Doktoritööde kaitsmised

11. oktoobril 2023 kaitseb Nico Benincasa füüsika erialal doktoritööd Phase transitions and gravitational waves in models of dark matter  („Faasisiirded ja gravitatsioonilained tumeaine mudelites“).

Juhendajad vanemteadur  Kristjan Kannike, KBFI; vanemteadur  Abdelhak Djouadi, Granada Ülikool, Hispaania ja
kaasprofessor   Margus Saal, Tartu Ülikool. Oponent: dr. Bogumila Swiezewska, Varssavi Ülikool, Poolast.

Nico Benincasa Phase transitions and gravitational waves in models of dark matter  („Faasisiirded ja gravitatsioonilained tumeaine mudelites“).

Kaitsmise aeg: 11.10.2023
Õppekava: füüsika

Juhendajad:
Vanemteadur  Kristjan Kannike, KBFI
Vanemteadur  Abdelhak Djouadi, Granada Ülikool, Hispaania
Kaasprofessor   Margus Saal, Tartu Ülikool

Oponent:
Dr. Bogumila Swiezewska, Varssavi Ülikool, Poola

Tanel Voormansik „Long-term datasets of dual-polarisation weather radar help detect and nowcast convective storms including extreme precipitation, lightning, and hail“  („Kaksikpolarimeetrilise ilmaradari pikaajaline andmestik aitab tuvastada ja lühiennustada konvektiivseid torme, tugevaid sademeid, äikest ja rahet“).

Kaitsmise aeg: 25.08.2023
Õppekava: keskkonnatehnoloogia

Juhendajad:
Kaasprof. Piia Post, Tartu Ülikool
Prof. Dmitri Moisseev, Helsingi Ülikool

Oponent:
Dr. Hidde Leijnse, Hollandi Kuninglik Meteoroloogia Instituut, Holland

Elena Vinogradova „Optical centers and quantum entangled states of Nd3+ ions in doped fluoride crystals“  („Nd3+ ioonide optilised tsentrid ja kvantpõimitud seisundid dopeeritud fluoriid-kristallides“).

Kaitsmise aeg: 22.08.2023
Õppekava: materjaliteadus

Kaasprof. Yury Orlovskiy, Tartu Ülikool
Kaasprof. Viktor Peet, Tartu Ülikool
Dr. Ilmo Sildos, Tartu Ülikool

Oponent:
Prof. Sergey Sekatskii, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Šveits

Ahmet Ilker Topuz „Quantitative and qualitative investigations for muon scattering tomography via GEANT4 simulations: a computational study“  („Müoni kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed uuringud hajuv tomograafia GEANT4 simulatsioonide kaudu: Arvutuslik uuring“).

Kaitsmise aeg: 29.06.2023
Õppekava: füüsika

Kaasprof. Madis Kiisk, Tartu Ülikool
Dr. Andrea Giammanco, Université catholique de Louvain

Oponent:
Profrof. Germano Bonomi, University of Brescia, Italy

Juhan Saaring „Ultrafast relaxation processes in ternary hexafluorides studied under synchrotron radiation excitation“  („Ülikiirete relaksatsiooniprotsesside uurimine kolmekomponendilistes heksafluoriidides sünkrotronkiirguse ergastusel“).

Kaitsmise aeg: 30.08.2022
Õppekava: füüsika

Juhendaja:
Prof. Marco Kirm, Tartu Ülikool

Oponent:
Kaasprof. Mauro Fasoli, University Milano Bicocca, Itaalia

Ott Rebane In situ non-contact sensing of microbiological contamination by fluorescence spectroscopy“  („Lokaalne mittekontaktne mikrobioloogilise reostuse tuvastamine fluorestsents-spektroskoopia meetodeil“).

Kaitsmise aeg: 29.08.2022
Õppekava: füüsika

Juhendajad:
Prof. Marco Kirm, Tartu Ülikool
Dr. Sergey Babichenko, LDI Innovation OÜ

Oponendid:
Dr Ilmo Kulmala, VTT, Soome
Prof Janis Spigulis, University of Latvia, Läti

 

Heido Trofimov Polluted clouds at air pollution hot spots help to better understand anthropogenic impacts on Earth’s climate („Tööstusheitmetest tugevalt saastunud pilved aitavad mõista inimtegevuse kliimamõju“).

Kaitsmise aeg: 25.08.2022
Õppekava: füüsika

Juhendajad:
Kaasprof. Velle Toll, Tartu Ülikool
Kaasprof. Piia Post, Tartu Ülikool

Oponent: 
Prof Risto Makkonen, Finnish Meteorological Institute, Soome

Evgenii Strugovshchikov „First-principles studies on rare-earth metal-hydride-based smart materials“ („Haruldaste muldmetallide hüdriididel rajanevate nutimaterjalide esmaste printsiipide uuringud“).

