Plasmafüüsika labori seminar

Järgmine gaaslahendusseminar toimub teisipäeval,  28. märtsil algusega kell 16.00 Physicumis (W. Ostwaldi 1) ruumis D414.

Esineb Indrek Jõgi ettekandega

"Viiruste ja aerosoolide eemaldamise testkamber õhupuhastite testimiseks" - 30 min 

Aerosoolidel on oluline roll SARS-COV-2 viiruse levikul. Nakkusohtlikud aerosoolid on eriti probleemsed ebapiisava siseruumide ventilatsiooni korral, näiteks tsirkuleeriva õhuga ventilatsioonisüsteemides. Sel juhul on vaja viiruseid kandvaid aerosoole pidevalt õhust eemaldada või neutraliseerida. Selleks võib kasutada õhupuhastusseadmeid, mis põhinevad mehaanilistel filtritel (näiteks HEPA filtrid), elektrostaatilistel filtritel või hoopis UV kiirgusega steriliseerimisel. Õhupuhastusfiltrite tegeliku võimekuse testimiseks on vaja mõõta nii nende aerosoolide eemaldamise kui ka neutraliseerimise võimet. 
TÜFI Keskkonnafüüsika ja Plasmafüüsika labori koostöös on ehitatud ligikaudu 10 m3 suurune testkamber, mis võimaldab kambrisse sisestada (viirustega) aerosoole ja registreerida nende koguse ning suurusjaotuse muutust ajas. Samuti saab mõõta kambris olevate laetud osakeste kogust ning osooni kontsentratsiooni. Kamber on varustatud UVC kiirgusallikaga viiruste kiireks hävitamiseks.  Ettekandes tutvustatakse kambris õhupuhastitega läbiviidud testide tulemusi. Testiti ETAG arendusgrandi ning TÜ arengufondi toel valminud elektrostaatilise filtri ning mitmete kommertsiaalsete õhupuhastite efektiivsust.

 

------------------------------

Varasemad ettekanded:

21.03.23 Jüri Raud "Reaktiivsete klooriühendite tekitamine Ar ja He plasma abil"

25.10.22 Peeter Paris ja Indrek Jõgi "DIFFER instituudi lineaarse plasmaseadme Magnum-PSI plasmale eksponeeritud volframkatete deuteeriumi ja heeliumisisalduse in-situ LIBS mõõtmised"

18.08.2022 Indrek Jõgi “Viiruste ja aerosoolide eemaldamine elektrostaatilise filtriga”

07.06.2022 Jasper Ristkok ja Peeter Paris " Berülliumproovide mõõtmine VTT instituudis LIBS meetodil”

31.05.2022 Carl-Thomas Piller  "Aatomkihtsadestamisel kasutatava plasma mõju sadestatud alumiiniumoksiidile"

24.05.2022 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi α määramine erinevate meetoditega"

29.03.2022 Indrek Jõgi "WEST tokamakist C3 kampaania järel eemaldatud divertori seinamaterjali ex-situ analüüs LIBS meetodi abil"

01.02.2022 Jasper Ristkok  "Vesiniku sisaldusega molübdeeni laserindutseeritud plasma lokaalne termodünaamiline tasakaal argoonis"

14.12.2021 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine He:O2 gaasisegudes"

09.11.2021 Carl-Thomas Piller "Plasma ALD seadme plasma karakteriseerimise mõõtmiste tulemused"

19.10.2021 Jüri Raud "Elektrontemperatuuri määramine atmosfäärirõhulistes plasmades spektraalsel meetodil"

05.10.2021 Indrek Jõgi "Lineaarse plasmaseadme Magnum-PSI deuteeriumi plasmale eksponeeritud W, W-Ta(5%) ja W-O katete D sisalduse mõõtmised in-situ LIBS abil ning võrdlus NRA mõõtmistega"

14.09.2021 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine Ar + O2 gaasisegudes"

 

#rahvusvaheline #teadus
graphene based gas sensor

Grafeenil põhinevad gaasisensorid jõuavad pooljuhttööstuse pilootprojekti

#teadus
Skaneeriva elektronmikroskoopia pilt korrodeerunud puidu pinnast peale testi Euroopa Kosmoseagentuuris, kus simuleeriti pikaajalist kokkupuudet madalal orbiidil oleva atomaarse hapnikuga.

Tartu Ülikooli materjaliteadlased uurivad puidu korrosiooni kosmoses

#teadus
FinEstBeAMS kiirekanal_autor Rainer Pärna

Eesti teadlaste ja tehnoloogiaarendajate uurimisvõimalused Lundis MAX IV laboris