Author:
EUROfusion

EUROfusioni konsortsium alustab tuumasünteesil põhineva näidiselektrijaama loomist

Euroopa Liidu tuumasünteesiuuringute konsortsium EUROfusion teatas 5. juulil Euroopa esimese tuumasünteesil põhineva näidiselektrijaama DEMO väljatöötamise alustamisest. Ettevõtmisega on seotud ka kaks Tartu Ülikooli füüsika instituudi uurimisrühma.

DEMO on esimene omataoline tuumasünteesi-elektrijaam, mis peaks käivituma selle sajandi keskpaigas ja tõendama tehnoloogia küpsust tavaelektrivõrgus kasutamiseks. Kavakohaselt annab jaam elektrivõrku 300–500 megavatti puhast ja ohutut tuumasünteesil põhinevat energiat. 

Tuumasüntees on protsess, mis annab energiat tähtedele, näiteks Päikesele. Samalaadse protsessi kordamine Maal turvalistes tingimustes võimaldaks saada pikaks ajaks ohutu ja peaaegu piiramatu puhta uue energiaallika. Tuumasünteesiprotsessis ühinevad kõrgel temperatuuril kergete elementide aatomid (nt vesinik), vabastades väga suures koguses energiat soojusena. Tuumasüntees annaks tohutul hulgal energiat vaid grammidest kütusest, mida leidub küllaldaselt kogu maailmas. 

EUROfusioni konsortsium koondab maailma juhtivasse ja laiaulatuslikemasse tuumasünteesi teadus- ja arendusprogrammi eksperte kogu Euroopast. Tartu Ülikoolist osaleb DEMO elektrijaama kavandamises kaks teadusrühma, kes mõlemad aitavad välja töötada DEMO jaoks vajalikke suure kiirgustaluvusega materjale. Füüsika instituudi materjaliteaduse teaduri Volodymyr Guliku juhitud uurimisrühm keskkonnafüüsika labori koosseisus tegeleb kiirguskindlate seinte disainimisega ning tahkisefüüsika professori Aleksandr Luštšiku juhitud rühm ioonkristallide füüsika laboris kiirguskindlate aknamaterjalide uurimisega. 

EUROfusioni tegevust kaasrahastab Euroopa Liit Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi kaudu. EUROfusioni konsortsium toetab oma tööga otseselt ülemaailmset suurimat tuumasünteesieksperimenti ITER, milles on samuti Tartu Ülikooli teadlastel oma osa. ITER-i õnnestumine on DEMO näidiselektrijaama valmimise eelduseks. Tänavuse aasta alguses näitasid EUROfusioni teadlased tuumasünteesi võimekust sellega, et püstitasid Ühendkuningriigis Culhamis asuvas katseseadmes Joint European Torus (JET) tuumasünteesi käigus vabaneva energia maailmarekordi 59 megadžauli. 

EUROfusioni konsortsium tutvustas seniseid tulemusi ja eelseisvat tööd tuumasünteesil põhineva energia kasutuselevõtul 5. juulil. Ürituse videosalvestis on järelvaadatav. 

#teadus

Research and development projects

Research and development projects
#teadus
AIT PhD

Ahmet Ilker Topuz'i doktoriväitekirja "Quantitative and qualitative investigations for muon scattering tomography via GEANT4 simulations: A computational study" kaitsmine

#teadus
CERN-i hindamiskomisjon Tartu Ülikoolis

Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni hindamisrühm tutvub täna Tartu Ülikoolis Eesti tipp- ja alusteaduse saavutustega