Kaitsmise aeg: 21.10.2021
Õppekava: materjaliteadus

Juhendajad:
Dr Aleksandr Pishtshev, Tartu Ülikool
Prof Smagul Karazhanov, Institute for Energy Technology, Norra

Oponendid:
Prof Peter Kratzer, University of Duisburg-Essen, Saksamaa
Prof Juris Purans, University of Latvia, Läti

 

Ekaterina Vagapova "Fluorescence quenching in inorganic crystalline solids activated by neodymium ions; from bulk to micro- and nanocrystals" ("Fluorestsentsi kustutamine neodüümi ioonidega aktiveeritud anorgaanilistes tahkistes, mahumaterjalidest mikro- ja nanokristallideni.")

Kaitsmise aeg: 27.08.2021
Õppekava: materjaliteadus

Juhendajad:
Dr Yury Orlovskiy, Tartu Ülikool
Dr Valter Kiisk, Tartu Ülikool
Dr Viktor Peet, Tartu Ülikool

Oponendid:
Dr Sergey Sekatskii, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Šveits
Prof Toomas Rõõm, Keemilise ja bioloogilise füüsika instituut KBFI

 

Helina Seemen "Atomic layer deposition and microscopic analysis of magnetically and electrically polarizable thin solid films" ("Magnetiliselt ja elektriliselt polariseeruvate õhukeste tahkiskilede aatomkihtsadestamine ja mikroskoopiline analüüs")

Kaitsmise aeg: 26.08.2021
Õppekava: materjaliteadus

Juhendajad:
Dr Aile Tamm, Tartu Ülikool
Prof Kaupo Kukli, Tartu Ülikool

Oponendid:
Prof Jyrki Räisänen, Helsingi ülikool, Soome
Dr Olga Volobujeva, TalTech

 

Ulbossyn Ualikhanova "Gravity theories based on torsion: theoretical and observational constraints" ("Väändel põhinevad gravitatsiooniteooriad: teoreetilised ja vaatluslikud piirangud").

Kaitsmise aeg: 18.08.2021
Õppekava: füüsika

Juhendajad:
Dr Manuel Hohmann, Tartu Ülikool
Dr Laur Järv, Tartu Ülikool

Oponendid:
Dr Alexey Golovnev, The British University in Egypt (BUE), Egiptus
Dr Jose Beltran Jimenez, Universidad de Salamanca, Hispaania

 

Daniel Kristoffer Blixt "Hamiltonian analysis of covariant teleparallel theories of gravity" ("Kovariantsete teleparalleelsete gravitatsiooniteooriate Hamiltoni analüüs").

Kaitsmise aeg: 17.08.2021
Õppekava: füüsika

Juhendaja:
Dr Manuel Hohmann, Tartu Ülikool

Oponendid:
Dr Rafael Ferraro, Instituto de Astronom´ıa y F´ısica del Espacio (IAFE) CONICET-UBA,  Argentiina
Dr Yuri Obukhov, Nuclear Safety Institute (IBRAE), Venemaa

Sergey Koshkarev "A phenomenological feasibility study of the possible impact of the intrinsic heavy quark (charm) mechanism on the production of doubly heavy mesons and baryons" ("Fenomenoloogiline teostatavusuuring sisemiste raskete kvarkide (sarmi) mehhanismi võimaliku mõju kohta kahekordselt raskete mesonite ja barüonide tekkel").

Kaitsmise aeg: 14.05.2020
Õppekava: füüsika

Juhendajad:
Dr Stefan Groote, Tartu Ülikool

Oponendid:
Prof Paul Hoyer, Helsingi Ülikool, Soome
Prof Boris Kopeliovich, Federico Santa Maria Ülikool, Valparaiso, Tšiili

 

Kristjan Kalam “Magnetic, electric and structural properties of atomic layer deposited zirconia-based nanolaminates and mixtures” (“Aatomkihtsadestatud tsirkooniumipõhiste kihtstruktuuride ja segukilede magnetilised, elektrilised ja struktuursed omadused”)

Kaitsmise aeg: 18.08.2020
Õppekava: materjaliteadus

Juhendajad:
Dr Aile Tamm, Tartu Ülikool
Dr Kaupo Kukli, Tartu Ülikool
Dr Aarne Kasikov, Tartu Ülikool

Oponendid:
Dr Robert Zierold, Hamburgi Ülikool (Saksamaa)
Dr Ivo Heinmaa, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinn

Andreas Valdmann "Generation and characterization of accelerating light pulsebs" (Kiirenevate impulsslaineväljade genereerimine ja karakteriseerimine)

Kaitsmise aeg: 17.01.2019

Juhendajad:
Prof. Peeter Saari, Tartu Ülikooli füüsika instituut
Dr. Peeter Piksarv, Tartu Ülikooli füüsika instituut

Oponent:
Prof. Daniele Faccio, Glasgow Ülikool (Ühendkuningriik)

 

Mikk Vahtrus "Structure-dependent mechanical properties of individual one-dimensional metal-oxide nanostructures" (Ühedimensionaalsete metalloksiid-nanostruktuuride struktuuritundlikud mehaanilised omadused)

Kaitsmise aeg: 21.02.2019

Juhendajad:
Prof Ergo Nõmmiste, Tartu Ülikooli füüsika instituut
Dr Sergei Vlassov, Tartu Ülikooli füüsika instituut

Oponendid:
Prof Irina Hussainova, Tallinna Tehnikaülikool
Prof Alexey Romanov, ITMO ülikool, Peterburi, Venemaa

