Füüsika instituudi nõukogu liikmete valimised

Võttes aluseks füüsika instituudi põhikirja punkti 7, kuulutan välja füüsika instituudi töötajate esindajate valimised instituudi nõukokku järgmiselt.
1. Valimised korraldatakse e-valimistena, hääletada saab ajavahemikul 25.05.2021 kell 00:00 kuni 26.05.2021 kell 23:59. Valitakse kümme töötajate esindajat.
2. Valimised toimuvad ainult elektrooniliselt, vastavalt elektroonilise hääletamise juhendile (lisa 1).
3. Kandidaatide nimed esitada instituudi vastutavale sekretärile Liivia Sildos’ele koos kandidaadi nõusolekuga kirjalikult hiljemalt 15.05.2021.
4. Moodustan valimiskomisjoni koosseisus teadur Taivo Jõgiaas, jurist Anne Luik-Ristikivi, kaasprofessor Artjom Vargunin.
5. Valijate nimekiri kinnitatakse 30.04.2021 seisuga.
6. Valijatel on õigus esitada valimiskomisjonile kirjalik protest valimiskorra rikkumise kohta kahe tööpäeva jooksul pärast hääletuse lõppu. Valimiskomisjon vaatab protesti läbi kahe tööpäeva jooksul arvates selle esitamisest ning langetab motiveeritud otsuse ja teeb selle valijatele teatavaks. Kui valimise korda on oluliselt rikutud, korraldab valimiskomisjon kordushääletuse.
7. Käesolevas korralduses reguleerimata valimiste korda puudutavad küsimused otsustab valimiskomisjon.
8. Valimiskomisjon kinnitab valimise tulemused ja teavitab sellest instituudi töötajaid hiljemalt 31.05.2021.
9. Valituks osutunud nõukogu liikmete volitused kehtivad 1.07.2021–30.06.2024.
Toomas Plank
füüsika instituudi direktor
/allkirjastatud digitaalselt/

Valimiskomisjoni poolt kinnitatud valijate nimekiri

 

Töötaja nimi Ametinimetus Koormus
Aarik, Jaan emeriitprofessor 0,2
Alles, Harry materjaliteaduse kaasprofessor 1
Avarmaa, Tea teadur 0,3
Bahamonde Beltrán, Sebastián Alejandro teoreetilise füüsika teadur 1
Berholts, Marta materjaliteaduse teadur 1
Bichele, Irina füüsika õpetaja 1
Blixt, Daniel Kristoffer füüsika nooremteadur 0,75
Boltruško, Vadim tahkiseteooria teadur 0,8
Brik, Mikhail materjalide kompuutermodelleerimise professor 1
Chen, Xuemeng atmosfäärifüüsika teadur 1
de Figueiredo Rosa, João Luís teoreetilise füüsika teadur 1
Dolgov, Leonid spektroskoopia ja sensoorika kaasprofessor 0,8
Feldbach, Eduard materjaliteaduse kaasprofessor 1
Freiberg, Arvi emeriitprofessor 1
Ganina, Svetlana füüsika didaktika lektor 1
Gigante Valcarcel, Jorge teoreetilise füüsika teadur 1
Golub, Maksym neutronhajumise teadur 1
Groote, Stefan teoreetilise füüsika kaasprofessor 1
Gulik, Volodymyr materjaliteaduse teadur 0,5
Hižnjakov, Vladimir tahkiseteooria kaasprofessor 0,4
Hohmann, Manuel teoreetilise füüsika kaasprofessor 1
Hõrrak, Urmas aerosoolifüüsika kaasprofessor 1
Jaaniso, Raivo materjaliteaduse ja rakendusfüüsika kaasprofessor 1
Jalviste, Erko teadur 0,4
Järv, Laur teoreetilise füüsika kaasprofessor 1
Järvekülg, Martin materjaliteaduse teadur 0,2
Jõgi, Indrek plasmatehnoloogia kaasprofessor 1
Jõgiaas, Taivo materjaliteaduse teadur 1
Junninen, Heikki keskkonnafüüsika professor 1
Käämbre, Tanel materjaliteaduse kaasprofessor 1
Kaasik, Marko õhusaaste modelleerimise kaasprofessor 1
Kalam, Kristjan materjaliteaduse teadur 1
Kangur, Liina biofüüsika teadur 0,9
Kasikov, Aarne materjaliteaduse teadur 1
Kelp, Glen materjaliteaduse teadur 1
Kiisk, Madis ioniseeriva kiirguse füüsika kaasprofessor 0,5
Kiisk, Valter sensormaterjalide spektroskoopia kaasprofessor 1
Kikas, Arvo röntgenspektroskoopia kaasprofessor 1
Kikas, Jaak emeriitprofessor 0,5
Kirm, Marco eksperimentaalfüüsika professor 1
Kisand, Vambola materjaliteaduse kaasprofessor 1
Kodu, Margus materjaliteaduse teadur 1
Koivisto, Tomi Sebastian teoreetilise füüsika kaasprofessor 1
Kook, Mati materjaliteaduse nooremteadur 0,5
Kooser, Kuno elektron- ja ioonspektroskoopia kaasprofessor 1
Kozlova, Jekaterina elektronmikroskoopia teadur 1
Krasnenko, Veera materjaliteaduse teadur 0,4
Krasnikov, Aleksei tahkisefüüsika teadur 1
Krutyak, Nataliya tahkisefüüsika teadur 1
Kudrjavtseva, Irina tahkisefüüsika teadur 1
Kukli, Kaupo materjaliteaduse professor 1
Kuusik, Ivar röntgenspektroskoopia teadur 1
Kuusk, Piret kaasprofessor 0,3
Lange, Sven optika ja spektroskoopia kaasprofessor 1
Leiger, Kristjan biofüüsika teadur 1
Linnanto, Juha Matti teoreetilise biofüüsika kaasprofessor 1
Lõhmus, Rünno materjaliteaduse kaasprofessor 1
Luštšik, Aleksandr tahkisefüüsika professor 1
Luts, Aare matemaatilise modelleerimise teadur 1
Mändar, Hugo materjaliteaduse kaasprofessor 1
Mauring, Koit kaasprofessor 0,7
Merisalu, Joonas tehnika ja tehnoloogia nooremteadur 0,5
Mirme, Sander aerosoolifüüsika teadur 0,9
Nagirnõi, Vitali tahkisefüüsika kaasprofessor 1
Omelkov, Sergey tahkisefüüsika kaasprofessor 0,4
Örd, Teet emeriitprofessor 0,15
Orlovskiy, Yury laserspektroskoopia kaasprofessor 1
Palge, Veiko teoreetilise füüsika teadur 1
Paris, Peeter optika ja gaaslahenduse kaasprofessor 1
Pärna, Rainer materjaliteaduse kaasprofessor 1
Peet, Viktor kaasprofessor 0,6
Pieper, Jörg biofüüsika professor 1
Piirsoo, Helle-Mai materjaliteaduse nooremteadur 0,5
Pikker, Siim mikro- ja nanooptika kaasprofessor 1
Pištšev, Aleksandr tahkiseteooria teadur 0,8
Plank, Toomas plasmafüüsika ja arvutitehnika kaasprofessor 1
Post, Piia meteoroloogia ja klimatoloogia kaasprofessor 1
Rägo, Küllike tahkiseteooria teadur 0,4
Rähn, Mihkel elektronmikroskoopia teadur 1
Rätsep, Margus optika ja spektroskoopia kaasprofessor 1
Raud, Jüri plasmaspektroskoopia kaasprofessor 1
Romet, Ivo tahkisefüüsika teadur 1
Rubin, Pavel tahkiseteooria kaasprofessor 0,4
Saal, Kristjan materjaliteaduse kaasprofessor 1
Saal, Margus teoreetilise füüsika kaasprofessor 1
Šablonin, Jevgeni tahkisefüüsika teadur 1
Salupere, Siiri kiirguskaitse teadur 0,7
Sammelselg, Väino emeriitprofessor 0,5
Seeman, Viktor tahkisefüüsika teadur 1
Selg, Matti kaasprofessor 0,5
Šelkan, Aleksander tahkiseteooria teadur 0,1
Šerman, Aleksei kaasprofessor 0,2
Siimon, Hele materjalifüüsika lektor 1
Sildos, Ilmo nanomaterjalide optika ja spektroskoopia kaasprofessor 0,3
Spasskiy, Dmitry tahkisefüüsika kaasprofessor 1
Šutka, Andris materjaliteaduse kaasprofessor 0,2
Talviste, Rasmus plasmatehnoloogia teadur 1
Tamm, Aile materjaliteaduse kaasprofessor 1
Tätte, Tanel materjaliteaduse kaasprofessor 1
Timpmann, Kõu biofüüsika kaasprofessor 1
Timusk, Martin materjaliteaduse kaasprofessor 1
Toll, Velle atmosfäärifüüsika kaasprofessor 1
Uiboupin, Kristel füüsika didaktika õpetaja 0,9
Vain, Arved biomehaanika kaasprofessor 0,5
Valdmann, Andreas optika teadur 0,2
Valtna, Heli füüsikalise optika kaasprofessor 0,1
Vana, Marko aerosoolifüüsika teadur 1
Vanetsev, Alexander materjaliteaduse teadur 1
Vargunin, Artjom tahkiseteooria kaasprofessor 1
Visnapuu, Meeri materjaliteaduse teadur 1
Vlassov, Sergei materjaliteaduse kaasprofessor 1
Wojnar, Aneta Magdalena teoreetilise füüsika teadur 1