorestsentsspektromeeter ZSX (Rigaku), tahkismaterjalide esmase keemilise koostise määramiseks
 • Spektroskoopiline ellipsomeeter GES-5E (Semilab), õhukeste tahkiskihtide paksuse, tiheduse ja optilise murdumisnäitaja mõõtmisteks.

Rohkem infot: Kaupo Kukli (kaupo.kukli@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/kiletehnoloogia-labor-0

 

Nanostruktuuride füüsika labor

 • Skaneeriv elektronmikroskoop Nova NanoSEM 450 (FEI)
 • Skaneeriv elektronmikroskoop Vega II SBU (Tescan)
 • Aatomjõumikroskoop Dimension Edge (Veeco)
 • Lihvimismasin Buehler Beta Grinder Polisher

Rohkem infot: Rünno Lõhmus (runno.lohmus@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/nanostruktuuride-fuusika-labor

 

Laserspektroskoopia labor

 • Renishaw MikroRaman spektromeeter
 • Spektrofotomeeter Jasco V-570
 • Spektrofluorimeeter FluoroMax-4P

Rohkem infot: Sven Lange (sven.lange@ut.ee)

 

Keskkonnafüüsika labor

 • Gammaspektromeetrid BSI, Canberra, Ortec E&G
 • Alfaspektromeeter Canberra 7410
 • Vedelikstsintillatsiooniloendur Perkin Elmer Quantulus 1220
 • Vedelikstsintillatsiooniloendur Hidex Triatler
 • Portatiivne radoonimonitor Studsvik Instrument
 • PSM - aerosoolispektromeeter
 • OPS 3330 - optiline aerosooli spektromeeter
 • APS 3321 - aerodünaamiline aerosooli spektromeeter 
 • LAS 3340 - laseriga aerosooli spektromeeter
 • NAIS - neutraalsete klastrite ja õhuioonide spektromeeter
 • EAS - elektriline aerosooli spektromeeter
 • CIC - klasterioonide loendur
 • FMPS - aerosoolispektromeeter
 • SMPS - skaneeriv aerosooli spektromeeter
 • NO3-CI-APiTOF - keemilise laaduriga massispektromeeter
 • Thermo Scientific ja Los Gatos Research gaasianalüsaatorid (SO2, NOx, O3, süsivesinikud - THC, H2S, CO2, CH4, H2O)
 • Elektrivälja mõõtur CS110

Rohkem infot: Heikki Junninen (heikki.junninen@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/keskkonnafuusika-labor

 

Röntgenspektroskoopia labor

 • Fotoelektronspektroskoopia (XPS) uuringute kompleks
 • UV-Vis spektromeeter Cary 5000
 • FTIR spektromeeter Vertex 70
 • DLS mõõteseade Malvern Zetasizer Nano ZSP
 • Kliimakapp Memmert CTC 256

Rohkem infot: Vambola Kisand (vambola.kisand@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/rontgenspektroskoopia-labor

 

Sensortehnoloogiate labor

 • Elektriliste ja optiliste gaasisensorite mõõtekompleks
 • Impulss-lasersadestusseade (PLD - pulsed laser deposition)

Rohkem infot: Raivo Jaaniso (raivo.jaaniso@ut.ee)

https://fi.ut.ee/et/sisu/sensortehnoloogiate-labor