 

Siim Hödemann "Residual stress determination in chemically strengthened and thermally tempered glass plates using scattered light method" (Jääkpingete sügavusprofiili mõõtmine keemiliselt tugevdatud ja termiliselt karastatud klaasplaatides kasutades hajunud valguse meetodit)

Kaitsmise aeg: 1.03.2019

Juhendajad:
Prof Jaak Kikas, Tartu Ülikooli füüsika instituut
Dr Eric R. Tkaczyk, Vanderbilti ülikooli meditsiinikeskus ja Vanderbilti ülikool, USA

Oponendid:
Prof Vincenzo M. Sglavo, Trento ülikool, Itaalia

 

Ott Vilson "Transformation properties and invariants in scalar-tensor theories of gravity" (Teisenemiseeskirjad ja invariandid skalaar-tensortüüpi gravitatsiooniteooriates)

Kaitsmise aeg: 20.03.2019

Juhendaja:
dr Piret Kuusk, Tartu Ülikooli füüsika instituut

Oponendid:
dr Sergei Vernov, Skobeltsõni nimeline tuumafüüsika instituut, M. V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool, Moskva, Venemaa
dr. Luca Marzola, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinn

 

Marko Eltermann "Analysis of samarium doped TiO2 optical and multiresponse oxygen sensing capabilities" (Samaariumiga dopeeritud TiO2 optilise ja mitmekostelise hapnikutundlikkuse analüüs)

Kaitsmise aeg: 30.08.2019

Juhendajad:
dr. Sven Lange
dr. Raivo Jaaniso

Oponent:
Dr. Krisjanis Smits (Läti Ülikool, Läti)

 

Kalev Erme "The Effect of Catalysts in Plasma Oxidation of Nitrogen Oxides" ("Katalüsaatorite toime lämmastikoksiidide oksüdeerimisel plasmaühenditega")

Kaitsmise aeg: 06.09.2019

Juhendaja:
dr. Indrek Jõgi

Oponent:
dr. Joanna Pawlat (Lublini Tehnikaülikool, Poola)

 

Siiri Suursoo "Natural Radioactivity in Cambrian-Vendian groundwater - Analytical Procedures, Monitoring of Drinking Water Treatment Technology, and Associated Changes in Groundwater Quality" ("Looduslik radioaktiivsus Kambrium-Vendi põhjavees – mõõtemetoodikad, veetöötlustehnoloogia seire ja veekasutusega kaasnevad muutused põhjavee kvaliteedis")

Kaitsmise aeg: 02.10.2019

Õppekava: keskkonnatehnoloogia

Juhendaja:
dr. Madis Kiisk (TÜ füüsika instituut)

Oponent:
prof. Franz Josef Maringer (University of Natural Resources and Life Scineces, Austria)

 

Jekaterina Kozlova "Complex characterization of graphene structures on nanometer level" ("Grafeenil põhinevate struktuuride kompleksne nanoskoopiline karakteriseerimine").

Kaitsmise aeg: 13.12.2019

Õppekava: materjaliteadus

Juhendajad:
Prof. Väino Sammelselg, Tartu Ülikool
Dr. Harry Alles, Tartu Ülikool

Oponent:
Prof. Alexander N. Obraztsov, M.V. Lomonossovi nimeline Moskva Riiklik Ülikool ja Ida-Soome Ülikool


 Meeri Visnapuu "Design and physico-chemical characterization of metal-containing nanoparticles for antimicrobial coatings" ("Metalliliste nanoosakeste disain ja füüsikalis-keemiline iseloomustamine ning nende rakendamine antimikroobsetes pinnakatetes").

Kaitsmise aeg: 17.12.2019

Õppekava: tehnika ja tehnoloogia

Juhendajad:
dr Vambola Kisand, TÜFI
dr Angela Ivask, KBFI (kuni 2018); Sotsiaalministeerium (alates 2018)
dr Margit Heinlaan, KBFI

Oponent:
dr Maja Dutour Sikirić, Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Horvaatia

Triin Kangur “Preparation and functional properties of stochastic microstructured sol-gel silica materials” (Mikrostruktuursete ränioksiidsete sool-geel materjalide arendamine ja funktsionaalsete omaduste hindamine).

Kaitsmise aeg: 12.01.2018

Juhendajad:
Dr Martin Järvekülg, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr Valter Kiisk, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr Ants Lõhmus, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
Dr Jānis Ločs, Riia Tehnikaülikool
Prof Urve Kallavus, Tallinna Tehnikaülikool
 

Aris Auzans "Development of computational model for nuclear energy systems analysis: natural resources optimisation and radiological impact minimization" (Loodussäästliku tuumkütuse tsükli modelleerimine ja analüüs optimaalseks tooraine kasutuseks ja radioloogilise mõju vähendamiseks).

Kaitsmise aeg: 19.06.2018

Juhendajad:
Dr. Alan Henry Tkaczyk, Tartu Ülikooli füüsika instituut
Prof. Eero Vainikko, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut

Oponendid:
Dr. Francisco Alvarez Velarde, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Hispaania

 

Ardi Loot "Enhanced spontaneous parametric down-conversion in plasmonic and dielectric structures" (Spontaanse parameetrilise allamuundamise võimendamine pinnaplasmonite ja dielektriliste pinnalainetega).

Kaitsmise aeg: 22.08.2018

Juhendajad:
Dr. Vladimir Hižnjakov, Tartu Ülikooli füüsika instituut
Dr. Valter Kiisk, Tartu Ülikooli füüsika instituut
Dr. Ilmo Sildos, Tartu Ülikooli füüsika instituut

Oponendid:
Dr. Sergey K. Sekatskii, Laboratory of the Physics of Living Matter, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Šveits

 

Aleksandr Gurev "Coherent fluctuating nephelometry application in laboratory practice" (Koherentse fluktuatsiooni nefelomeetria rakendamine laboratoorses praktikas).

Kaitsmise aeg: 22.08.2018

Juhendajad:
Dr. Alexey Volkov, Medtechnopark Ltd., Moskva
Dr. Ilmo Sildos, Tartu Ülikooli füüsika instituut

Oponendid:
Dr. Konstantin A. Vereshchagin, Venemaa Teaduste Akadeemia A.M. Prokhorovi Üldfüüsika Instituut
Prof. Kalju Meigas, Tallinna Tehnikaülikooli tervisetehnoloogiate instituudi direktor

 

Marta Berholts "Fragmentation of ionic and hydrogen-bonded molecules induced by synchrotron radiation" (Ioonsete ja vesiniksidemetega molekulide fragmenteerumine sünkrotronkiirguse mõjul).

Kaitsmise aeg: 07.09.2018

Juhendajad:
Prof. Edwin Kukk, füüsika ja astronoomia osakond, Turu Ülikool
Prof. Ergo Nõmmiste, Tartu ülikooli füüsika instituut
Dr. Kuno Kooser, füüsika ja astronoomia osakond, Turu Ülikool

Retsensendid:
Prof. Jan-Erik Rubensson, füüsika ja astronoomia osakond, Uppsala Ülikool
Assoc. Prof. Matjaž Žitnik, madalate ja keskmiste energiate osakond, Jožef Stefan Institute

Oponent:
Assoc. Prof. Paolo Piseri, füüsika osakond, Milano Ülikool

Fred Valk "Nitrogen emission spectrum as a measure of electric field strength in low-temperature gas discharges" ("Elektrivälja tugevuse määramine gaaslahendusplasmas lämmastiku kiirgusspektri kaudu").

Kaitsmise aeg: 25.01.2017

Juhendajad:
Märt Aints, TÜ Füüsika Instituut
Peeter Paris, TÜ Füüsika Instituut

Oponendid: 
dr Ronny Brandenburg, Leibniz Institute for Plasma Sciences and Technology, Saksamaa

Manoop Chenchiliyan  "Nano-structural Constraints for the Picosecond Excitation Energy Migration and Trapping in Photosynthetic Membranes of Bacteria" ("Ergastusenergia pikosekundilise migratsiooni ja lõksustamise nanostruktuursed piirangud bakterite fotosünteetilistes membraanides")

Kaitsmise aeg: 25.01.2017
Juhendaja: 
prof Arvi Freiberg, TÜ Füüsika Instituut

Oponent: 
dr Esa Tyystjärvi Turu Ülikool, Soome

Margit Aun  "Dependence of UV radiation on climate factors. Reconstruction of UV doses in Estonia for past years" ("Ultraviolettkiirguse sõltuvus kliimateguritest. Eesti varasemate UV kiirguse dooside arvutamine").

Kaitsmise aeg: 17.02.2017

Juhendajad:
dr Kalju Eerme, Tartu Observatoorium
dr Hanno Ohvril, TÜ füüsika instituut

Oponendid: 
dr Kaisa Lakkala, Soome meteoroloogia instituut
dr Enn Kaup, Tallinna Tehnikaülikool

Lauri Juhan Liivamägi "Properties and spatial distributi onof galaxy superclusters" ("Galaktikate superparvede omadused ja ruumjaotus").

Kaitsmise aeg: 21.02.2017

Juhendaja:
dr Enn Saar, Tartu Observatoorium

Oponendid: 
dr Andi Hektor, KBFI
dr Maciei Bilicki, Leideni Ülikool, Holland

Marko Part  “Combined Three-Dimensional Sol-Gel Structures and Atomic Layer Deposited Thin Films” ("Kombineeritud sool-geel ja aatomkihtsadestatud struktuurid").

Kaitsmise aeg: 30.03.2017

Juhendajad:
dr Kaupo Kukli, Tartu Ülikooli füüsika instituut
dr Tanel Tätte, Tartu Ülikooli füüsika instituut

Oponendid: 
prof Aivaras Kareiva Vilniuse Ülikoolist, Leedust
dr Valdek Mikli Tallinna Tehnikaülikoolist.

Lauri Kaldamäe “Fermion mass and spinn polarisation effects in top quark pair production and the decay of the higgs boson” ("Fermionite spinni polarisatsiooni ja massi mõju top-kvargipaari tekkel ja Higgsi bosoni lagunemisel").

