Materjalitehnoloogiate töörühm

 

Teaduslik- ja tehnoloogiline kompetents

Uurimisrühma teadustöö hõlmab erineva morfoloogiaga oksiidmaterjalide (sh. mikro-, meso- ja makropoorsed oksiidvahud), biolagunevate polümeeride, funktsionaalsete hüdrogeelide ja elektrooptiliste komposiitmaterjalide sünteesi ja uurimist ning taimekasvusubstraatide arendamist. Töötame erinevate biloogilist (nii taimset kui loomset) päritolu materjalidega, nagu želatiin, tselluloos, kitosaan. Omame teadmisi biogeeniliste materjalide modifitseerimisest ja erinevatele kujudele (fiibermatid, käsnad, katted jne) vormimisest. Erinevates projektides on rakendused varieerunud implantaatidest põllumajanduseni.

Näiteid väljatöötatud materjalidest

  • Uudset tüüpi kütusetablett, mis koosneb ränioksiidist ja alkoholist, mis on lõksustatud oksiidi nanopooridesse. Materjal põleb puhtalt, omab kõrget kütteväärtust, on kergesti süüdatav ning on kasutatav matkal toidu kuumutamiseks või lõkke ja grilli kiireks ja efektiivseks süütamiseks. Laboriskaalas arendustöö lõpetatud, TRL 6-7. Rahvusvaheline patenditaotlus.
Image
kütusetablett
  • Oleme välja töötanud rea erinevaid uudseid meetodeid erineva morfoloogiaga meso- ja makropoorsete oksiidmaterjalide valmistamiseks, millel on aerogeelidele sarnane tihedus ja soojusjuhtivus – kaks erinevate meetodit pinna katmiseks poorse oksiidi kihiga (avatud ja suletud poorsus), meetod silikoonvahtude valmistamiseks ja tehnoloogililselt kiire ja lihtne meetod ränioksiidi aerogeeli graanulite valmistamiseks.
Image
aerogeel graanul
  • Elektrokedratud želatiini fiibermatid. Želatiini saab erinevatel viisidel stabiliseerida, et saada vees lahustumatu materjal. Elektroketruse teel saab želatiinist nanofiibrite matte valmistada. Palja silmaga vaadeldes paberi või vatiga sarnanevatel materjalidel on loomsele koele sarnane struktuur ja stabiliseeritud želatiinmaterjalid sobivad biomeditsiinirakendustes rakkude alusmaterjaliks.
Image
želatiinmatid
  • Elektriväljas opilisi omadusi muutvad nanotraatide kolloidlahused.
Image
nanotraat

Sool-geel meetodil sünteesitud alkogeelide põlemine - uudne meetod aerogeelisarnaste oksiidvahtude valmistamiseks.

https://advanceseng.com/combustion-sol-gel-derived-alcogels-offers-novel-route-preparation-aerogel-like-oxide-foams/

Tartu teadlased muutsid staatilise elektri paljale silmale nähtavaks.

https://novaator.err.ee/259860/tartu-teadlased-muutsid-staatilise-elektri-paljale-silmale-nahtavaks

Staatilise elektrilaengu visualiseerimine tsinkoksiidi nanotraatidega.

https://cen.acs.org/articles/94/i45/Seeing-static-zinc-oxide-nanowires.html

 

Women in Physics - Laboratory of Theoretical Physics

Naised teaduses - Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika labor

University of Tartu Faculty of Science and Technology Physicum study building

TÜ füüsika instituudi nõukogu kinnitas uue struktuuri, et paremini vastata globaalsete muutuste tõenduspõhistele väljakutsetele

Physicum

Füüsika instituudi direktoriks valiti taas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank