Autor:
Maido Merisalu

Õpilasuurimustöö raames mõõdeti füüsika instituudis süsihappegaasi õhusisaldust

Tartu Ülikooli füüsika instituuti külastas Jaan Poska Gümnaasiumi õpilane Anet Ojakivi, kes mõõdab oma õpilasuurimustöö raames CO2 õhusisaldust avalikes kohtades. CO2 õhusisalduse mõõtmine on vajalik, kuna võimaldab hinnata ventilatsiooni tõhusust ja seeläbi nakatumisriski õhuteel levivatesse haigustesse. Füüsika instituudis on uurimustöö kaasjuhendajateks Kaisa Aab ja Maido Merisalu. Uurimustöö läbiviimiseks kasutab õpilane Tartu Ülikooli hargettevõtte poolt testitavat pooljuhil põhinevat CO2 andurit, mis jõuab peagi müügiküpseks.

Füüsika instituudis mõõdeti CO2 õhusisaldust fuajees, tualetis, tudengite ruumis, raamatukogus, ülipõnevas prof. Jaak Kikase loengus ning liftis. Üldiselt on füüsika instituudis tegu väga hea ventilatsiooniga ning ainsaks potentsiaalselt probleemseks asukohaks osutus lift. Viimase puhul uuriti seejärel detailsemalt CO2 sisalduse muutust õhus, kui liftis sõitis erinev arv inimesi 1. korruselt 4. korrusele. Mõõtmistest selgus, et kui liftis on 1-2 inimest, siis jääb CO2 õhusisaldus sarnaseks hästi ventileeritud ruumide omale, mis on 450-500 ppm. Kui liftis oli korraga 4 inimest, siis tõusis CO2 õhusisaldus kiiresti 1000 ppm-ni. Selline CO2 kogus mõjutab juba inimeste enesetunnet ja viitab oluliselt suuremale nakatumise riskile pandeemia ajal. Leevendava asjaoluna viibitakse liftis vaid lühikesel ajavahemikul. Lisaks langes CO2 sisaldus liftis uste avamise järel kiiresti 450 ppm tasemele. Kõrgemat CO2 õhusisaldust arvestades võiks järgmiste puhangute ajal piirata liftis samaaegselt sõitjate arvu 1-2 inimeseni.

Image
Anet Ojakivi liftis koos Murrisense CO2 mõõtjaga

Lisaks CO2 mõõtmisele külastas õpilane ka keskkonnafüüsika laborit, kus prof. Heiki Junninen tutvustas antud valdkonnas füüsika instituudis läbiviidavat tippteadust. Muuhulgas tuli jutuks ka see, kuidas testitakse erinevate seadete võimekust aerosoolide eemaldamiseks õhust ning kuidas testitakse kaitsemaske. Seoses eelnevalt läbiviidud mõõtmistega pööras prof. Heiki Junninen tähelepanu asjaolule, et lisaks CO2 õhusisaldusele tuleb nakatumise riski hindamisel arvestada ka seda, kas inimesed on ruumis maskiga või ilma. Nimelt ei mõjuta maski kandmine ilmselt ruumi CO2 õhusisaldust, kuid väljahingatava aerosooli sisaldus õhus jääb oluliselt väiksemaks. See omakorda tähendab madalamat nakatumisriski, kui inimesed on kohusetundlikud ning kannavad haiguspuhangute ajal maske.

DSC05117-scaled.jpg

Tartu Ülikooli mängujämm 2023

Õpilased

JÄRELVAADATAV: Tartu Ülikool ootab taas huvilisi lahtiste uste päevale