Laserspektroskoopia labor

Laserspektroskoopia labori tegevus on fokuseeritud uudsete materjalide uurimisele kasutades kaasaegseid optilise laserspektroskoopia võimalusi.

Labori põhiline kompetents:

 • Laserspektroskoopia
 • Aeglahutusega optiline spektroskoopia
 • Optiline spektroskoopia krüotemperatuuridel (kuni 1.9 K)
 • Optiline mikrospektroskoopia (Raman ja fluorestsents)
 • Ainumolekuli spektroskoopia
 • Korrelatsioonspektroskoopia
 • Laseri kiirtekimbu kujundamine
 • Dopeeritud ja madaladimensionaalsete anorgaaniliste materjalide optilised omadused
 • Nanomaterjalide plasmapõhine süntees
 • Optiliste materjalide arvutimodelleerimine
Image
beam profilr
Jooksev uurimistöö

on suunatud mitmete perspektiivsete tulevikumaterjalide disainimisele ja nendes toimuvate füüsikaliste protsesside mõistmisele:

 • Haruldaste muldmetallide lisandioonide klastrite põimolekute spektroskoopia kvantarvutite jaoks
 • Uued optilised nanomaterjalid (näiteks tuum-kest tüüpi nanoosakesed)
 • Funktsionaalsed fluorestsentsmaterjalid haruldaste muldmetallidega aktiveeritud nanopulbriliste oksiidide ja fluoriidide baasil
 • Lisandatud teemantmaterjalide optiline spektroskoopia ja innovaatilised rakendused
 • Nanomeetrilise ruumilise lahutusega optiline temperatuurisensoorika ja pildindus
 • Põimitud olekute spektroskoopia  kvantoptilisteks rakendusteks
 • Plasmoonikanähtused kombineeritud metall-dielektrik nanostruktuurides
 • Uued meetodid ja optilised elemendid laseri kiirtekimbu kujundamiseks

Labor tegeleb aktiivselt bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe tudengite juhendamisega ning osaleb õppetöös viies läbi regulaarseid loengukursusi ja praktilisi töid optilises spektroskoopias, aine ehituses, krüotehnikas ja materjalide prepareerimisel.

Renishaw
Aparatuur
 • Renishaw MikroRaman spektromeeter
 • Spektrofotomeeter Jasco V-570
 • Spektrofluorimeeter FluoroMax-4P
Women in Physics - Laboratory of Theoretical Physics

Naised teaduses - Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika labor

University of Tartu Faculty of Science and Technology Physicum study building

TÜ füüsika instituudi nõukogu kinnitas uue struktuuri, et paremini vastata globaalsete muutuste tõenduspõhistele väljakutsetele

Physicum

Füüsika instituudi direktoriks valiti taas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank