Prof Mikhail Brik pälvis 2013. aasta riigi teaduspreemia

Eesti Vabariigi valitsus kinnitas 14. veebruari istungil 2013. aasta teaduspreemiate saajad. Tartu ülikoolist nimetati eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde laureaatidena kuus teadlast viies teadusvaldkonnas.

Nende hulgas pälvis 20 000 euro suuruse riigi teaduspreemia täppisteaduste alal ka TÜ Füüsika Instituudi materjalide kompuuter-modelleerimise professor Mikhail Brik uurimuste tsükli „Puhaste ja legeeritud funktsionaalsete materjalide füüsikaliste omaduste ab initio ja poolempiiriline modelleerimine“ eest. Briki uurimuste tsükkel kuulub materjalide omaduste modelleerimise valdkonda ja asub seega konkreetse eksperimendi ja teooria vahemail. Viimase nelja aasta jooksul on ta olnud sellel suunal väga viljakas ja rahvusvaheliselt hästinähtav.