Rahvusvaheline õpiränne

Välismaal õppimas käimine sealhulgas praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul. Selle sujuvamaks korraldamiseks on õppekavadesse integreeritud "mobiilsusaken"

Täiendavat infot välismaal õppimise kohta saab vastavasisulisel ülikooli lehel.

Välisõpingute eesmärk:

Välismaal õppimine, sealhulgas praktika läbimine, annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul.

Milline osa õppekavast läbida välismaal:

Üliõpilane peab läbima välisülikoolis õppides kokku 15 EAP mahus bakalaureusetaseme aineid. Välisülikooli ainete aktsepteerimise eelduseks on ainete loetelu eelnev kooskõlastamine programmijuhiga.

Välismooduli raames võib teha aineid kohustuslikest moodulitest, täita valikmoodulit või võtta vabaaineid; samuti on võimalik läbida praktika.

Milline semester on parim aeg välisõpinguteks:

Õppekava III, IV või V semester.

Kuidas planeerida õpinguid TÜ-s, kui soovin välismaale minna?

Tuleb konsulteerida õppekorraldusspetsialistidega (Urve Soonets, urve.soonets@ut.ee; Galina Posmetuhhova, galina.posmetuhhova@ut.ee), et oskaksid arvestada, milliseid õppeaineid ei loeta igal semestril ja seega saaksid oma TÜ õpinguid vastavalt planeerida.

Kas välisõpingute tõttu minu õppeaeg TÜ-s pikeneb?

Õppeaeg võib pikeneda, kui välismaal õpitakse semestri jooksul miinimummahus õppeaineid (15 EAP) ja välisõpingutele eelneval semestri(te)l on õppekava läbitud vähem kui 75% semestri õppemahust. Üldjoontes sõltub see õppekava läbimisest TÜ-s ja välisõpingute mahust.

Millised on minu õpirände võimalused?

Parimad sihtkohad mobiilsusakna täitmiseks:

a) ERASMUS+ partnerülikoolid, kellega on läbi räägitud sisulisem üliõpilasvahetus konkreetse õppekava üliõpilaste jaoks.

Keemia ja materjaliteaduse üliõpilastele näiteks: Universität Konstanz, Uppsala Universitet, Lunds Universitet, Universitet Montpellier II (France), Universidad Autonoma de Madrid, University of Maribor (Slovenia), Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Yildiz Technical University (Türgi), Latvian Institute of Organic Synthesis, jne.

Füüsika ja materjaliteaduse üliõpilastele näiteks: University of Bremen, Georg-August-Universität Göttingen, University of Pannonia, University of Torino, University of Zaragoza, jne.

https://ut.ee/et/partnerkorgkoolid

b) Välispraktika läbimiseks sobilikud organisatsioonid (kui on kokkuleppeid/soovitusi)

c) Kõik teised õpirände võimalused. Nende puhul on vajalik üliõpilasel endal rohkem eeltööd teha pakutava õpptöö kohta.

Kuidas rahastada oma välisõpinguid?

a) Erasmus+ programmi õpirände puhul on osalejale stipendium (elamistoetus) tagatud

b) Välispraktika toetuseks on võimalik taotleda Erasmus+ välispraktika stipendiumi

c) Palju teisi stipendiumiprogramme

Kuidas välisõpingute sisu kokku leppida?

a) Välisõppega seonduv õppekorraldus: https://ut.ee/et/valismaa

Välisõpingute eesmärk:

Välismaal õppimine sealhulgas praktika läbimine annab väärtusliku rahvusvahelise kogemuse, laiendab silmaringi ning on kindlaks eeliseks tööturul.

Milline osa õppekavast läbida välismaal:

Üliõpilane peab läbima välisülikoolis õppides kokku 15 EAP mahus magistritaseme aineid.

Välisülikooli ainete aktsepteerimise eelduseks on ainete loetelu eelnev kooskõlastamine programmijuhiga. Välismooduli raames võib teha aineid kohustuslikest moodulitest, täita valikmoodulit või võtta vabaaineid; samuti on võimalik läbida praktika.

Milline semester on parim aeg välisõpinguteks?

Õppekava II või III semester.

Kuidas planeerida õpinguid TÜ-s, kui soovin välismaale minna?

Tuleb konsulteerida programmijuhiga (Laurits Puust, laurits.puust@ut.ee), et oskaksid arvestada, milliseid õppeaineid ei loeta igal semestril ja seega saaksid oma TÜ õpinguid vastavalt planeerida.

Kas väliõpingute tõttu minu õppeaeg TÜ-s pikeneb?

Õppeaeg võib pikeneda, kui välismaal õpitakse semestri jooksul miinimummahus õppeaineid (15 EAP) ja välisõpingutele eelneval semestri(te)l on õppekava läbitud vähem kui 75% semestri õppemahust. Üldjoontes sõltub see õppekava läbimisest TÜ-s ja välisõpingute mahust.

 

Millised on minu õpirände võimalused?

Parimad sihtkohad mobiilsusakna täitmiseks:

a) ERASMUS+ partnerülikoolid, kellega on läbi räägitud sisulisem üliõpilasvahetus konkreetse õppekava üliõpilaste jaoks. University of Bremen, Georg-August-Universität Göttingen, University of Pannonia, University of Torino, University of Zaragoza, jne.

https://ut.ee/et/partnerkorgkoolid

b) Välispraktika läbimiseks sobilikud organisatsioonid (kui on kokkuleppeid/soovitusi)

c) Kõik teised õpirände võimalused. Nende puhul on vajalik üliõpilasel endal rohkem eeltööd teha pakutava õppetöö kohta.

Kuidas rahastada oma välisõpinguid?

a) Erasmus+ programmi õpirände puhul on osalejale stipendium (elamistoetus) tagatud

b) Välispraktika toetuseks on võimalik taotleda Erasmus+ välispraktika stipendiumi

c) Palju teisi stipendiumiprogramme

Kuidas välisõpingute sisu kokku leppida?

a) Välisõppega seonduv õppekorraldus: https://ut.ee/et/valismaa

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht

#tudengile #õppimine
lõigatud ÖÖraamatukogu 3

Ööraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem