Juhan Saaring kaitseb doktoritööd „Ultrafast relaxation processes in ternary hexafluorides studied under synchrotron radiation excitation“

30. augustil kell 12.00 kaitseb Juhan Saaring füüsika erialal doktoritööd Ultrafast relaxation processes in ternary hexafluorides studied under synchrotron radiation excitation“  („Ülikiirete relaksatsiooniprotsesside uurimine kolmekomponendilistes heksafluoriidides sünkrotronkiirguse ergastusel“).

Juhendaja:
professor Marco Kirm, Tartu Ülikool

Oponent:
kaasprofessor Mauro Fasoli, University of Milano Bicocca (Itaalia)

Kokkuvõte

Kross-luminestsents ja tsooni-sisene luminestsents on tahkiste omakiirguste liigid, mis tekivad piisava energiaga footonite või osakeste voogudega ergastamisel. Neid kiirgusi iseloomustab ülilühike luminestsentsi kustumisaeg, mida on võimalik potentsiaalselt ära kasutada väga head ajalist lahutust vajavates rakendustes. Kahjuks on nende kiirguste saagis väga madal ning kross-luminestsentsi kiirgusribad paiknevad lühilainelises spektriosas, kus fotodetektorite tundlikkus on madal. Doktoritöö eesmärk oli kasutada tsoonistruktuuri modifitseerimise lähenemist nende puuduste korvamiseks uurides keerulisi heksafluoriide (nt K2GeF6). Sünteesitud heksafluoriidide tsoonistruktuuri, elektronergastusi ja nende kiirguslikku lagunemist uuriti aeglahutusega luminestsentsspektroskoopia meetoditel nii Tartu Ülikooli füüsika instituudis kui ka sünkrotronkiirguse keskuses MAX IV (Lund, Rootsi). Doktoritöö tulemusena näidati, et tsoonistruktuuri modifitseerimise lähenemist kasutades on võimalik materjalide luminestsentsiomadusi mõjutada rakendamiseks vajalikus suunas.

#teadus
FinEstBeAMS kiirekanal_autor Rainer Pärna

Sünkrotronkiirguse uurimiskeskus võtab vastu uusi uuringutaotlusi 

09.09.2022
#ühiskonnale
Teadlaste öö plakat

Teadlaste öö 2022

05.09.2022
#teadus #ühiskonnale

Ott Rebane kaitseb doktoritööd „In situ non-contact sensing of microbiological contamination by fluorescence spectroscopy“

Ott Rebane kaitseb doktoritööd „In situ non-contact sensing of microbiological contamination by fluorescence spectroscopy“
07.08.2022