Kaitsmise aeg: 17.05.2017

Juhendaja:
dr Stefan Groote, Tartu Ülikooli füüsika instituut

Oponendid: 
dr Markus Diehl, DESY, Saksamaa
dr Kristjan Kannike, KBFIst.

Marek Oja "Investigation of nano-size α- and transition alumina by means of VUV and cathodoluminescence spectroscopy" ("Nanokristalse alumiiniumoksiidi α- ja üleminekufaaside uurimine VUV ja katoodluminestsentsi meetoditel").

Kaitsmise aeg: 22.05.2017

Juhendajad:
dr Marco Kirm, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
dr Eduard Feldbach, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent: 
dr Stephane Guizard, Ecole Polytechnique, Prantsusmaa

Viktoriia Levushkina "Energy transfer processes in the solid solutions of complex oxides" ("Energiaülekande protsessid kompleksete oksiidide segukristallides").

Kaitsmise aeg: 15.06.2017

Juhendajad:
dr Dmitry Spassky, Moskva Riiklik Ülikool, Venemaa
prof Mikhail Brik , Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent: 
dr Vladimir Makhov, Venemaa Teaduste Akadeemia Füüsika Instituut

Ivo Romet  "Recombination luminescence of doped borates: origin and application prospects in dosimetry" (Rekombinatsioonluminestsents lisanditega boraatides: tekkepõhjus ja rakendusperspektiivid dosimeetrias).

Kaitsmise aeg: 27.06.2017

Juhendaja:
dr Vitali Nagirnõi, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent: 
dr Anatoli Popov Läti Ülikoolist

Vladimir Kondratiev "Processing and characterization of transparent electrode materials" (Läbipaistvate elektroodmaterjalide väljatöötlus ja karakterisatsioon).

Kaitsmise aeg: 24.08.2017

Juhendajad:
dr Alexey E. Romanov ITMO University, St. Petersburg,  Venemaa 
dr Leonid Dolgov Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent: 
dr Alexey V. Nashchekin (Ioffe Physical Technical Institute of RAS, St.-Petersburg)
dr Tatjana Dedova (Tallinna Tehnikaülikool). 

Taivo Jõgiaas "Mechanical properties of atomic layer deposited films and nanocomosites" (Aatomkihtsadestatud kilede ja nanokomposiitide mehaanilised omadused).

Kaitsmise aeg: 24.08.2017

Juhendajad:
Dr. Kaupo Kukli, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr. Aile Tamm, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Prof. Irina Hussainova, Tallinna Tehnikaülikool

Oponendid:
Prof. Riika Puurunen, Aalto Ülikool
Dr. Tõnu Leemet, Eesti Maaülikool

Mikk Antsov "Tribomechanical properties of individual 1D nanostructures: experimental measurements supported by finite element method simulations" (Ühedimensionaalsete nanostruktuuride tribomehaanilised omadused: lõplike elementide meetodi simulatsioonidega toetatud eksperimentaalmõõtmise).

Kaitsmise aeg: 29.08.2017

Juhendajad:
Dr. Sergei Vlassov, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr. Leonid Dorogin, Peter Grünberg Institute and Institute for Advanced Simulation, Jülich Forschungszentrum
Dr. Rünno Lõhmus, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid: 
Dr. Dirk Dietzel, Justus-Liebig-Universität Gießen
Dr. Valdek Mikli, Tallinna Tehnikaülikool

Jaan Laur "Variability survey of massive stars in Milky Way star clusters" (Massiivsete tähtede muutlikkuse uuring Linnutee täheparvedes )

Kaitsmise aeg: 29.08.2017

Juhendajad:
dr Indrek Kolka, Tartu Observatoorium
dr Laurits Leedjärv, Tartu Observatoorium

Oponendid: 
prof Andrzej Niedzelski, Toruni Ülikool, Poola,
dr Michaela Kraus, Tartu Observatoorium.

Hardi Veermäe “Dark matter with long range vector-mediated interactions” ("Elektromagnetisimi tüüpi vastastikmõjuga tumeaine").

Kaitsmise aeg: 27.10.2017

Juhendajad:
dr Emidio Gabrielli, National Institute of Chemical Physics and Biophysics
dr Stefan Groote, Tartu Ülikooli füüsika instituut
dr Martti Raidal, National Institute of Chemical Physics and Biophysics

Oponendid: 
dr Oleg Lebedev University of Helsinki, Helsinki, Finland
dr Enn Saar Tartu Observatory, Tartu, Estonia

Taavi Vaasma “Enrichment, atmospheric dispersion and deposition of naturally occurring radionuclides from oil shale-fired power plants” ("Looduslike radionukliidide kontsentreerumine põlevkivi põletamisel ning nende atmosfäärne levi ja sadenemine elektrijaamade ümbruses").

Kaitsmise aeg: 27.11.2017

Juhendajad:
dr Madis Kiisk (TÜ füüsika instituut) 
dr Alan Henry Tkaczyk (TÜ füüsika instituut)

Oponent: 
dr Bogusław Michalik (Silesian Centre for Environmetal Radioactivity, Poola)

Lauri Aarik  “Atomic layer deposition and characterization of thin oxide films for application in protective coatings (Õhukeste kilede aatomkihtsadestamine, karakteriseerimine ja rakendamine kaitsekatetena).

