Biofüüsika labor

 • Uurime bakteriaalse fotosünteesi esmaseid protsesse spektroskoopiliselt ja arvutimodelleerimise abil.
 • Katseobjektideks on looduslikest või geneetiliselt modifitseeritud fotosünteesivatest bakteritest eraldatud pigmendi-valgu kompleksid. Objektidega varustavad meid mitmed biokeemia laborid üle maailma.
 • Mõõdame objektide neeldumise, kiirguse, ning polarisatsiooni spektreid ultravioletist (valkude ribad) lähedase infrapunaseni (pigmentide ribad).
 • Pidevaid lasereid kasutame kõrglahutus-spektrite ning ülilühikese impulsiga lasereid kiirguse kustumise kineetika mõõtmiseks. 
 • Teemantalasitega rõhurakk võimaldab rakendada objektidele kuni 50 kbar'st hüdrostaatilist rõhku ning heeliumi krüostaat jahtutada neid kui 10 K temperatuurini.
 • Erinevate komplekside spektraal-ajalised ning rõhu ja temperatuuri sõltuvused koos molekulaardünaamika ja kvantkeemia arvutuste tulemustega ning struktuuriandmetega annavad uut infot energia ülekande ja muundumise kohta fotosünteesis.
 • Detailsem info labori kohta on aadressil: utbiophys.eu
Image
AFreiberg
 Arvi Freiberg
labori juhataja
biofüüsika professor, tead. dr., akadeemik,
TÜMRI biofüüsika ja taimefüsioloogia õppetool
E-post: arvi.freiberg@ut.ee
Telefon: 5645 3175, 737 4612
Kabinet: D101
CV, viited: ETIS, ORCID, Eesti TA
Publikatsioonid:
Google Scholar, Publons, Mendeley,
Scopus, Researchgate
Õppetöö: TÜ ÕIS ( +   Otsi   )
Juhendamised: UT DSpace
Image
JuhaLinnanto
 Juha Matti Linnanto
biofüüsika kaasprofessor, PhD
E-post: juha.matti.linnato@ut.ee
Telefon: 737 4747
Kabinet: D111
CV, viited: ETIS, ORCID
Publikatsioonid:
Google Scholar, Mendeley,
Scopus, Researchgate
Õppetöö: TÜ ÕIS ( +   Otsi   )
Juhendamised: UT DSpace
Image
MRätsep
 Margus Rätsep
optika ja spektroskoopia kaasprofessor, PhD
E-post: margus.ratsep@ut.ee
Telefon: 737 4747
Kabinet: D111, Labor: D114
CV, viited: ETIS, ORCID
Publikatsioonid:
Mendeley, Scopus, Researchgate
Õppetöö: TÜ ÕIS ( +   Otsi   )
Juhendamised: UT DSpace
Image
KTimpmann
 Kõu Timpmann
biofüüsika kaasprofessor, tead. knd.
E-post: kou.timpmann@ut.ee
Telefon: 5345 6149, 737 4738, 737 4739
Kabinet: D103, Labor: D113
CV, viited: ETIS, ORCID
Publikatsioonid:
Mendeley, Scopus, Researchgate
Õppetöö: TÜ ÕIS ( +   Otsi   )
Juhendamised: UT DSpace
Image
Erko Jalviste
 
 Erko Jalviste
optika ja spektroskoopia teadur, PhD
E-post: erko.jalviste@ut.ee
Telefon: 505 2383, 737 4738
Kabinet: D103
CV, viited: ETIS, ORCID, LinkedIn
Publikatsioonid:
Google Scholar, Publons, Mendeley,
Scopus, Researchgate
Õppetöö: TÜ ÕIS ( +   Otsi   )
Image
LKangur
 Liina Kangur
biokeemia teadur, PhD
E-post: liina.kangur@ut.ee
Telefon: 507 1061
Labor: D116
CV, viited: ETIS
Publikatsioonid:
Mendeley, Scopus, Researchgate
Õppetöö: TÜ ÕIS ( +   Otsi   )
Juhendamised: UT DSpace
Image
KLeiger
 Kristjan Leiger
biofüüsika teadur, PhD
E-post: kristjan.leiger@ut.ee
Telefon: 737 4747
Kabinet: D111, Labor: D115
CV, viited: ETIS, ORCID
Publikatsioonid:
Mendeley, Scopus, Researchgate
Õppetöö: TÜ ÕIS ( +   Otsi   )
Juhendamised: UT DSpace
  Ali Jafarov
magistrant
  Alexandra Lehtmets
magistrant
  Laura Hitrova
üliõpilane
  Joanna Liisa Orav
üliõpilane
 
