Ilmus prof Mikhail Briki monograafia teoreetilises spektroskoopias

Mikhail G. Brik, Tartu Ülikooli materjalide kompuutermodelleerimise professor avaldas hiljuti koos oma kolleegiga Chong-Geng Ma Chongqingi Side- ja Telekommunikatsiooni Ülikoolist  (Hiinas Chongqingis) raamatu "Theoretical Spectroscopy of Transition Metal and Rare Earth Ions: From Free State to Crystal Field". See 460-leheküljeline monograafia ilmus Jenny Stanford Publishing väljaandes.

Raamat kirjeldab detailselt üleminekumetallide ja haruldaste muldmetallide ioonide teoreetilise spektroskoopia põhialuseid. Teos selgitab, kuidas erinevate elektron-konfiguratsioonide energiatasemed kujunevad ning kuidas neid arvutatakse vabas olekus ja kristallides asuvate ioonide jaoks, kuidas rühmateooria saab aidata lahendada põhilisi spektroskoopilisi probleeme ning kuidas kaasaegsed DFT-põhiseid elektronstruktuuri arvutusmeetodeid on võimalik kombineerida pool-empiiriliste kristallvälja mudelitega. Autorite esitustiil teeb raamtust kasuliku abimehe laiale lugejaskonnale alates kraadiõppuritest ja lõpetades kogenud teadlastega.

Professor Brik on väljapaistev ekspert üleminekumetallide ja haruldaste muldmetallide ioonide alal optilistes materjalides, kristallvälja teoorias ning puhaste ja lisanditega funktsionaalsete ainete füüsikaliste omaduste ab initio rehkenduste vallas. Ta on varem olnud kahe raamatu toimetaja ja 12 peatüki autor ning temalt on ilmunud suur hulk teadusartikleid, mida on tsiteeritud üle 7500 korra, andes h-indeksi 41. Chong-Geng Ma oli aastatel 2010-2013 prof Briki juhendamisel järeldoktor Tartu Ülikoolis ning töötab nüüd täisprofessorina Chongqingis. Ta on spetsialiseerunud kristallvälja teooriale ja ab initio arvutustele, temalt on varem ilmunud üks peatükk raamatus ja palju artikleid rahvusvahelistes ajakirjades, nende enam kui 1600 tsiteeringut annavad h-indeksi 20.

Jenny Stanford Publishing on sõltumatu rahvusvaheline kirjastus, mille eesmärk on avaldada parimat mitmesugustel erialadel akadeemilistele ja professionaalsetele ringkondadele. Kirjastuse tuumikteemadeks on mikro- ja nanoskaala uuringud ning tehnoloogia. Jenny Stanfordi publikatsioone levitab üle maailma Taylor & Francis ning neid tutvustatakse koos CRC Pressi ja Routledge trükistega.