Sensortehnoloogiate labor

Laboris tehakse uurimistööd nanomaterjalidel põhinevate sensorite ja seonduvate mõõtemeetodite arendamise alal. Valmistame ja uurime erinevat tüüpi sensormaterjale ja –struktuure ning arendame nendel põhinevaid prototüüpe mitmesugusteks rakendusteks.

  • Disainime ülitundlikke kahemõõtmelisi struktuure, funktsionaliseerides 2D-materjale (peamiselt ühekihilist grafeeni) impulss-lasersadestusega, femtosekund-lasertöötlusega jm meetoditega. Eesmärk on väikese võimsustarbega õhukvaliteedi sensorite ja elektrooniliste ninade väljatöötamine.
  • Uurime optiliste materjalide ja nanostruktuuride gaasikosteid (fotoluminestsents, optilised resonantsid, tugevsidestatud süsteemid), mis pakuks uusi võimalusi sensormehhanismide alusuuringuteks ja avardaks rakendusvõimalusi.
  • Uurime ja modelleerime gaasitundlikkuse mehhanisme, sh eriti fotoindutseeritud protsesse, eesmärgiga suurendada sensorite tundlikkust, selektiivsust, kiirust ja stabiilsust.
  • Arendame sensorite jaoks uuenduslikke mõõtemeetodeid, mis põhinevad signaali moduleerimisel. Nende abil oleme demonstreeritud polüaromaatsete süsivesinike kiiret tuvastamist.
Image
Logod
CERN-i delegatsioon Tartu Ülikoolis

Eesti ja CERN-i tihedama koostöö vältimatu eeldus on reaalhariduse laiapõhjaline toetamine

Tartu Ülikooli füüsika instituudi direktor Toomas Plank

Füüsika instituudi direktor Toomas Plank kõneleb füüsika olukorrast Eestis