Plasmafüüsika labori seminar

Järgmine gaaslahendusseminar toimub juba varsti... 

 

------------------------------

Varasemad ettekanded:

17.10.23 Jüri Raud "Ülevaade plasmameditsiinialase projekti COST PlasTher aastakoosolekust"

13.06.23 Jasper Ristkok "Tuumasünteesi reaktori ITER jaoks asjaomaste materjalide karakteriseerimine kalibratsioonivaba laser-indutseeritud plasma spektroskoopia meetodil"

23.05.23 Ingrem Laanepere "Tuumasünteesi reaktori ITER jaoks asjaomaste materjalide karakteriseerimine kalibratsioonivaba laser-indutseeritud plasma spektroskoopia meetodil"

16.05.23 Robin Reino "Näiva ionisatsioonikoefitsiendi määramine Ar:CO2 segudes"

09.05.23 Jüri Raud "Püroelektrilise efektiga tekitatud röntgenkiirguse mõju CH4/CO2 ja H2/CO2 leegi elektrilistele ning spektraalsetele karakteristikule"

25.04.23 Indrek Jõgi "He detekteerimine Be katetes laserindutseeritud plasmaspektroskoopia meetodil"

18.04.23 Rasmus Talviste "Ar:CO2 gaasisegudes määratud näilise ionisatsioonikoefitsiendi võrdlus BOLSIG+ arvutustega ja Ar:O2 ning Ar:N2 segudes saadud tulemustega"

28.03.23 Indrek Jõgi "Viiruste ja aerosoolide eemaldamise testkamber õhupuhastite testimiseks"

21.03.23 Jüri Raud "Reaktiivsete klooriühendite tekitamine Ar ja He plasma abil"

25.10.22 Peeter Paris ja Indrek Jõgi "DIFFER instituudi lineaarse plasmaseadme Magnum-PSI plasmale eksponeeritud volframkatete deuteeriumi ja heeliumisisalduse in-situ LIBS mõõtmised"

18.08.2022 Indrek Jõgi “Viiruste ja aerosoolide eemaldamine elektrostaatilise filtriga”

07.06.2022 Jasper Ristkok ja Peeter Paris " Berülliumproovide mõõtmine VTT instituudis LIBS meetodil”

31.05.2022 Carl-Thomas Piller  "Aatomkihtsadestamisel kasutatava plasma mõju sadestatud alumiiniumoksiidile"

24.05.2022 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi α määramine erinevate meetoditega"

29.03.2022 Indrek Jõgi "WEST tokamakist C3 kampaania järel eemaldatud divertori seinamaterjali ex-situ analüüs LIBS meetodi abil"

01.02.2022 Jasper Ristkok  "Vesiniku sisaldusega molübdeeni laserindutseeritud plasma lokaalne termodünaamiline tasakaal argoonis"

14.12.2021 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine He:O2 gaasisegudes"

09.11.2021 Carl-Thomas Piller "Plasma ALD seadme plasma karakteriseerimise mõõtmiste tulemused"

19.10.2021 Jüri Raud "Elektrontemperatuuri määramine atmosfäärirõhulistes plasmades spektraalsel meetodil"

05.10.2021 Indrek Jõgi "Lineaarse plasmaseadme Magnum-PSI deuteeriumi plasmale eksponeeritud W, W-Ta(5%) ja W-O katete D sisalduse mõõtmised in-situ LIBS abil ning võrdlus NRA mõõtmistega"

14.09.2021 Rasmus Talviste "Efektiivse ionisatsioonikoefitsiendi määramine Ar + O2 gaasisegudes"

 

Grupipilt, millel teaduse populariseerimise auhindade saajad

Teaduse populariseerimise auhinnakonkursilt tuli Tartu Ülikooli mitu auhinda

J. Neruti töörühm

Patendiõiguse ekspert Ian Tollett jagab seminaril praktilisi nõuandeid oma leiutise kaitsmiseks

Atmosfääri kaugseire kaasprofessor Erko Jakobson lastele kliimatarkusi õpetamas

Uuest õppematerjalist saab iseseisvalt ammutada teaduspõhist infot kliimamuutuste kohta