Kaitsmise aeg: 05.12.2017

Juhendaja:
Prof Väino Sammelselg, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut 

Oponendid: 
Prof Mato Knez, CIC nanoGUNE/Ikerbasque, Hispaania
Dr Ilona Oja Acik, Tallinn Tehnikaülikool

Karlis Zalite "Radar Remote Sensing for Monitoring Forest Floods and Agricultural Grasslands" ("Raradkaugseire rakendused metsaüleujutuste ja põllumajanduslike rohumaade jälgimiseks")

Kaitsmise aeg: 25.01.2016

Juhendajad:
Dr Mart Noorma, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr Kaupo Voormansik, Tartu Observatoorium
Dr Anu Reinart, Tartu Observatoorium

Oponendid:
Dr Juan Manuel Lopez-Sanchez, University of Alicante, Hispaania
Dr Rivo Uiboupin, Tallinna Tehnikaülikooll

Jay Mondal "Novel corrosion protective nanostructured composite coatings"  ("Uudsed nanostruktuursed korrosioonivastased komposiitkatted").

Kaitsmise aeg: 24.03.2016

Juhendaja:
Prof Väino Sammelselg, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
Prof Mario G.S. Ferreira, Aveiro Ülikool, Portugal
Dr Malle Krunks, Tallinna Tehnikaülikool

Kathriin Utt "Metal oxide mesostructures for optical applications" ("Metalloksiidsed mesostruktuurid optilisteks rakendusteks").

Kaitsmise aeg: 28.04.2016

Juhendajad:

Ilmo Sildos (PhD), TÜ Füüsika Instituut
Sven Lange (PhD), TÜ Füüsika Instituut
Tanel Tätte (PhD), TÜ Füüsika Instituut

Oponent: Krisjanis Smits (PhD), University of Latvia, Riga

Martin Kannel "Development of broadband aerosol optical depth models" ("Atmosfääriaerosooli optilise paksuse laiaribaliste mudelite arendus").

Kaitsmise aeg: 10.06.2016

Juhendaja:
Hanno Ohvril, TÜ Füüsika Instituut

Oponendid: 
Priit Tisler, Soome Meteoroloogiainstituut
Enn Kaup, Tallinna Tehnikaülikool

Krista Alikas “From research to applications–monitoring optically-complex waters with MERIS/ENVISAT data” ("Teadusuuringutest rakendusteni - optiliselt keerukate vete satelliitsensori MERIS/ENVISAT abil").

Kaitsmise aeg: 15.06.2016

Juhendajad: 
Anu Reinart,  Tartu Observatoorium
Marko Vana,  TÜ Füüsika Instituut

Oponent: 
Sampsa Koponen, Soome Keskkonnainstituut

Kaarel Piip „Development of LIBS for in-situ study of ITER relevant materials” ("In-situ LIBSi rakendamine ITERisse sobilike materjalide uurimiseks").

Kaitsmise aeg: 16.06.2016

Juhendajad:
Matti Laan, TÜ Füüsika Instituut
Peeter Paris, TÜ Füüsika Instituut

Oponent: 
Pavel Veis, Comeniuse Ülikool, Slovakkia

Artur Tamm "High entropy alloys: study of structural properties and irradiation response” ("Kõrge entroopiaga sulamid: struktuuriomadused ja kiirituskoste ").

Kaitsmise aeg: 22.08.2016

Juhendaja:
Alvo Aabloo, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut
Mattias Klintenberg, Uppsala Ülikool, Rootsi

Oponent: 
Kai Nordlund, Helsingi Ülikool, Soome

Kadri Isakar "210Pb in Estonian air: long term study of activity concentrations and origin of radioactive lead" ("210Pb Eesti välisõhus: aktiivsuskontsentratsioonid ja päritolu").

Kaitsmise aeg: 26.08.2016

Juhendajad:
Enn Realo, TÜ Füüsika Instituut
Madis Kiisk, TÜ Füüsika Instituut

Oponent: 
Jussi Paatero, Soome Meteoroloogiainstituut 

Kaido Siimon "Electrospun gelatin cross-linked by glucose" ("Glükoosiga ristsidestatud elektrospinnitud želatiin").

Kaitsmise aeg: 30.08.2016

Juhendajad:
Martin Järvekülg, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Uno Mäeorg, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
Ivo Laidmäe, Tartu Ülikooli Farmaatsia Instituut

Oponent: 
Tekla Tammelin, VTT Technical Research Centre of Finland

Rain Kipper "Galaxy modelling: dynamical methods and applications” ("Galaktikate modelleerimine: dünaamilised meetodid ja rakendused").

Kaitsmise aeg: 31.08.2016

Juhendajad:
Elmo Tempel, Tartu Observatoorium
Peeter Tenjes, TÜ Füüsika Instituut

Oponendid: 
Pekka Heinämäki,Tuorla Observatoorium, Soome
Gert Hütsi, Tartu Observatoorium

Velle Toll "Direct radiative impacts of atmospheric aerosols on meteorological conditions over Europe" ("Atmosfääriaerosoolide otsene kiirguslik mõju meteoroloogilistele tingimustele Euroopas").

