Ahmet Ilker Topuz kaitseb doktoritööd „Quantitative and qualitative investigations for muon scattering tomography via GEANT4 simulations: A computational study”

29. juunil kell 14.00 kaitseb Ahmet Ilker Topuz doktoritööd „Quantitative and qualitative investigations for muon scattering tomography via GEANT4 simulations: A computational study”.

Juhendajad:
kaasprofessor Madis Kiisk, Tartu Ülikool
dr Andrea Giammanco, UC Louvain (Belgia)

Oponent:
professor Germano Bonomi, Brescia Ülikool (Itaalia)  

Kokkuvõte
Müüontomograafia on suhteliselt uudne kuvatehnika, mis kasutab kosmiliste kiirte vastastikmõjus atmosfääriga tekkivat vaba looduslikku müüonite kiirgusvoogu. Müüonite hajumisel põhinevas tomograafias mõõdetakse müüonite levikut ja hajumist uuritavas ruumalas või kehas, mis sõltub peamiselt aine aatomarvust, materjali tihedusest ning paksusest. Käesoleva doktoritöö eesmärk on karakteriseerida müüonite käitumist valitud tomograafilises süsteemis ja materjalides, nagu näiteks tuumamaterjalid. Uuringud on läbi viidud nii kvantitatiivses kui ka kvalitatiivses vormingus. Esiteks, hindasime sissetulevate müüonite kineetilist energiat, kasutades polüvinüültolueenist valmistatud detektorikihtide poolt tekitatavaid müüonite trajektooride hälbeid. Teiseks, hindasime keha positsioneerimise teostatavust triangulatsioonkorrelatsiooni meetodil ning määrasime homogeniseeritud ja homogeniseerimata tuumajäätmete konteinerite mõõtmise jaoks sellised iseloomulikud parameetrid, nagu hajumisjaotus, müüoni neeldumine ja müüonite trajektooride nihked. Püüdsime täiustada ka müüoniallikaid. Selle asemel, et kasutada diskreetse või ühtlase energiajaotusega laiapindset vertikaalset müüonkiirgusallikat, lõime ise keerulisemad, piiratud ulatusega, diskreetse energiaspektriga allikad.