  Helis Paas
üliõpilane
  Lee Vaalma
üliõpilane
 

 

Pikosekundilise aeglahutusega fluorestsentsi spektroskoopia ja kineetika (ruumis D113):

 • Pidev tahkiselaser Millennia (Spectra Physics): väljundvõimsus 6 W, lainepikkus 532 nm
 • Moodlukustatud Ti:safiir femto-impulsslaser Mira-900 (Coherent): väljundvõimsus 1 W, väljundimpulsside lainepikkuste vahemik 690-1000 nm, impulsi kestvus 120 fs, impulsside kordussagedus 76 MHz
 • Laseri impulsside selektor (Angewandte Physik & Elektronik GmbH, APE): väljundimpulsside kordussagedus 15 kHz - 4 MHz, difraktsiooni efektiivsus 60 %, kontrast 100:1
 • Harmooniliste sageduste generaator (APE): teine harmooniline - lainepikkuste vahemik 350 - 500 nm, kolmas harmooniline - lainepikkuste vahemik 230 - 330 nm
 • Sünkroonselt skaneeritav elektron-optiline kaamera: ajaline lahutusvõime 5 ps, spektraalne tundlikkus 400-1100 nm, töösagedus 76 MHz, signaali võimendus ~ 1000
 • Aeg-korreleeritud üksikfootonite loendaja SPC - 150 (Becker & Hickle GbmH): ajaline kostefunktsioon on 60 ps detektoriga id 100-20 (Quantique) ning 160 ps detektoriga HPM 100-40 (B&H GmbH)
 • Lahutatava dispersiooniga topeltmonokromaator DTMc300 (Bentham instruments Ltd): fookuskaugus 0.6 m, skaneerimispiirkond 200-1500 nm, spektraalne lahutusvõime 0.05 nm
 • CCD kaamerad DV420A-OE ja DU416A-LDC-DD (Andor Technology)
 • Vedela heeliumi krüostaat (Utreks): temperatuuride vahemik 4.2 - 300 K

Kõrglahutus-selektiivspektroskoopia ja fluorestsentsi anisotroopia ergastusspektrid (ruumis D114):

 • Pidev tahkiselaser Millennia (Spectra Physics): võimsus 10 W, lainepikkus 532 nm
 • Pidev värvlaser (Spectra Physics, mudel 375): 565 - 700 nm
 • Ti:safiir laser (Spectra Physics, mudel 3900S): 675 - 1060 nm, joone laius timmitav 2.1 - 15 GHz
 • Spektrograaf Shamrock 303i (Andor Technology)
 • Fiibersisendiga monokromaator THR1500 (Jobin Yvon)
 • CCD kaamerad DV420-OE ja DV420A-OE (Andor Technology)
 • Vedela heeliumi krüostaat (Utreks): temperatuur 1.8 - 300 K
 • Vedela lämmastiku krüostaat Optistat DN (Oxford Instruments): temperatuur 77 - 320 K

Neeldumisspektroskoopia ja mikroskoobil põhinev spektroskoopia (ruumis D115).

 • Spektrofotomeeter Cary 60 (Agilent): 190–1100 nm
 • Pöördmikroskoop IX-71 (Olympus)
 • Spektrograaf Shamrock 303i (Andor Technology)
 • CCD kaamera DU-420A-BR-DD ja EMCCD kaamera iXon 897 (Andor Technology)
 • He-Ne laser 25-LYR-173-230 (Melles-Griot): 594 nm, 2 mW   
 • Nd-YAG laser (Viasho): 1064 nm, 1 W

Tsirkulaarse dikroismi (CD), fluorestsentsi ja fluorestsentsi ergastusspektrite mõõtmine  (ruumis D116):

 • CD spektromeeter Chirascan-plus  (Applied Photophysics): neeldumine ja CD 180 - 1100 nm, fluorestsents 200 - 850 nm
 • Spektrograaf Kymera 193i (Andor Technology): 200 - 1100 nm

Teemantalasitel põhinevad kõrgrõhurakud (kuni 50 kbar) ja aparatuur madalatemperatuurseteks (kuni 10 K) kõrgrõhumõõtmisteks (Diacell+LOTO+Oxford).

Tõnu Pullerits (1991)
Veera Krasnenko (2008)
Liina Kangur (2013)
Mihkel Pajusalu (2014)
Manoop Chenchiliyan (2016)