Kaitsmise aeg: 09.09.2016

Juhendajad:
Piia Post, TÜ Füüsika Instituut
Aarne Männik, TÜ Füüsika Instituut

Oponendid: 
Sami Niemelä, Soome Meteoroloogiainstituut
Anu Reinart, Tartu Observatoorium

Rasmus Talviste "Atmospheric pressure He plasma jet: effect of dielectric tube diameter" ("Diameetri efekt atmosfääri rõhul He plasmajoa parameetritele").

Kaitsmise aeg: 14.10.2016

Juhendaja:
Indrek Jõgi,  TÜ Füüsika Instituut

Oponent: 
Karol Hensel, Comeniuse Ülikool, Slovakkia

Andres Tiko "Measurement of Single-top Quark Properties with the CMS detector" ("Üksiku t-kvargi omaduste mõõtmine CMS-detektoris").

Kaitsmise aeg: 21.10.2016

Juhendajad:
dr Andrea Giammanco, Université catholique de Louvain, Belgia
dr Mario Kadastik, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
prof Martti Raidal, TÜ Füüsika Instituut / Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut

Oponent: 
dr Oliver Maria Kind, Humboldt University, Saksamaa

Aire Olesk "Hemiboreal forest mapping with Interferometric Synthetic Aperture Radar" ("Hemiboreaalsete metsade kaardistamine interferomeetrilise tehisavaradari andmetelt").

Kaitsmise aeg: 23.11.2016

Juhendajad:
Mart Noorma, TÜ Füüsika Instituut
Jaan Praks, Aalto Ülikool, Soome
Kaupo Voormansik, TÜ Füüsika Instituut / Tartu Observatoorium

Oponendid: 
dr Svein Solberg, Norra Bioökonoomiauuringute Instituut
dr Rivo Uiboupin, Tallinna tehnikaülikool

Taavi Vaikjärv "Consideration of non-adiabaticity of the Pseudo-Jahn-Teller effect: contribution of phonons"

Kaitsmise aeg: 16.1.2015

Juhendaja:
Dr. Vladimir Hižnjakov, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
Prof. Ernst Sigmund, Brandenburgi Tehnikaülikool, Saksamaa
Dr. Mihhail Klopov, Tallinna Tehnikaülikool

Martin Vilbaste "Uncertainty sources and analysis methods in realizing SI units of air humidity in Estonia"

Kaitsmise aeg: 29.01.2015

Juhendajad:
Dr Martti Heinonen, Centre for Metrology and Accreditation, Soome
Dr Olev Saks, Tartu Ülikool
Prof Ivo Leito, Tartu Ülikooli Keemia Instituut

Oponent:
Dr Vito Fernicola, National Institute of Metrological Research, Itaalia

Mihkel Rähn "Experimental nanophotonics: single-photon sources- and nanofiber-related studies"

Kaitsmise aeg: 14.05.2015

Juhendajad:
Dr Viktor Palm, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr Ilmo Sildos, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent:
Dr Sergey K. Sekatskii Ecole polytechnique fédérale de Lausann, Šveits

Madis Umalas "Application of sol-gel technology for production of ceramic nanocomposites and functional coatings"

Kaitsmise aeg:  05.06.2015

Juhendajad:
Dr Ants Lõhmus, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr Irina Hussainova, Tallinna Tehnikaülikool
Dr Rünno Lõhmus, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent:
Dr Karin Mougin, Institut de Science des Matériaux de Mulhouse;, Prantsusmaa
Dr Valdek Mikli, Tallinna Tehnikaülikool.

Hannes Keernik "Estimating methods and variability of atmospheric humidity over the Baltic Region and the Arctic"

Kaitsmise aeg:  05.06.2015

Juhendajad:
Dr Hanno Ohvril, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr Erko Jakobson, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut / Tartu Observatoorium

Oponendid:
Prof Sirje Keevallik, Tallinna Tehnikaülikool
Dr Irina Melnikova, Peterburi Ülikool, Venemaa

Elena Samsonova "Energy transfer probe as a tool to study morphological and structural origins of fluorescence quenching in rare-earth doped nanophosphors"

Kaitsmise aeg: 11.09.2015

Juhendajad:
Dr Yury Orlovskiy, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Dr Valter Kiisk, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
Prof Jose Garcia Sole, Universidad Autonoma de Madrid, Hispaania
Dr Valdek Mikli, Tallinna Tehnikaülikool

Raul Laasner "Excited state dynamics under high excitation densities in tungstates"

Kaitsmise aeg: 09.10.2015

Juhendaja:
Dr Vitali Nagirnõi, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent:
Dr Deniss Grjaznovs (Läti Ülikool, tahkisefüüsika instituut)

Andris Slavinskis "ESTCube-1 attitude determination"

Kaitsmise aeg: 26.11.2015

Juhendaja:
Dr Mart Noorma, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponent:
Dr Linas Bukauskas  (Vilniuse Ülikool)

Kaupo Voormansik “X-band synthetic aperture radar applications for environmental monitoring”

Kaitsmise aeg: 14.2.2014

Juhendajad: 
dr Mart Noorma
prof Rein Rõõm

Oponendid: 
prof Laurent Ferro-Famil Rennes Ülikoolist Prantsusmaalt
dr Liis Sipelgas Tallinna Tehnikaülikoolist.

Deivid Pugal "IPMC materjali hp-FEM mudel"

Kaitsmise aeg: 23.04.2014

Juhendajad:
prof Alvo Aabloo, Tartu Ülikool
prof Kwang J. Kim, Nevada Ülikool

Oponendid:
prof Barbar Akle, Liibanoni Ameerika Ülikool, Liibanon
prof Mart Min, TTÜ

Madis Paalo "Synthesis of CNT-metal oxide nanocomposites: sol-gel process, rheology, structural and functional properties"

Kaitsmise aeg: 30.04.2014

Juhendajad:

dr Tanel Tätte, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
dr Uno Mäeorg, Tartu Ülikooli Keemia Instituut
dr Ilmar Kink, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
dr Alex Rozhin, School of Engineering and Applied Science, Aston University, Suurbritannia
dr Mihkel Koel, Tallinna Tehnikaülikool

Siim Pikker "Modification in the emission and spectral shape of photostable fluorophores by nanometallic structures"

Kaitsmise aeg: 21.08.2014

Juhendajad:
dr Rünno Lõhmus, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
dr Ilmo Sildos, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
dr Leonid Dolgov, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
prof Gintautas Tamulaitis, Vilnius University, Leedu

Urmas Joost "Impurity and preparation dependent properties of titania thin films"

Kaitsmise aeg: 26.08.2014

Juhendajad:
dr Vambola Kisand, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
prof Mika Valden, Optoelectronics Research Centre, Tampere University of Technology

Raul Välbe "Developement of ionic liquid composites by sol-gel method for elaboration of industrial nano- and microstructures"

Kaitsmise aeg: 26.08.2014

Juhendajad:
dr Ants Lõhmus, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
dr Uno Mäeorg, TTartu Ülikooli Keemia Instituut
dr Valter Reedo, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
Andres Hoop, Haine Paelavabrik OÜ

Oponendid:
dr Karine Mougin, University of Haute-Alsace, France
dr Elvira Tarasova, Tallinna Ülikool

Mihkel Pajusalu "Localized Photosynthetic Excitons"

Kaitsmise aeg: 31. oktoobril 2014

Juhendajad:
prof Arvi Freiberg, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut
dr Margus Rätsep, Tartu Ülikooli Füüsika Instituut

Oponendid:
dr Leonas Valkunas, Vilnius University, Leedu
dr Georg Liidja, KBFI

Jevgeni Šablonin "Processes of structural defect creation in pure and doped MgO and NaCl single crystals under condition of low or super high density of electronic excitations"

Kaitsmise aeg: 06.03.2013
Juhendajad: dr Jevgeni Vassiltšenko
                       professor Aleksandr Luštšik
Oponent:     dr Anatoli I. Popov Läti Ülikoolist.

Riho Vendt “Combined method for establishment and dissemination of the international temperature scale”

Kaitsmise aeg: 19.06.2013
Juhendajad: dr Mart Noorma
                       dr Toomas Kübarsepp
Oponendid: dr Mertti Heinonen Soome Metroloogia ja Akrediteerimiskeskusest
                       prof Mart Tamre Tallinna Tehnikaülikoolist.

Peeter Piksarv “Spatiotemporal characterization of diffractive and non-diffractive light pulses”

Kaitsmise aeg: 06.09.2013
Juhendaja:   prof akad Peeter Saari
Oponendid: prof Kishan Dholakia St. Andrewsi Ülikool, Šotimaalt
                       dr Cord Arnold Lundi Ülikoolist, Rootsist.

Anna Šugai “Creation of structural defects under superhigh-dense irradiation of wide-gap metal oxides”

Kaitsmise aeg: 11.09.2013
Juhendaja:   professor Aleksandr Luštšik
Oponent:     dr Anatoli I. Popov Läti Ülikoolist.

Ivar Kuusik “Soft X-ray Spectroscopy of Insulators”

Kaitsmise aeg: 24.10.2013
Juhendajad:   dr Arvo Kikas
                            dr Tanel Käämbre
Oponent: dr Franz Hennies Max IV laborist, Rootsist.

Viktor Vabson “Measurement uncertainty in Estonian Standard Laboratory for Mass”

Kaitsmise aeg: 13.12.2013
Juhendajad: dr Mart Noorma
                       dr Toomas Kübarsepp
Oponendid: dr Lars Nielsen Taani Fundamentaalmetroloogia Instituudist
                       prof Tauno Otto Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

Women in Physics - Laboratory of Theoretical Physics

Naised teaduses - Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika labor

University of Tartu Faculty of Science and Technology Physicum study building

TÜ füüsika instituudi nõukogu kinnitas uue struktuuri, et paremini vastata globaalsete muutuste tõenduspõhistele väljakutsetele

Physicum

Füüsika instituudi direktoriks valiti taas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor Toomas Plank